Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Rem confirmare studet ex facto Eñi Di Pietro pro tempore Episcopi, qui ut obviam iret necessitatibus, quibus detinebantur Religiosi curae animarum praepositi, consolidati partem eis tradere, opportunum censuit ut ex illius venditione sibi necessaria vitae providerent.

QUAE ADVERSANTUR PETITIONI RELIGIOSORUM. Ex altera vero parte Eñus Episcopus Portuen. pro aris et focis sustinet Religiosorum preces a iudicii limine repellendas esse, ex eo quod praefatum consolidatum ipsis nullo pacto competere potest. Animadvertit enim , quod Religiosus professus, post emissa solemnia vota, in vim Cap. Cum ad Monasterium De statu Monachorum in 6 , incapax omnino fit nedum ad acquirenda, sed etiam ad possidenda quaecumque bona, sive mobilia, sive immobilia eadem sint.

Quin illud repetere queat ipsorum superior Provincialis, innixus vulgato principio: Monachus quidquid acquirit, Monasterio acquirit: observat enim idem Eñus quod adductum principium in themate vires suas exerere haud valet, ex eo quod in articulo sexto conventionis ab Eño pro tempore Episcopo cum Ordinis superioribus injtae, sancitum expresse fuerit: ut universi reditus (Religiosis Capellanis) assignati in exclusivam solius Communitatis Hospitii utilitatem erogentur ,... et ut ab Ordinis Superioribus in alios usus impendi nequeant..

Verum ob alias rationes, Episcopus subdit, Religiosorum preces repellendas esse: quia scilicet nullas expensas, quas iuxta conventionem repetere potuissent, fecerunt sive pro Ecclesiae, vel Coemeterii , vel 'habitationis manutentione, sive pro Ecclesiae suppelectilibus vel reparandis vel acquirendis. Quin rem mutare valeant debita, quae contracta fuisse as-. serunt, ut sibi alimenta compararent. Praeter quam quod enim ea procurare sibi potuissent ex pensione a gubernio italico ipsis tradita, observat eadem absque ulla rationabili causa, vel necessitate impellente contracta fuisse "; quandoquidem in facto esse ait, alimenta ab Eño Amat tunc temporis Episcopo Portuen. suppeditata iugiter fuisse.

Ne igitur absurdum admittatur quod Religiosi vel sine causa lucrentur, vel quod idem ob eamdem causam bis consequi valeant, Eñus concludit consolidatum lib. 4254 Hospitio loci Fiumicino adiudicari oportere.

Hisce in utramque partem animadversis, enodanda proposita fuerunt sequentia

Dubia
I. An et cui competat consolidatum Lib. 4234 in casu?
II. An et a quo satisfieri debent creditores, in casu ?

RESOLUTIO. Sacra C. Ep. et Reg. re mature perpensa, sub die 5 Septembris 1884 respondere censuit: Ad primum: summam libellarum quatuormille biscentum triginta quatuor (4234) spectare ad causam piam Capellaniarum loci Fiumicino.

Ad secundum provisum in primo

Ex QUIBUS COLLIGES: I. Rem absque causa .peti, vel ob eandem causam pluries obtineri non posse.

II. Vota solemnia inhabilem reddere religiosum sive ad acquirendum, sive ad possidendum cuiuscumque generis bona.

III. Ordinem ius amittere repetendi bona, quae ad Religiosos spectare queunt, si huiusmodi bonis per legitimam conventionem nuncium miserit.

am

EX S. CONGREG. INDULGENTIARUM

ORATIO cum Indulgentia tercentum dierum ad s. Ioseph,

ceu patronum Ecclesiae Catholicae.

Beatissimo Padre

Beatissime Pater Il Vescovo di Salford prostrato Episcopus Salfordien. ad pedes al bacio del s. Piede, umilmente sanctitatis tuae exosculans, provoespone che i Vescovi dell'In. lutus, humili Tibi demissione expoghilterra attualmente si occu- nit: Angliae Episcopos in precum pano della redazione di un ma- 'Evysepow conficiendo adlaborare, nuale di preghiere nel quale rac- eas praesertim seligentes, quas colgono specialmente quelle Ora- Rom. Pontifices sacris olim Indulzioni che furono dai Sommi Pon- gentiis ditarunt. Iam vero, quum tefici arricchite col tesoro delle in ea, quae nuper edita fuit, PreIndulgenze. Ora nell'ultima rac cum piorumque Operum Collectiocoltà di Orazioni e pie opere etc.

ne, Oratio ad s. Iosephum uti Ecnon trovandosi un'orazione di

clesiae universae Patronum ne

quaquam reperiatur, idem Epiretta a s. Giuseppe come patrono

scopus Sanctitatem tuam supplex della Chiesa universale, il Ve

efflagitat, ut precationem, quam scovo oratore supplica la Santità

huc subdit, quibusvis recitantibus Vostra affinchè voglia degnarsi tercentorum dierum indulgendi annettere l'indulgenza di tre- tiam, quae animabus etiam piacento giorni, applicabile eziandio cularibus flammis addictis per ai defunti, per la recita della Rdeles applicari possit, perpetuo seguente

concedere dignetur.

ORAZIONE

ORATIO a 8. Giuseppe Sposo di Maria Vergine ad 8. loseph M. V. Sponsum, Patrono della Chiesa.

et Ecclesiae Patronum. O glorioso s. Giuseppe, eletto o beate Joseph, quem Deus da Dio ad essere il Padre puta- ad nomen officiaque Patris erga tivo di Gesù, il purissimo Sposo Iesum gerenda praestituit, dedi Maria sempre Vergine, ed il ditque Mariae semper Virgini pucapo della sacra Famiglia: e rissimum Sponsum, et Sacrae in quindi scelto dal Vicario di Cristo

to terris familiae Caput; quem dead essere il celeste patrono e pro

nique . Christi Vicarius Ecclesiae

universae, ab ipsomet Christo Dotettore della Chiesa fondata da

mino fundatae, Patronum adserGesù, colla più grande confidenza,

toremque elegit; maximâ hic qua imploro in questo momento il

possum fiducia, eidem Ecclesiae, ostro potente aiuto per tutta la quae in terris militat, praepotens Chiesa militante. Proteggete in auxilium tuum imploro. un modo speciale col vostro amore Tuere , quaeso, speciali cura, paterno il Sommo Pontefice e vereque paterno quo flagras amore, tutti i Vescovi e Sacerdoti uniti Rom. Pontificem, omnesque Epialla s. Sede di Pietro. Siate il scopos ac Sacerdotes Sanctae Petri difensore di tutti quelli che la

Sedi coniunctos. Esto omnium devorano per le anime fra le an

fensor, qui salvandis animabus

· inter angores atque huius vitae goscie e tribolazioni di questa

incommoda laborant; omnesque ut vita; e fate che tutti i popoli

populi Ecclesiae se sponte subdella terra si sottomettano do mittat, efficito, quod est salutis cilmente alla Chiesa, necessario assequendae medium omnino nemezzo di salvezza di tutti. cessarium.

Degnatevi pure, o carissimo Donationem item mei, quam s. Giuseppe, accettare la consa- plene atque integre Tibi exsequor, crazione che vi faccio di me stesso. sanctissime Ioseph, libens volensMi dedico tutto a voi, affinchè que excipito.- Tibi me totum dico, possiate essere sempre il mio pa- ut semper mihi Pater, Protector, dre, il mio protettore e duce ac duæ in via salutis esse velis. nella via della salute. Ottene

Eximiam cordis munditiem, attemi una grande purezza di cuore

que incensum vitae interioris amoed un amore fervente della vita

rem mihi impetra. Fac ut ipse interiore. Fate che dietro il vo

tua vestigia premens, omnes actiostro esempio tutte le mie azioni

nes meas ad maiorem Dei gloriam, . siano dirette alla maggior gloria di Dio, in unione col Cuore di

divini Cordis Iesu et immaculati vino di Gesù, e col Cuore imma.

immo Cordis Mariae Virginis affectibus , colato di Maria e con voi. Final- coniunctas dirigam.. mente pregate per me, affinchè Demum pro me ora, ut pacis et io possa partecipare della pace e gaudii sim particeps, quibus ipse della gioia che voi godeste nella sanctissime moriens olim gavisus vostra santa morte. Amen. es. Amen.

Ssmus D. N. Leo Papa XIII in audientia habita die 18 Iulii 1885 ab infrascripto Secretario Sac. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus praefatam orationem, corde saltem contrito ac devote recitantibus, Indulgentiam tercentum dierum, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstan. tibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Congregationis die 18 Iulii 1885.

I. B. Card. FRANZELIN Praefectus..

Franciscus DELLA VOLPE Secretarius.

LAUDES in Christi Iesu et Mariae virginis honorem cum indulgentia

centum dierum. · Beatissimo Padre

Beatissime Pater Il Sacerdote romano Pietro Romanus Presbyter Petrus BoBugarini prostrato al bacio del garini ad pedes Sanctitatis Tuae s. Piede, supplica umilmente la

eosdem exosculans provolutus, ab

Eadem, humili demissione supplex Santità Vostra a degnarsi con

efflagitat, ut aliquam de Ecclesiae cedere una qualche indulgenza a

Thesauro, quam vocant, Indultutti i fedeli, che reciteranno le

gentiam omnibus Fidelibus 'Eyxwseguenti lodi in onore di Gesù

V.!, quae subjicit, recitantibus in Cristo e di Maria Santissima in laudem Christi Iesu et Mariae riparazione delle offese e degli Virginis, ut convicia probraque

oltraggi che loro si fanno spe- quibus Iidem , blasphemiis praecialmente colle bestemmie. sertim, impetuntur, concedere di

gnetur.
Lode a Gesù Cristo.

Laus Christi Iesu.
Sia Lodato Gesù Figlio di
Dio – Vero Dio e vero Uomo –

Laudetur Iesus Dei Filius – Autore della vita – Sapienza

Verus Deus, verus Homo Vitae · eterna – Bontà infinita – Dio

auctor Sapientia aeterna

Bonitas infinita Deus Pacis – di pace – Buon Pastore – Pa

Pastor bonus Pater benevolendre amorosissimo – Nostro Sal

tissimus - Salvator noster vatore – Nostra speranza

Spes nostra Amor noster Nostro amore – Nostra vita — Vita nostra Nostrum princiNostro principio — Nostra fine - pium et Finis noster. (Quibus (Si risponde a ciascuna lode – singulis respondetur Laus aeSia sempre lodato Gesù).

terna Iesu). Lode a Maria SSma.

Laus Mariae Virginis. Sia lodata Maria Figlia del Laudetur Maria aeterni Patris l'eterno Padre – Madre del Filia Verbi Incarnati Mater – Verbo incarnato – Sposa del Sponsa Divini Spiritus Mundo Divino Spirito – Corredentrice

redimendo coadiutrix Regina del Mondo – Regina Immaco

immaculata Gratia plena lata – Ripiena di grazia — Ri- Refugium peccatorum - Mater fugio dei peccatori - Madre cle

clementissima Miserorum solamentissima — Consolatrice dei

trix Afflictorum salus Stella miseri – Salvezza dei tribolati

rebus in arctis propitia Tutus Stella propizia nei mali - Porto

viatorum portus Solatium nosicuro dei viatori – Nostro con

strum in vita Spes nostra in forto in vita — Nostra speranza

morte. in morte.

(Si risponde a ciascuna lode - (Quibus singulis respondetur – Sia sempre lodata Maria). Laudetur Maria semper). ·

Ssmus D. N. Leo Papa XIII in audientia habita die 18 lulii 1885 ab infrascripto Secretario s. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui utramque suprascriptam laudem, corde saltem contrito ac devote rea citaverint, Indulgentiam centum dierum, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Congregationis die 18 Iulii 1885.

I. B. CARD. FRANZELIN Praefectus..

FRANCISCUS DELLA VOLPE Secretarius.

« ÖncekiDevam »