MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞTAY RAPORU - SİVİL İLETİŞİM VE KOORDİNASYON PLATFORMU

Ön Kapak
Ahsen Ünlü
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 1 Mar 2022 - 34 sayfa
Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi kapsamında medya mensupları ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışma, serinin son toplantısı olan Medya ve İletişim Çalıştayı’nın not ve analizlerini içermektedir. Göç ile ilgili bu zamana kadar gündeme gelmiş olan birçok meselenin, özellikle de sosyal uyum ve entegrasyon meselelerinin en önemli sac ayaklarından birisini basın oluşturmaktadır. İçeride ve dışarıda basının varlığı ve temsili, yapılan çalışmaların devamlılığı için oldukça önemlidir.  2011 yılından itibaren süregelen göç ve göç eden bireylerin sorunları gerek kamu kurumları gerekse STK’lar aracılığıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Sorunların çözümü için gerçekleştirilen birçok faaliyetin en önemli noktası bu faaliyetlerin görünürlüğü boyutudur. Sosyal uyum ve entegrasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla hayata geçirilen projeler, basında görünür olmadıkça hem finansal hem de insan gücü bakımından devamlı olamamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen basın mensuplarının, yapılan çalışmaları yerinde görebilmesi, savaşın etkilerini ve göçü yerinde deneyimleyebilmesi için güvenli bölge ziyareti gerçekleştirilmiştir. Güvenli bölgede yaşayan insanların, savaşın çetin şartlarından biraz olsun sıyrılıp rehabilite olmalarına olanak sağlayacak kültür merkezleri, şehrin temel altyapı çalışmaları, okul sayılarının gün geçtikçe artması güvenli bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerin birkaçıdır. Bu faaliyetlerin etki alanının süreç içerisinde daha da artması medya içerisindeki görünürlüğe bağlıdır. Dolayısıyla basın mensuplarının bölgedeki varlığı bu görünürlüğü elde etmek için büyük önem arz etmektedir. BEKAM tarafından yürütülen bu projeyi destekleyen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, kıymetli fikirleriyle sürece katkı sunan tüm katılımcılara, elde edilen verilerin ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasında yoğun bir mesai harcayan değerli BEKAM Yönetim Kurulu üyelerine ve gönüllülerine teşekkür ederiz
 

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri