Ramazan Çağlayan'ın İdari Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler

Ön Kapak
Kemal Gözler, 15 May 2013 - 712 sayfa

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku (Ankara, Seçkin, 2011, 696 s.) isimli kitabında, benim İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 2003, 2 Cilt, 2800 s.) isimli kitabımdan yapılmış usûlsüz alıntılar bulunduğu göstermek amacıyla yazılmış bir eleştiri kitabıdır. 

Ramazan Çağlayan, burada eleştirdiğim İdarî Yargılama Hukuku isimli kitabının Şubat 2012’de ikinci baskısını yaptı ve yetersiz de olsa bazı atıf eksikliklerini tamamlamaya çalıştı. Ne var ki, Ramazan Çağlayan kitabının ikinci baskısını yaptıktan 11 ay sonra, Ocak 2013’te kitabının üçüncü baskısını yayınladı ve kitabının ikinci baskısında bana yaptığı 550 küsur atıfı, üçüncü baskıdan bir çırpıda çıkardı ve kitabın bibliyografyasından adımı da sildi.

Bu eleştiri kitabını yazmak, benim Kasım 2011’den Mayıs 2013’e kadar, tam bir buçuk yılımı aldı. Ramazan Çağlayan’ın bu kitabı yüzünden sadece benim İdare Hukuku isimli kitabım usûlsüz alıntılara kurban gitmedi; bir buçuk yılım da heba oldu.

Belki bu eleştiri kitabını yazmak yerine usûlsüz alıntıları görmezden gelmem, kendi işime bakmam, yarıda kalmış kitaplarımı tamamlamam en iyisi olacaktı. Bir buçuk yılım kaybolmayacak, sinirlerim gerilmeyecek ve dahası yeni kitaplarım olacaktı. Ama ben bunu yapamadım. Göz göre göre susmayı içime sindiremedim.

Belki bu kitap, bana ve Ramazan Çağlayan’a vereceği zararın yanında, bir hayra da vesile olur. Türk hukuk literatüründe herkesçe bilinen, ama açıkça dile getirilmeyen usûlsüz alıntı sorununun tartışılmasına neden olur. Böylece bu kitap, bir kişisel hesaplaşma kitabı olmaktan çıkıp, belki hukukta bilimsel araştırma ve yayın etiği konusunda bir örnek olay incelemesi kitabı hâline gelir.

NOT: Ramazan Çağlayan, bu kitabın internetten kaldırılmasını önce Kırıkkale 3. Sulh Ceza Mahkemesinden talep etmiş, ancak talebi bu Mahkemenin 28.6.2013 tarih ve 2013/318 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Daha sonra Ramazan Çağlayan aynı konuda Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesinden talepte bulunmuş, talebi, bu Mahkeme tarafından 24/01/2014 tarih ve 2014/52 D. İş sayılı kararıyla kabul edilmiş, ne var ki bu Mahkemenin kararı da itirazımız sonucunda Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2014 tarih ve 2014/134 sayılı D. İş kararıyla kaldırılmıştır.

Böylece kitabımız tekrar internette yayınlanma imkanına kavuşmuştur.8.5.2014

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Ramazan Çağlayan Kimdir?
1
Ramazan Çağlayanın Đdarî Yargılama Hukuku Kitabının Đkinci Baskısı Hakkında
7
Ramazan Çağlayanın Hataları Sehven Yapılmış Hatalar Mıdır?
15
Ramazan Çağlayan Bir Pişmanlık Đçinde midir?
21
RAMAZAN ÇAĞLAYANIN FRANSIZCAKELĐMELERDE YAPTIĞI
31
Bölüm 2 Örnek 23ten
37
Bölüm 2 Örnek 57ten
43
Bölüm 2 Örnek 61den
44
Örnek 74225
225
Örnek 75226
226
Örnek 76227
227
Örnek 77228
228
Örnek 78229
229
Örnek 79230
230
Örnek 80233
233
Örnek 81234
234

Bölüm 2 Örnek 73ten
45
Bölüm 2 Örnek 79dan
46
Bölüm 2 Örnek 85ten
47
Bölüm 2 Örnek 90dan
48
Bölüm 2 Örnek 94ten
49
Bölüm 2 Örnek 98den
50
Bölüm 2 Örnek 113den
51
Bölüm 2 Örnek 123ten
52
Bölüm 2 Örnek 130dan
53
Bölüm 2 Örnek 139dan
54
Bölüm 2 Örnek 142den
55
Bölüm 2 Örnek 145ten
56
Bölüm 2 Örnek 148den
57
Bölüm 2 Örnek 152den
58
Bölüm 2 Örnek 155ten
59
Bölüm 2 Örnek 162den
60
Bölüm 2 Örnek 167den 31
63
Bölüm 2 Örnek 180den
64
Bölüm 2 Örnek 183ten
65
Bölüm 2 Örnek 185ten
66
Bölüm 2 Örnek 194ten
67
Bölüm 2 Örnek 203den
68
Bölüm 2 Örnek 209dan
69
Bölüm 2 Örnek 211den
70
Bölüm 2 Örnek 220den
71
Bölüm 2 Örnek 223ten
72
Bölüm 2 Örnek 233ten
73
Bölüm 2 Örnek 236dan
74
Bölüm 2 Örnek 257den
75
Bölüm 2 Örnek 266dan
76
Bölüm 2 Örnek 269dan
77
Bölüm 2 Örnek 272den
78
Bölüm 2 Örnek 274ten
79
Bölüm 1
81
Bu Şart Bakımından Ramazan Çağlayanın Alıntılarının Đncelenmesi
82
Plân Alıntıları Hakkında Gözlemler
84
Alıntı Maksadın Haklı Göstereceği Bir Nispet Dahilinde ve Münderecatını Aydınlatmak Maksadıyla Yapılmalıdır
86
B Alıntı Maksadın Haklı Göstereceği Bir Nispet Dahilinde Yapılmalıdır
87
Alıntının Belli Olacak Şekilde Yapılması Lazımdır
90
Alıntının Kaynağı Doğru Yeterli Ve Dürüst Bir Şekilde Gösterilmelidir
93
A Alıntının Kaynağı GösterilmelĐdir
94
B Kaynak Yeterli Doğru ve Dürüst Bir Şekilde Gösterilmelidir FSEK m 711 B 5
97
Alıntı Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları
100
Bölüm 2
103
Örnek 1
104
Örnek 2
105
Örnek 3
106
Örnek 4
108
Örnek 5
110
Örnek 6
111
Örnek 7
112
Örnek 8
114
Örnek 9
117
Örnek 10118
118
Örnek 11120
120
Örnek 12122
122
Örnek 13123
123
Örnek 14124
124
Örnek 15125
125
Örnek 16128
128
Örnek 17129
129
Örnek 18133
133
Örnek 19
134
Örnek 20
135
Örnek 21
136
Örnek 22
137
Örnek 23
138
Örnek 24
142
Örnek 25
144
Örnek 26
146
Örnek 27
150
Örnek 28
151
Örnek 29
152
Örnek 30
154
Örnek 31
157
Örnek 32
158
Örnek 33
160
Örnek 34
161
Örnek 36
162
Örnek 37
163
Örnek 38
165
Örnek 39
166
Örnek 40
168
Örnek 41
169
Örnek 42
171
Örnek 43
172
Örnek 44
173
Örnek 45
174
Örnek 46
176
Örnek 47
177
Örnek 48
181
Örnek 49
184
Örnek 50
185
Örnek 51
186
Örnek 52
187
Örnek 53
188
Örnek 54
190
Örnek 55
191
Örnek 56
192
Örnek 57
193
Örnek 58
194
Örnek 59
197
Örnek 60
199
Örnek 61
202
Örnek 62
203
Örnek 63
206
Örnek 65
209
Örnek 66
212
Örnek 67
214
Örnek 68
215
Örnek 69
216
Örnek 70
217
Örnek 71218
218
Örnek 72219
219
Örnek 73220
220
Örnek 82242
242
Örnek 83243
243
Örnek 84244
244
Örnek 85245
245
Örnek 87248
248
Örnek 88249
249
Örnek 89252
252
Örnek 90253
253
Örnek 91256
256
Örnek 92259
259
Örnek 93262
262
Örnek 94263
263
Örnek 95265
265
Örnek 96267
267
Örnek 97269
269
Örnek 98270
270
Örnek 99273
273
Örnek118
314
Örnek 123
321
Örnek 124
322
Örnek 125
323
Örnek 126
325
Örnek 127
326
Örnek 127bis
327
Örnek 128
328
Örnek 129
329
Örnek 130
330
Örnek 131
331
Örnek 132
332
Örnek 133
333
Örnek 134
335
Örnek 135
336
Örnek 136
337
Örnek 137
339
Örnek 138
342
Örnek 139
343
Örnek 140
344
Örnek 141
346
Örnek 142
352
Örnek 143
355
Örnek 144
356
Örnek 145
357
Örnek 147
359
Örnek 148
361
Örnek 149
369
Örnek 150
370
Örnek 151
371
Örnek 152
373
Örnek 153
376
Örnek 154
378
Örnek 155
379
Örnek 156
380
Örnek 157
382
Örnek 158
383
Örnek 159
384
Örnek 160
385
Örnek 161
386
Örnek 162
389
Örnek 163
391
Örnek 164
392
Örnek 165
394
Örnek 166
397
Örnek 167
399
Örnek 168
400
Örnek 169
402
Örnek 170
404
Örnek 171
408
Örnek 172
409
Örnek 173
410
Örnek 226
498
Örnek 227
501
Örnek 228
502
Örnek 229
505
Örnek 230
506
Örnek 231
508
Örnek 232
510
Örnek 233
513
Örnek 234
517
Örnek 235
519
Örnek 236
520
Örnek 237
523
Örnek 238
524
Örnek 239
525
Örnek 240
527
Örnek 241
529
Örnek 242
530
Örnek 243
532
Örnek 244
534
Örnek 245
536
Örnek 246
537
Örnek 247
539
Örnek 248
542
Örnek 249
543
Örnek 250
544
Örnek 251
546
Bölüm 3
595
Yanlış Kaynak Göstermek Alıntı Gözlerden Atıf Başka Yazara
596
Aldatıcı Kaynak Göstermek Alıntı Sadece Gözlerden Ama Atıf Hem Gözlere Hem De Başkalarına
598
Yetersiz Kaynak Göstermek Bir Atıfla Paragraflar Sayfalar Süren Alıntı Yapmak
601
Plân Alıntısı Yapmak
602
Aynen Alıntıları Tırnak Đçinde Vermemek
603
Aynen Alıntıları Mealen Alıntı Haline Dönüştürmek
604
Transit AtıfTekniği
605
Ramazan Çağlayan Transit Atıf Tekniğini Türkçe Kitaplar Đçin de Kullanmaktadır
610
Ramazan Çağlayan Transit Atıf Tekniğini Fransız Yargı Kararlarından Alıntı Yaparken de Kullanmaktadır
613
Ramazan Çağlayan Transit Atıf Tekniğini Türk Yargı Kararlarından Alıntı Yaparken de Kullanmaktadır
616
Đkinci Baskıya Önsözün Đncelenmesi
621
Ramazan Çağlayan Đkinci Baskıda Neleri Değiştirmiş?
631
Ayrıntılı Usûlsüz Alıntı Örnekleri
646
Kemal Gözlerin Kitabı Bilimsel Eser Değildir Savunması
675
Yargı Kararlarından Alıntı Yapmak Serbesttir Savunması
684
Ben Zaten Kemal Gözlere De Atıf Yaptım Savunması
690
Son Bir Gözlem 597
701
Usûlsüz Alıntılar Listesi 661
705
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2013)

Kemal Gözler,  Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013  (XVI+712 s.)

Kaynakça bilgileri