SURİYELİLERİN UYUM SÜRECİNDE SİVİL İLETİŞİM VE KOORDİNASYON PLATFORMU ÇALIŞTAY RAPORU İSTANBUL

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği - 32 sayfa
Bu çalışma, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve kurumumuz tarafından yürütülen “Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu” projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştayların ikincisi olan İstanbul Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Çalıştayı’nın not ve analizlerini içermektedir. 2011 yılında Suriye’de baş gösteren iç karışıklıklar sebebiyle göç etmek zorunda kalan Suriye vatandaşlarının en çok gittiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Başlangıçtan itibaren günümüze kadar geçen süreç içerisinde Suriyelilerin sosyal uyumuna dair konular, ülkemizde Suriye meselesi ile ilgili ele alınan gündemlerin ilk sırasında yer almaktadır. Sorunların çözümü, Suriyeli göçmenlerin uyumunun ve sosyolojik kabul dengesinin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşası açısından, meselenin taraflarının alternatif platformlarda bir araya gelmesi önemli gözükmektedir. 2011 yılından günümüze kadar gelen süreçte Suriye konusunu farklı faaliyet alanlarında aynı insani reflekslerle çalışan, takip eden, yazan ve araştıran kanaat önderlerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayda birçok konu hassasiyetle konuşularak sebep sonuç ilişkileri bağlamında çıkarımlar yapılmış ve bölgenin geleceği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Uyum-kabul dengesinde göç ve sosyal uyum çalışmalarında yürütülen süreçler, göçmen ve mülteci eğitimi bağlamında yapılan eğitim faaliyetlerinin analizi, güvenli bölge stratejileri ve gelecek vizyonu, sivil toplum örgütlerinin Suriye çalışmaları ve uyum süreçlerine katkıları ve meselenin hukuksal zemini gibi konuların irdelendiği çalıştayımızın devam eden süreçlerde yapılacak çalışmalara ve üretilecek politikalara katkı sunacağını ümit ediyoruz. Yürüttüğümüz bu projeyi destekleyen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, düşünce ve fikirleri ile sürece katkı sunan tüm katılımcılarımıza, elde edilen verilerin raporlaştırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasında yoğun bir mesai harcayan BEKAM Yönetim Kurulu üyelerine ve gönüllülerine teşekkür ederiz.
 

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri