Dünyayı Değiştiren Kadınlar Kadının Değiştirdiği Dünyalar

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 2 Haz 2020 - 54 sayfa

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi 4 haftalık atölye çalışmalarında bu kez “Dünyayı Değiştiren Kadınlar, Kadınların Değiştirdiği Dünyalar” başlığını ele aldı. İlk hafta “Dünya’da ve Türkiye’de Kadın” başlığıyla genel bir değerlendirme yapıldı. Takip eden haftalarda konuğumuz Doç. Dr. Emel Topçu ile “Göç ve Kadın”, Öğr. Gör. Günbala Güven ve Esra Verim ile “Modernleşme Kıskacında Kadın” ve Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Şefkatli Tuksal ile “Toplumsal Cinsiyet” başlıkları tartışıldı. Elinizde bulunan bu rapor, atölye oturumlarında alınan kayıtların çözümlemesinden ve bazı konu başlıklarının genişletilmesinden oluşmaktadır.


Raporun editörlüğünü Tayyibe Gerçek yaparken, tertip komitesi Mehmet Ali Eminoğlu, Enes Günaslan, İbrahim Özhazar ve Ömer Faruk Kavuncu'dan oluşmaktadır.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri