Sadrâzamlar

Ön Kapak
Çatı Kitapları, 2002 - 760 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

5 Çandariı Hayrüddin Halil Paşa 12
12
6 Çandariı Ali Paşa
20
7 Osmancıklı Osmanzâde Halil Paşa
28

47 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri