Acta et decreta synodorum provincialium Baltimori habitarum ab anno MDCCCXXIX usque ad annum MDCCCXL.

Ön Kapak
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 61 - Nostrarum extinctionis , suppressionis , abolitionis, rescissionis , cassationis, deletionis, revocationis, abrogationis, mandati, interdictionis, declarationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit , indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.
Sayfa 149 - Ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est, eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea quae est ab Apostolis traditio.
Sayfa 116 - Quapropter sic decet omnino clericos in sortem Domini " vocatos vitam moresque suos omnes componere ; ut habitu, " gestu, incessu, sermone aliisque omnibus rebus, nil nisi " grave, moderatum ac religione plenum prae se ferant...
Sayfa 20 - Sacerdos ) obscoena , fabulosa, aut ridicula, vel inanium Deorum, vel impiorum Ethnicorum hominum nomina imponantur ; sed potius , quatenus fieri potest, Sanctorum , quorum exemplis Fideles ad pie vivendum excitentur , et patrociniis protegantur.
Sayfa 62 - DJ Antonio SRE Cardinali Sala censuit ac decrevit in ea re esse servanda quae sequuntur. Cum aliqua Sedes Episcopalis vacaverit, requirendum est Episcoporum omnium provinciae ecclesiasticae suffragium de sacerdotibus singulis, qui Sedi Apostolicae commendandi esse videntur pro nova Episcopi electione. Quoniam vero id in Concilio provinciali facillime et accurate fieri potest, si intra tres menses ab obitu Episcopi Concilium provinciale habendum est, expectanda erit Concilii eelebratio antequam ad...
Sayfa 54 - Sedem obsequio nobis ianidiu insita erat existimatio, eoque ipso auctam in nobis sensimus caritatem illam, qua fraternitates vestras effuse in Domino prosequebamur. Pergite itaque, ut facitis, venerabiles fratres; et quoniam iustorum semita crescit usque ad perfectam diem, urgete alacriori quotidie sedulitate saluberrimam talentorum negotiationem, quae est de animabus Christo lucrandis; vigilate super creditas vobis dominicae vineae partes, plantate, rigate in spe ac patientia; nihil quidem vestris...
Sayfa 112 - Catholica educationi, solemni coram Deo promissione iis " de rebus emissa : secus nullatenus licebit sacerdoti iis " connubiis adstare. Meminerint insuper sacerdotes pluri1 Vide Append. XI. pag. 263. " bus SS. Pontificum decretis vetari ne ullus sacer ritus " fiat, vel vestis sacra adhibeatur, dam foedera hujusmodi " ineantur, quae neque intra Ecclesiam ineunda sunt.
Sayfa 51 - Episcopos eiusdem decreti exemplar mittatur, ut omnes in tarn gravi negotio normam tenendam agnoscant. Denique, ut par erat, amplissimis laudibus Sacra Congregatio prosequuta est initum amplitudine tua et Episcopis collegis tuis consilium de nova facienda Ritualis Romani editione, deque libris componendis qui ad institutiones philosophicas et theologicas tradendas in scholis adhibeantur. Erit vero S. Congregationi gratissimum turn Ritualis, turn librorum de quibus sermo est, exemplar, postquam editum...
Sayfa 31 - Deus noster, ut hanc creaturam salis sanctificando 4- sanctifices, et benedicendo 4" benedicas, ut fiat omnibus accipientibus perfecta medicina, permanens in visceribus eorum, in nomine ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. . Amen.
Sayfa 26 - Provinciae hujus locis expositos esse, et adhuc exponi constat magno Fidei amittendae periculo , vel morum corruptelae, ob inopiam talium Magistrorum quibus tantum munus tuto committi possit , necessarium omnino censemus , ut Scholae iosti26 tuantniy in quibus juvenes edoceantur Fidei, Morumque principia, dum litteris imbuuntur.

Kaynakça bilgileri