Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe Doğru Sosyal Uyum: الانسجام الإجتماعي من الماضي المشترك الي المستقبل المشترك

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 15 Eyl 2016 - 306 sayfa

Türkiye’deki Suriyeliler, barınma ve gıda ihtiyacının yanında psikolojik sorunlarla uğraşırken Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştırmak ve psikolojik sorunlarını rehabilite etmek amacıyla bir uyum kitabı çıkarmaya karar verdik. Bu kitapla, hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de diğer yabancı uyruklu misafirlerimizin, içerisinde bulundukları bu kadim coğrafyayı yakından tanımaları, yaşadıkları ülke ve coğrafya hakkında bilgi ve kültür sahibi olmaları amaçlanmıştır. Kitap on bir bölümdür. Ana başlıklar şu şekildedir: Osmanlı-Cumhuriyet Dönemi Eğitim Geleneği ve Sistemi, Türk Siyasi Hayatı, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye’de Sağlık Sistemi ve İşleyişi, Erken Dönem Türkiye Mimarisi ve Belli Başlı Mimari Eserler, Türkiye Kültürü, Türk Edebiyatı, Türkiye’de Sivil Toplum, Türkiye’de Kadın ve Çocuk Hakları, Acil Durum Rehberi, Trafik Kuralları. Görüleceği üzere kitapta ele alınan konular özelde Suriyeli kardeşlerimizin genelde ise çeşitli sebeplerden dolayı ülkemize göç etmek zorunda kalan diğer misafirlerimizin, yaşadıkları bu topraklarda, hem gündelik hayatlarındaki yabancılıktan kaynaklanan sorunların giderilmesi noktasında hem de Türkiye insanı ile sosyal ve kültürel bütünleşme ve uyum sağlama noktasında önemli bir mesafe kat etmeye yardımcı olacaktır. Suriyeli ve Türkiyeli insanlar birbirleri hakkında bilgi sahibi oldukça ilgiler artacak ilgiler arttıkça da önyargılar azalacaktır. Kitapta konular ortalama bir eğitim seviyesine ve kültürüne sahip misafirlerimize yönelik anlaşılır bir dille hazırlanmıştır. 

Kadim medeniyetinin bir gereği olarak mihmandarlık vazifesini daima hakkı ile eda eden ülkemize gelen tüm misafirlerimize hayırlı olması temennisiyle.


Kitabın dili Arapça ve Türkçedir.

 

İçindekiler

ÖNSÖZ
11
TÜRK SİYASİ HAYATI
23
KISA TÜRKİYE TARİHİ
39
TÜRKİYENİN KÜLTÜREL YAPISI
55
TÜRKİYEDE KADIN VE ÇOCUĞUN KÜLTÜREL VE HUKUKİ DURUMU
61
TÜRKİYEDE SAĞLIK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ
71
ANA HATLARIYLA TÜRK EDEBİYATI VE GELİŞİM EVRELERİ
77
SİVİL TOPLUM
99
ERKEN DÖNEM TÜRKİYE MİMARİSİ VE BELLİ BAŞLI MİMARİ YAPILAR
111
ACİL DURUM REHBERİ
123
TRAFİK
133
YARARLANILAN KAYNAKLAR
149

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri