Dawna Polska ze stanowiska jéj udziału w dziejach postępującej ludzkości: skreślona w jubileuszowym Mijołaja Kopernika roku 1843, a teraz nowo-uporza̧dkowana, przejrzana, i życiorysem autora powiększona, 1. cilt

Ön Kapak
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 165 - Sclavinica lingua canere sive sacrum evangelium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam, qui fecit tres linguas principales, Hebream scilicet Grecam et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam.
Sayfa 131 - Je s'eteignit en tenant dans ses mains defaillantes le premier exemplaire de l'ouvrage qui devait repandre sur la Pologne une gloire si eclalante et si pure.
Sayfa cix - Otia publica vix domestica. Próżnoty różne publiczne, domowe, dawne, późniejsze, teraźniejsze, nowe, pod Tarczą na świat przy dwóch idą Mieczach, o świętych, świeckich dowiesz się tu rzeczach. Sacris monumenta, staticis fragmenta, satirica, miscellanea varia przydane..., 1743, bm (Pińsk?).
Sayfa 164 - Dominum omnes gentes et collaudate eum omnes populi«, et apostoli repleti Spiritu sancto locuti sunt omnibus linguis magnalia Dei; hinc et Paulus caelestis quoque tuba insonat monens: » Omnis lingua confiteatur, quia Dominus noster lesus Christus in gloria est Dei Patris...
Sayfa 171 - ... retract his opinion. Innocent IV was applied to by the Bishop of Zengh, where, I suppose, the feeling was strongest, for permission to celebrate in the vernacular tongue. His brief is not only extremely sensible, but expressed with great neatness. " Nos igitur attendentes, ut sermo rei, et non res sermoni subjecta, licentiam tibi in illis duntaxat partibus, ubi de consuetudine observantur pramissa, dummodo ex ipsius varietate literae sententia non laedatur, auctoritate prsesentium confirmamus.
Sayfa 103 - Polsce i 1'rusiech pierwsi wiarę chrześcijańską opowiadali, od którego przeniesione na nasz język, pierwsze mamy śpiewy majestat prawdziwego Boga wielbiące, którego mowa pobratymska ledwie w czem od naszej jest różna, naród ten na naszą szczególniej zasługuje uwagę".
Sayfa 39 - Upiory są to, według powszechnego mniemania, ciała umarłych, niejakim, iż tak rzekę, sposobem ożywione. Te, nie czekając powszechnego zmartwychwstania, powstają z trun przed czasem, z grobów wychodzą, na domy nachodzą, ludzi, których mogą, duszą, których nie mogą pokonać pasowaniem się z nimi, mordują, krew wysysają, na ołtarze łażą, one krwawią, świece łamią i innych wiele sprośności i morderstw czynią"59.
Sayfa 164 - Audimus etiam quod missas cantes in barbara, hoc est, in sclavina lingua; unde jam litteris nostris per Paulum episcopum Anconitanum tibi directis prohibuimus, ne in ea lingua sacra missarum solemnia celebrares; sed vel in latina, vel in graeca lingua, sicut Ecclesia Dei toto terrarum orbe diffusa et in omnibus gentibus dilatata cantat.
Sayfa iv - Wolno drukować, pod warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy. Warszawa, dnia 12 (24) grudnia 1861 r. (także 1862 r.). Starszy cenzor Antoni Funkenstein".
Sayfa 159 - In salicibus in medio ejus : suspendimus organa nostra. Quia illic interrogaverunt nos : qui captivos duxerunt nos, verba cantionum : Et qui abduxerunt nos : Hymnum cantate nobis de canticis Sion. Quomodo cantabimus canticum Domini : in terra aliena ? Si oblitus fuero tui, Hierusalem : oblivioni detur dextera mea.

Kaynakça bilgileri