Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[blocks in formation]

Dyonize go Zubrzyckie

RDERU LEOPOLDA
ETROPOLITALNEY
XO-KATOLICKIEGO
DOKTOROWI, W UNI-
O EXAMINÓW CESAR:

i t. d. i t. d.

[graphic]
[blocks in formation]
[ocr errors][graphic][ocr errors][merged small]

JAŚNIE WIELMOŽNEMU JMĆ KSIĘDZU

MICHAŁOWI HARASIEWICZOWI

BARONOWI

DE

NEUSTERN

ČESARSKO-AUSTRYACKIEGO ORDERU LEOPOLDA KOMANDOROWI, KAPITUŁY METROPOLITALNEY LWOWSKIEY OBRZĄDKU GRECKO-KATOLICKIEGO PROBOSCZOWI, TEOLOGII DOKTOROWI, W UNIWERSITECIE LWOWSKIM DO EXAMINÓW CESAR:

KRÓL: KOMISSARZOWI i t. d. it. d.

JAKO HOLD WYSOKIEGO POWAŻANIA

poświęca

AUTOR.

« ÖncekiDevam »