Türk mûsıkîsi nazariyatı dersleri

Ön Kapak
Kültür Bakanlığı, 1991 - 368 sayfa

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Türk mûsııkîsinde kullanılan diyez ve bemol işaretleri
10
Diğer bazı dörtlü ve beşliler
24
ALTINCI BÖLÜM
43
YEDİNCİ BÖLÜM
61
DOKUZUNCU BÖLÜM
81
Usullerle ilgili bazı bilgiler 120
120
ONBİRİNCİ BÖLÜM
141
Mürekkep makamların tasnifi tahlili tenkidi
317
Sözlük
357
Telif Hakkı

Kaynakça bilgileri