Buy.ology: Satın almaya dair bildiğimiz her şey neden yanlış?

Ön Kapak
Optimist, 2008 - 228 sayfa

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri