Profiller: Seçmeci ve Gezgin Bir Toplu Bakış |

Ön Kapak
Pera Müzesi, 1 May 2006 - 29 sayfa

 Son yıllarda Fransız sanat sahnesi ne durumda? Bu sahnenin ayırdedici özellikleri, ağır basan eğilimleri neler? Görünüşünü dönüştüren önemli değişiklikler oldu mu? “Panorama”sını çıkartmaktan çok “profil”ini çizme düşüncesinin ortaya koyduğu sorular bunlar. Panorama ve profil sözcükleri arasındaki anlamsal farklılık, burada yadsınmaz bir ağırlık taşır. Panorama kavramı, duruma genişletilmiş bir bakış yöneltildiğini düşündüren bir yoğunluk, bir kapsam içerir; oysa profil kavramı konuya aynı yönde bakmaz ve daha çok, bir toplu bakış düşüncesini vurgular. Bir özet düşüncesini. Tıpkı modelinin ana hatlarını yakalamak için taslaklar çiziktirmeye koyulan sanatçının yaptığı gibi. Fransa’da son yılların gelişim biçimiyle sanatsal üretimin durumunu öne çıkarmayı hedefleyen ve ‘Fransız Baharı’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Profiller” sergisi küratörü Philippe Piguet serginin “hiç bir okulun, hiç bir grubun manifestosu olmadığını amacının çoğulcu bir yaratım özgürlüğünün açık fikirliliğini yansıtmak” olduğunu belirtiyor.

--

Where does the French artistic scene stand in regard to the last fifteen years? What are its eminent character traits? What are its dominant trends? Did nay notable change come about to transform its physiognomy? These are so many questions brought into play by this idea of sketching a “profile” and not a “panorama” of its present status. The semantic differentiation between these two words is quite imposing here. If the notion of panorama supposes a scope and an extent which imply a broadened vision of the situation, that of profile does not make out the same meaning and sooner accentuates the idea of an overview, a digest, following the example of an artist who endeavours to give a thumbnail sketch of his model in an attempt to express its essential traits. The famous art critic Philippe Piguet put it, this exposition “which intended to highlight a present state of art production as it developed in France more or less in the last fifteen years and what is more insomuch as it is sifted though sieves of public collections” blew like a spring breeze wafting a gentle air from France into the halls of Pera Museum, and gave the contemporary artistic panorama of a country that has always been amongst the vanguards of European Art.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri