SİMYANIN SIRLARI

Ön Kapak
altikirkbes - 264 sayfa

Simyayı akla uygun hale getirmek, en az simyayla altın yapmak kadar çetin ve zor bir

projedir. Lawrence M. Principe’de bunun için gerekli zihin berraklığı ve kalp saflığının

yanı sıra, kendini yakma (edebi açıdan) riskini alma istekliliği de mevcuttur. Simyanın

Sırları kitabı, karanlık bir konuya son derece berrak bir şekilde yaklaşarak, onu çabucak

kavranan, okuyucu dostu ve muazzam çekici bir hale getirmiş."

John Crowley, Little, Big yazarı

"Simyanın hem bilimsel hem de erişilebilir bir modern tarihinin olmayışı epey şaşırtıcı ve

moral bozucu bir durumdu. Ama sonunda bu boşluk, üstelik de bunu yapmak için en nitelikli

uzmanlardan biri tarafından dolduruldu. Lawrence M. Principe'nin araştırması güvenilir ve

ilgi çekici olmasının yanında, simyanın ne olduğuna dair görüşümüzü romantikleştiren,

yanlış yönlendiren ya da bulandıran pek çok tasvir için de esaslı bir düzeltici niteliğinde.

Principe'nin simyanın gizemini biraz olsun azaltan alimce tavrı, onun teknolojinin, bilimin

ve bizim dünyayı anlayışımızın evriminde önemli bir aşama olarak uygun yerini almasını

sağlayacaktır."

Philip Ball, Philip Ball, Sbapes yazarı: Nature's Patterns; A Tapestry in Three Parts

"Bu müthiş kitap, simya kuram ve uygulamalarının tarihsel anlayışı ile ilgilenen için

mutlaka okunması gereken bir yapıt. Lawrence M. Principe –öyle olmadığı halde-

anlaşıldığı düşünülen bir konuyu çevreleyen (yanlış) bilgilerin karmaşıklığını

yalınlaştırıyor ve okuyucuyu geriye götürüp orijinal metinlerle buluşturarak, bu

metinlerin içeriğini ve amaçlarını ortaya çıkarıyor. Simya hakkında bu türde başka bir

kitap yok.

Bruce Moran, Andreas Libavius and the Transformation of Alchemy kitabının yazarı

"Karakteristik bilgeliği, zekası ve yazdıklarının anlaşılırlığı ile Lawrence M. Principe

bilim dünyasında, simya tarihi hakkında yeni ortaya çıkan bilgi patlamasını

sentezleyerek bunun daha geniş kitleler için erişilebilir hale getiriyor. Bu kitap, geçmişi

yüzyıllara dayanan bir geleneğin kalbindeki tarihsel fikirleri, uygulamaları ve kişiliklerin

yanı sıra bugünkü simya anlayışımızı şekillendiren kültürel güçleri anlamak isteyenler

için mutlaka okunması gereken bir yapıt."

Tara Nummedal, Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire kitabının yazarı

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Bölüm 1
106
Bölüm 2
107
Bölüm 3
146
Bölüm 4
158
Bölüm 5
189
Bölüm 6
193
Bölüm 7
194
Bölüm 8
199
Bölüm 9
200
Bölüm 10
201
Bölüm 11
202
Bölüm 12
226
Bölüm 13
237
Bölüm 14
245
Bölüm 15
257

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri