Praelectiones in textum iuris canonici: De iudiciis ecclesiasticis in scholis pont. sem. Rom. habitae, 4. cilt

Ön Kapak
Typis Vaticanis, 1901
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Quando instaurandum est iudicium ib 299 Quotuplici modo introduci contingat inquisitio iudicialis
368
De iudice instructore seu commissario
369
De promotore fiscali ib 302 De apparitore
370
De basi facti criminosi seu de corpore delicti
371
De examine testium
372
De examine seu de constituto rei
373
De modo citandi testes ad examen
375
De casu quo testis ant nolit aut non possit venire ad examen
376
In huiusmodi casu inservit processus pure inquisitivus pag 433
377
De modo proponendi interrogatoria ib 310 De teste suspecto
379
Quaudo ad inquisiti examen seu constitutum deveniatur pag
381
De huius citatione et tenore citationis
382
Quotuplex citatio requiratur ad contumaciam
383
Regulae commnnes servandae in examine ib 316 De modo proponendi interrogatoria
384
De contestatione delicti facta reo delictum neganti
385
De inquisito confesso aut partim aut in toto
386
De cautelis observandis in concludendo examine seu con stituto
387
De opera advocatorum aut procuratorum in genere
391
Refellitur opinio eorum qui tenent istas sententias ferri
396
De testibus qui vocandi sunt ad confrontationem
397
Regulae observandae in hac causae disceptatione
403
De causis matrimonialibus sermo fit suapte natura iudicia
414
420 Processus iudicialis est oeconomicus summarius quamvis
420
De remediis extraordinariis
423
Integer processus continet nonnullas speciales normas
426
maneant pag
430
Quinam sit iudex appellationis a seutentiis Episcoporum
431
De tribunalibus quae has causas cognoscunt apud S Sedem 469
433
De competentia ratione territorii 470
435
iudicialiter pag
436
An attendatur locus contractus 471
438
Quinam agere valeant munus defensoris matrimonii ex officio pag 473
440
In quacumque instantia eius opera necessaria est
441
Ius accusandi non semper competit cuique dc populo sed ali quando utrique coniugi aut ex his alteri 481
451
Quando accusare pertineat tantum coniugibus
452
Accusatio non semel competit tantum uni ex coniugibus
453
De Vicario Generali
454
Praecipui casus exceptionis suspicionis in accusatorem
456
De competentia ratione obiecti pag
466
De publicatione processos qui ut patet vel est pure accu
479
petit denunciatio si non vera accusatio
484
Aliter proceditur ad sententiam condemnatoriam aliter
486
An semper requirantur ad substantiam
488
De sententia declaratoria censurae
492
Causa introducitur ad instantiam privati accusatoris aut
494
De appellatione a declaratoria cum utroque effectu 516
499
Competentia iudicialis in regulares attribuitur in Ordinibus
500
Quinam sit actus aequipollens contestationi litis
502
At competit ius appellandi etiam in suspensivo quando
506
Speciales normae iudiciales pag
519
Explicatur processus ordinatus ab Urbano VIII et Innocen
521
Haec norma maxime servari debet in decernenda beneficio
525
De restitutione in integrum adversus lapsum quinquennii
527
manas pag
533
De eius competentia
541
De institutione S Congregationis Indicis pag
545
De probatione huius criminis
556
Refertur Instructio a 1867
564
Instructio pro eccl Curiis quoad modum procedendi
571
Instructio edita a S C Concilii die 22 Augu
585
Instructio de iudiciis ecclesiasticis circa causas
592
De impedimento vis et metus
601
Ai leoatum V Documenta pro processu status liberi ad matri
609
per apparitorem aut ntincium nisi iudex utatur facultate
623
quas accepit remissoiialibus
630
missi r pag
638

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 581 - Quibus omnibus, et singulis, etiamsi pro eorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret...
Sayfa 581 - Decernentes pariter easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et Íntegros effectus sortiri et obtinere, ac...
Sayfa 581 - Auditores judicari, et definid debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.
Sayfa 577 - Matrimonii validitate tuenda, rursus idem iuramentum praebebit: quaecumque vero, eo non legitime citato aut intimate, in indicio peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus, ас pro nullis, cassis, ac irritis haberi volumus, perinde ac si citata, et intimata non esset ea pars, cuius citari intererat, et quam iuxta legum et canonum praescripta ad legitimam iudicii validitatem citari aut intimari omnino necessarium erat.
Sayfa 118 - ... si postea, quam ab episcopo suo etiam per edictum publicum moniti fuerint, honestum habitum clericalem, illorum ordini ac dignitati congruentem, et...
Sayfa 75 - ... et dominio civitatis, castri aut loci, in quo vel apud quem duellum fieri permiserint, quod ab ecclesia obtinent, privati intelligantur, et, si feudalia sint, directis dominis statim acquirantur. Qui vero pugnam commiserint, et qui eorum patrini...
Sayfa 614 - C. diligenter expendere solet; cumque de re gravissima agatur, cunctis aequa lance libratis, atque insuper auditis plurium theologorum et iurisprudentum suffragiis, denique suum iudicium pronuntiat, an de tali obitu satis constet, et nihil obstet quominus petenti transitus ad alias nuptias concedi possit.
Sayfa 206 - Unde aliquando homines reprehendunt nos, quod quasi non corripiamus; aut putant nos scire, quod nescimus, aut putant nos tacere, quod scimus. Sed forte, quod seis, et ego scio; sed non coram te corripio, quia curare voló, non accusare.
Sayfa 593 - ... inquirendum erit, ut si qua documenta habeant ad suum matrimonium, vel ad coniugalem vitae consuetudinem spectantia, ea exhibeant, in acta recensenda. Quae documenta cuiuscumque generis sint, et a quocumque exhibeantur, semper erunt recipienda ; et cancellarius adnotare debebit diem, mensem, et annum, nee non nomen illius a quo exhibita fuerunt.
Sayfa 98 - Neque vero ad istam labem purgandam, ullum arcessiri subsidium poterit, vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium sed moderatum, non magnum sed exiguum sit ; vel ex eo quod is a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper sed dives existat; nee datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunes suas amplificandas vel novis coemendis prœdiis vel quœstuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus.

Kaynakça bilgileri