Geçmişten Geleceğe Kırım - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ön Kapak
SET Vakfı İktisadi İşletmesi, 15 Nis 2022 - 304 sayfa

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra eski Sovyet devletleri üzerindeki hegemonyasını sürdürme siyaseti güden Rusya Şubat 2022’ye gelindiğinde “kardeş ülke” olarak adlandırdığı Ukrayna’ya yönelik işgal 

girişiminde bulunmuştur. Rusya’nın kısa sürede Ukrayna yönetimini devirerek kendine bağlı bir hükümeti göreve taşıma hedefiyle kalkıştığı bu harekat umulmadık şekilde büyük bir direnişle karşılaşmıştır. 

Ukrayna halkının büyük can kayıpları verdiği ve milyonlarca insanın mülteci konumuna düştüğü bu savaşta Ukrayna ordusu ve halkı kendilerinden çok üstün bir askeri güce karşı büyük mukavemet göstermektedir. 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından birçok Ukraynalı ve Kırım Tatarı siyasetçi Rusya’nın hedefinde Ukrayna’nın olduğu öngörüsünde bulunmuş ve bu yöndeki uyarılarında haklı çıkmıştır.  

Kırım meselesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana tavrını açıkça ortaya koyan Türkiye bu konudaki istikrarlı tutumunu sürdürmektedir. Türkiye yasa dışı ilhaka karşı çıkan ve Kırım’da insan hakları ve kültürel varlıkları tehlikede olan 

Kırım Tatarları ile yakın temas halindedir. Bunun yanı sıra Türkiye aynı şekilde Ukrayna’daki savaş sonucunda bölgede ve Karadeniz’de ortaya çıkacak dengelerden etkilenecek devletlerin başında gelmektedir. Bu kitap da Türkiye’nin Kırım konusundaki yaklaşımına bir katkıda bulunmak ve bu konunun yeterince bilinmeyen yönlerini ilgili araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
Bölüm 8
Bölüm 12
Bölüm 13
Bölüm 14
Bölüm 15
Bölüm 16
Bölüm 17
Bölüm 18
Bölüm 19

Bölüm 9
Bölüm 10
Bölüm 11
Bölüm 20
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2022)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktor öğretim üyesidir.


Kanada’da Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktorasını yapmıştır. Palgrave Macmillan’dan 2021’de Émigré, Exile, Diaspora, and Transnational Movements of the Crimean Tatars Preserving the Eternal Flame of Crimea adlı bir kitabı çıkmıştır. Communist and Post Communist Studies, Ukrainian Policymaker gibi dergilerde İngilizce, Türkçe ve Ukrayince makaleleri yayımlanmıştır.

Kaynakça bilgileri