TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI -IV-

Ön Kapak

Türkçe Dersi Öğretim Programı; öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmalarını, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmelerini, etkili iletişim kurmalarını, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini hedeflemektedir. Türkçe Eğitimi Araştırmaları-IV kitabı bu amaca bir damla olsun katkı sağlayabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap, Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalardan oluşmuştur.  


 

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
1
Bölüm 2
31
Bölüm 3
40
Bölüm 4
44
Bölüm 5
63
Bölüm 6
95
Bölüm 7
104
Bölüm 8
105
Bölüm 10
107
Bölüm 11
108
Bölüm 12
119
Bölüm 13
135
Bölüm 14
155
Bölüm 15
179
Bölüm 16
199
Bölüm 17
233

Bölüm 9
106

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri