1402 [i.e. bin dort yüz iki] Ankara muharebesi: Bayazit ile Timurʾun ölümü ve fetret devri: yazan T. Yilmaz Öztura

Ön Kapak
Kenan Matbaasi, 1946 - 80 sayfa

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Bölüm 1
3
Bölüm 2
21
Bölüm 3
45

5 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri