Défense des libertés de léglise Gallicane, et de l'Assemblée du clergé de France, tenue en 1682, ou, Réfutation de plusieurs ouvrages, publiés récemment en angleterre, sur l'infaillibilité du Pape

Ön Kapak
A. Égron, 1817 - 441 sayfa
 

Kullanýcýlar ne diyor? - Eleþtiri yazýn

Her zamanki yerlerde hiçbir eleþtiri bulamadýk.

Ýçindekiler


Diðer baskýlar - Tümünü görüntüle

Sýk kullanýlan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri