Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

H.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

Fransche voorlezer, Lauryns , 386. Globus celestis, 111.
schoolmr., v. Driel , 99.

v. Van Langeren , 121.
v. Vliet, 366. Gluckstadt, 4

sqq.

Hackfort, hr. v., 36.
Fransch-Ind. Vaert, 12 sqq.
Goch, griffier, 1 sqq.

Haeckmaker, 91.
Fraterhuis, 358.
Godefridi , H., 57.

Haeff, Adv. ten-, borgermr. van
Fredericxsz., Adr., 240.

Jo., vice-dec., 58.

Middelb., 107.
Frenes, br. v., 324.
Godyn, Sm., 107.

Haeften, rentmr., 5 sq.
Friderici , Ysa., pred. , 98 sqq. 363 Gonoring, vice-canc., 9.

Steph. de-, can. S. Mart.,
sqq.
Gool, D., 224.

68, 71.
Gotelingen, 298

Haerlem, Bern, de, vice-dec., 52.
Gout-leer-tapisserie , 125.

Haersolte, 7.
Goutsmit, Brants, 87.

Haexbergen, eccl. in-, 61.
Gaesbeeck, Do. de, 57.

Eliot, 92.

Drost v.-, 303.
Galama, Aus., domdeken, 48.

Ellertsz.,
43.

Hagae, conv. b. Elisab., 30.
Galey, 6.

Emelaer, 90.

Hagen, Stev. vd., 310.
Gardauoir, Dav., 88.

Everdingen, 82.

Hagedaw, schoolmr, te Leyden, 46.
Gardyn, Du, 74.

v. Gent, 90.

Hagesteyn, huis te-, 3, 59.
Gaudana, alt. contub. yd. cremers,

Hallinck v. Emden, 100.

drost v.-, 219,
in eccl. , 51.

Hovions, 91.

Hall, 3.
Geervliet , conv. V., 50.

v. Loon, 100.

Halsberg, Jo., pred., 105.
Gelderland, 281.

Outhuisen, 90.

Hamburg, 1 sqq.
Geldersche sluyske, 34.

Symonsz., 43.

geref. te-, 108.
Geneve, studenten te, 75.

Willemsz., 60.

Hamel, Ger. y., adv., 184.
Gent, overste, 9,
Goutsmeden-gild, 371 sqq.

Hamersfelt, Splint. V., 218.
Genua, 24.
Goyer, Claes de, 192, 225.

Hamersteyn, 55, 61.
Gerbrantsz, Henr., armenopzigts, 367.

Corn, de, 365.

Hamilton, 29, 187.
Ja., adm., 113.

de, 169, 183 sqq.

Hamstede, Jasp. ab, can. S. Jo., 68.
Gereformeerden te Aken, 108. Goylandiae provisor, 52.

Hantbooch, 97.
te Hmb., 108. Gozeus, Barthol., can. b. Mar., 68. Hapt, yd., capt. , 29.

te Wesel, 369. Graeff, Ja. de. out-schep. v. Amst., Hardenbroek, 327.
Geritsz., Mart., 240.
197.

Gisb.', 183, 219,
Math., lect, vil cl., 82. Gramay, rekenmr., 218.

317.
Roel., 34.
Grasburgers v. Rhenen , 35.

Harderovica, 69.
Stev., 37.
Grave, beleg v., 107.

Harderwyck, die V.-,

192.
Gerobulus, Jo., pred., 82 sq. 330 sqq. Gravenweerdt, 's, 12.

Haringvangers, 8.
Roel., 366.

Greboval, cpt., 187, 297, 323. Harn, Jan v., 38.
Geschilderde blompot , 126.

Greve, Leon., can, S. Jo., 68. Harnas, Indiaensch-, 117.
Geschut, 94 sqq.
Greynen te suiveren, 118.

't, 60.
Gesellen vande loodse, 59.
Grisons, 124.

Harnasmaker, Jansz, v. Ceulen, 90.
Gestoelte der predd. en lezers, 380. Grobbendonck, 312, 313.

Mathysz., 94.
Geweer, 94 sqq.

Groene camer,
210.

Hartmann, 28.
Gheyn, Jac. de, 110, 125.
Groenevelt, Arn. V., 327.

Hartogenbosch, 's, 301, 314, 322.
Ghiesz., gec, ter gen., 129 sqq.

colon., 187, 190. Hasenberch, 76.
Ghistelle, Peter von, 320 sqq. Groenewoude, cellar. in-, 53. Hasselt, Ger. V., 53.
Ghysbertsz., P., schoolmreester in de Grogreynen, fabr, V., 108.

Hatten, Gosw. de, 53.
Weerdt, 365.
Groll, 11.

Lud. de, can. S. Saly., 50.
Gildezaken, 371 sqq.
Gronenborch, J. v., 881 sqq.

Hauterive, 5.
Gilpyn, hr., 283 sqq.
Groningen, 282 sqq.

Hauwers, 49.
Gisberti, org., 66, 62.
Grootvelt, Wout., 37.

Havanah, 20.
Glas ten Dom, Brederode's, 60. Grovesteyns, Jo. , 183, 219.

Hebelinius, Ja., pred., 78 sqq.
Cleefs-, 60.
Gruter, Gisb. de, 375.

Heemradi, 62.
Zwieteps-, 60. Gruyter, Edm., 103.

Heetvliet, Adr. V., 50.
ten huise van Renesse, 45. Guinea, vaert op-, 107, 296.

Johanna 50.
vd. hr. v. Montfoort , 60. Gulich, 1 sqq. 129 sqq.

Heide, mr. G., adv., 66.
v. Fra, v. Borssele, 60.

zie Cleef.

Heilich graf, 54, 59.
bisschop Davids-, 64, 60. Gunter, hr., 3 sqq.

Sacrament, 54, 61.
Glasform, 19.
Guyenne, 18.

Heilighe Geest, 364.
Glasmaker, Blom, 69.
Gysberti, Jo. Rutg., 53.

Heinsius, Dan., 115.
Gerritsz., 90.

Gysbertsz., Anto., lect, iu cl., 77 sqq. Hel, Anto. V., 187.
Ravesway, 01.

Helmichius, Wern., pred., 74 sqq.
Globus celestis, v. Balochi , 110.

Helmichsmaet , 33 sqq.
IV.

Joa. V.,

>

>

2

>

>

>

>

>

2

Vos,

>

1

>

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Helmont, 317.
Horst, ter-, 33 sqq.

Joannis, Will., pred., 361 sqq.
Helsdinghen, Elr. v., 216.

Hortfelter, episc. Sabin., 63. Johannis, Jsebr., lect, vi cl., 77.
H. v., 95 sqq. 174 sqq. Hose v. Boxtel, Aert, 79, 348, 337. Jongema , gec, ter gen., 129 sqf.
210 sqq. 261, 324.
Houtman, Fred. , 109, 111.

Jongeneel, 184.
Hemert, Jan v.,
38,
Houvenaer, commis, 307.

Jongh, Corn. de, can. b. Mar., 69.
Henrici, Corn., 65 sq.
Hubertz, Piet., 37.

H. Gerbertsz, de, 231, 240,
Henriksz, Aert, cost. v. S. Nic., 359 sq. Huchtenbrocck', colon., 321.

Jongstal, G., 187 sqq. 269.
Dirc, 271.
Hueckelum, 51.

Joost, St., feest, 33.
Ewert, 33.
Hugues, Jo., 53.

Joostensz., Henr., 43 sq. 75.
Piet, inventeur, 110. Huis, opten Dam, 63.

Paul., secr. v. h. Doms-
Heraugiere, soon v. Charles v.-, 190.

de Hulck, 57.

kapittel, 42.
Herdinck , Leon., secr.com, de Hooch-

vd. hr. v. Hoevelaken, 93. Isabelle, fort, 289.
straten,
80.

de Hant, 47.

Isccramer, comp. V.-,

191.
Heremite, Fred, l', 289.

Groenewoude, 53.

Isseloordt, 11.
Hermale, Flor., 279 sqq.

Keizerryk, 43.

Isselstroom , 17 sqq.
Herls, Andr., chirurg. gen., 127.

Schoon-, 94.

Judoci, Corn., lect, vi cl., 69.
Hertevelt, gec. ter gen., 5 sqq.
Huisen episcopacl, 48.

Junius, Fra., 84, 86.
Hertoghe, Laur. , episc. Ebron., 52. Huiszittende armen,

369.

Jutphaas, 166 sqq.
Herwaerden , redoute v.-, 322. Hulck, in den-, 87, 84, 97.
Hesiodus, 115.
Huygards, P., Y. Breda, inventeur,

K.
Hesse Brun, Carabyns v.-, 303. 125.
Hessels, Arnt, 323.

Huygens, gec. ter gen., 141 sqq. Kannichge v. Amans, 43.
Heurn, Jo. v., d', 46.

Chr., 277.

Kassen, candelae voor die-, 56.
Hey, Jesuit, 312.
Huyssen, capella in-, 50.

Keersen, A. V., 38,
Heyden, W. Willemsz. vd., 366. Huwelyken der Engelsche soldaten,

gedreven of gedreyde-, 61.
Heyn, Piet, adm., 27 sqq.

354.

Keetzken, ritmr., 5.
Hieronymi fratres S., 57.

proclamatie van-, 334. Keiser, de, 264, 278 sqq.
kerk, 85.
Hyndersteyn, Adr. v., 44.

Keisersche, 1 sqq.
schola et domus S., 65

Keizerryck, 99.
sqq. 329 sqq.

1.

Kemp, w. vd., 242.
Hitterts, 21.

Kerkenordening v. Utrecht, 338, 363.
Hoeflaken, gec. ter gen., 169.
Jacobi, Tho., 53.

Kerkzaken , 74.
Hogenhouck, commis, 11.
Jacobsz, D. S., 108.

Kettingens, 43 sq.
Hoghelande, Jo. ab, Dec. b. Mar.,

v. Coesfelt, H., 210 sqq. Klockenspel op't Stadhuis, 80.
68.

Laur., boekdr., 104, 107. Knyff, Corn., 210 sq. 231.
Hohenloe, gr. v., 278 sqq.

Will., 231.

Koyphuysen, Jof. Dodo v., 318.
Holis, offic. V.-, 315.

Jansz, Andr., lect. vii cl., 88,348. Knopius, Corn., conrect., 85 sqq.
Hommius, Fest., pred., 107.

Ger., v. Goch, 188.

342, 349.
Honaert, Rochus vd., 362.

Lamb., 34.

Kuyck, Anto., 279 sqq.
Hondeslager inden Dom, 369.

Rutg., 38.

zie Cuyck.
Hondius, Henr., 110.

v. Wesel, canonier, 188.
Jod., 110, 125.

Jelisz, gec. ter gen., 136 sqm.
Hondures, 20.

Jensema, gec. ter gen., 93 sqq.
Hongarye, Co, v., 2.

Jerusalem, afbeelding v.-, 106. Laen, vd., 166 sqq.
Coningin v., 32, 57. Jesuit, Hey, 312.

Lakenbereiders, 350.
Honswyck, 278 sqq.
Jesuiten, 24.

Lam. 't, huis t'Utr., 81.
Honter , Adr., Schotsch pred., 108 sqq. Imagines apostolorum, candelae an- Lamertyn, Pasch., damastwerker,
Honthorst, H. ab, can. S. Petri , 68. te-, 66, 61.

126.
P. v., can. t'o. Munst., Indische vaert, 296.

Lampades, 59, 61.
43, 68,
Indulgentiarius, 63.

Lamsweerde, Gu., 72.
R. en H. v., huis v.-, 93. Infante v. Spanje, 2.

secr. v. S. v. Toutenb.,
R. et H., 356.

Jugen, Corn. v., apotheker, 89. 44.
Hoochstraten, Com. dc, 57.
Ingenieur, Aleaulme, 123.

Lanck, J., M. en W.,
dorp, 314 sqq.
Ingenieurs, 97.

Langenhoven, Corn. y., inventeur,
Hoogerbeets kinderen, 21.
Ingersmitten, Henr., 69.

112.
Hopluiden, 226 sqq.

Institutiones juris te doceren, 87. Langerac, hr. v., 2, 14 sqq.
zic Burgerhopluiden. Instrument v. Wesel, 23,

Langeru's globe, Aernt v.-, 121.
Horncolck, 32 sqq.

Joachimi, gec. ter gen., 8 sqq. 131 Langius, Jo., pred., 101.
Horner, curat. in-, 63.

sqq.

Lansberg, Phil., 115.
Hornhovius, Anto., 329.

Joannis, Flor., pred, te Sneeck , 101. Lansbergen, Fra., pred., 116.
Horologiae compositio, 56.

Nic., paroch. in Cortryck, 53. | Lanteern v. hoorn, 54.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

L.

[ocr errors]
[ocr errors]

51.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

P. V.,

[ocr errors]

129 sqq.

Lap v. Waveren, Gisb., 64.

Loon, V.,
325.

Medenblick, Ja. V., raet v. Utr., 138
Lapschuyer, 326.
Lootboecken, 39.

sqq.
Laurens, St., 348,
Lourain, Dionys, fra, voorsanger,

Jo., can. S. Saly., 51.
Laureynsz., D., fra, voorleser, 92, 386 92, 356.

Medicyn-beecker, 43.
sqq.
Louwesteyn, 22.

Meerlant, Adr., cam, der stadt, 74.
Lavennis, N. de, 53, 61, 63. Lubeck, 1 sqq.

Mehemius, M., pred. te Harderw. 102.
Lazarus, die-, 60,
Luiden voor de predd., 365

Melisz., Jo., boekverc., 342.
Leckendyck , 267.

over Sch. v. Toutenb., 45. Menyn, Joost de, 74.
Lectionum signatura, 56, 61. Luminaria, 61.

Mercator, Atlas v.-, 125.
Ledenberch, Gill. V., 169 sqq. 213, Lus, Sion, 103.

Merula, Paul., 121.
260, 273, 293 sqq.

Lutherschen te Middelburg, 125. Meteren, Em. V., 114, 118.
Leefdale, 33.
Lyfarts, Arcerius, 120.

Mettenstocken, candelae opte-, 61.
Leemput, Jan v, , 74,

Strobanus, 106.

Meursius, Jo., 120.
Leenbanck, 75, 86.

Velsius, 130.

Meyendael, G. Quirynsz. V., school-
Leerdam, 140, 178, 181, 199, 211, Lyntgen, Pieter, 118 sqq.

meester, 178.
sqq. 223, 230, 241, 292.

Lynwaet te noppen, inventie om-, 113. Meynertsz., Henr., te Delft, maeckt
Leeuwen, v., 187.
Lyster, Ev., 35.

ysere armen,

126.
Albr. v., v. Groenewoude,

Ja., vic. S. Jo., 68.

Mibais, 6.
339.

Michiel, capel v. St.-, 59.
Corn. V., siekbesoek., 78,

M.

Micolvereyns, 298.
329, 363.

Middel op caerten en papier, nieuw-,
L. V., 269.
Maas, rivier, 289.

122.
132
sqq.
Mabeuge, 187.

Middelburg, Luthers. te-, 125.
candelaę oplie- , 88. Maersen, 349.

in Vlaenderen, 324.
coopm., 27.
Maeth, Corn. yd., 231.

Mierlo, 314.
Leeuwaerden, 8.

Ja. vd., 210 sqq. 240. Milde, Ja. de , 87.
J. v., 231, 232.
Magdalenenburch, 43.

Millingen, Goort v., 231,
Leeuwenberch, Abra., 61.
Magister choralium , 60.

Minores, fratres-, 62.
Leeuwenborch, Mart. de-, 54. Magnus, hr., 128.

Missa S. crucis, 62 sqq.
Leeuwenborchs broederschap, 100.

gec. ter gen. ,

Missael,

57.
Legerpredicanten, 118.
Maitre, Dan. le, pred. te Dort , 101.

op het hooghe autaer, 57.
Lengel, W. de, 51.

Malderen, gec. ter gen., 158 sqq. Misse, eerste-, 63.
Lennep, Anto. Y., 187.

Malecot, A. J., siekbesoeker, 101 Modena, hert. v., 21.
Leydensis praepositus, 53.

sqq.

Modetus, Herm., pred. , 74 sqq. 110.
Leyderdorp, cony. in-, 50.
Mallet, Gillis, 111.

Moelen, Lib. vd., 70.
Librarius, Ram, 57.
Malsen, Otto v., 58.

Moelenaer, Liev. de, 106 sqq. 107.
Librorum custodia, 56, 61.

Theod., 57.

Moerendael, W. v., can, S. Petri,
Liefhebber, vice-Adm.,
Mandemaker, hr., 17.

68, 68, 71.
Lieftinck, Ja. Woutersz., 46, 240, Mander, Carel v., 112.

Moersbergen, hr. v., 188 sqq.
356.

Mansfelt, Wolf., gr. V.,
14.

St. v.Waele, hr.v., 187.
Lier, ambassadeur, 18.

gr. V., 1 sqq.

borgermr., 363 sq.
Liere, rivier, 324.

Mansfieldt, Rob., adm., 307. Molen, uitgev. bueck-, 108.
Lieroort, 28 sqq.
Mantua, hert. V., 1 sqq. 24.

uitgev. water-, 109, 126.
Lindtsau, gr. V., 17.
Manufacturen, 74.

nieuwe water-, 118.
Lingen, 289.
Mappae, 62 sqq.

uitgev. slyk-, 109.
vd., burgermr., 17. Marienbeelt, dat-, 60.

nieuwe water-, 123.
Lintmolen, 122.
Mario, homme d'armes, 314.

nieuw uitgevonden, 103.
Lippe, gr. vd., 106, 326.
Marnix psalınen , 117, 123.

uitgev. velt-coorn-,
Lipsius, Just., 124.
Marocco, prins v., 113.

123.
Lith, Jan Gisbertsz, vd., 82.
Marquette, coll., 310.

lint-, 122.
Lochum, Zwed., curat. V., 31.

Marten, S., op de emmers,

35.

nieuwe practyq. aen de-, 111:
Locres, hr. V., 321,
Martens-capel, 75.

uitgev, ros- en wint-, 104.
Logier, Maur., 240.

Martensz., Scholten, schipper, 122. syde-, 116, 118, 120, 123.
Lollius ab Adama, A., lect. vii cl., Martin, coll., 187.

uitgev. coper-,

106.
87, 333 sqq.
Martini, Corn., pred., 78.

slyp-, 126.
Lombaers, Jo., secr. Buscoduc., 52. Maseloth, Jo., fra. pred., 86 sqq.

slyk., 120,
Lombaert te Sluis, 117.
Matthesius, Jo., pred., 91, 340.

9

8 sqq.

103 sqq.

[ocr errors]
[ocr errors]

achter het Bagghynhoff, 87.
Lontius, Jo., lect, li et iv cl., 83, Matbysz., Adr. v. Bilsen, lect, VII Molendino, Jo. de, 62.
rector, 343.

cl., 93, 94, 338.

Molenhuis, 't, 75.
Loo, V., 24.

17.

Monier, Anto., controlleur, 158.
Loodmeester, 60. .
Maurits, prins, zie Nassau.

Montauban , 18 sqq.

>

Fre.,

Gisb. V.,

[ocr errors]

Fra, a,

[ocr errors]
[ocr errors]

sqq. 364,

[ocr errors]

Montelau , ritmr., 23.
Nieuwenroy, Henr, V., 189.

Oudemunster , kerk, 77.
Montmelian, casteel, 283 sqq. Nobel, hr., 27.

proveniers v., 48.
Montens, 'raet , 23.

Ja., 54.

Oucoop, Jo. V., 210 sqq.
Montferrat, 1 sqq.

Noet, een-,
43.

Will. v,, 229 sqq.
Montfoort, Gisb. v., 37.
Nonce vd. Paus, 26.

Outwyck, conv, v., 75, 276.
stad, 57.
Noort, mr. Marcelis V., 240.

Overlander, 17 sqq.
Montpre, Catelyn v., 291,
Noothulp, 364.

Overmeer, Corn, V., 231.
Montsima , Bucha a , praep. S.Jo., 73. Northumberlant, gr. v., 308.

210 sqq. 220.
Folc. v. , can. v. 0. Munst., Noyen, J. v., 54.

Overyssel, 282 sqq.
49, 68, 71.

Nuisel, Carl, amb.vd. Keiser, 282sqq. Ovidii metamorph. vest. or. v. Man-
R. a, 70.

Nyenborch, Alb. a., can. S. Salv., 68. der , 112.
Morgan, gen, 17.

Nyendael, 210 sqq. 220.
Mornay's bybel der natuer, 103. Nyenrode, v., can.. 97.

P.
Moscovie , handel op-, 103.

63.
vaerders, 5, 122.
Nyhoff, Laur., 80.

Paerlemoeder, 43.
Moucheron, Balth., 106 sqq. 112. Nykerken, kint v.-, 364.

Pallant , hr. v., 37.
Mouthaen , 104.

Nypoort, J. Florisz. vd., 200 sqq. Palstercamp, hr. v., 282,
Moye Marten, cptr., 293.

W. H., pred., 10, 12, 98 Pamy, Pieter, ritmr., 314.
Muer neffens S. Hiero., 338.

Papegay, 125.
Mulersveen, 37.

Papieren, gepatroneerde-, 110.
Munster, 4 sqq. 282, 322.

0.

Papistery, 348 sqq. 356.
Munt, 14 sqq. 123.

Pappau, capt., 290,
Muntmeester, 43, 49, 73.
Obyn, G., 240.

Parmensis, ducissa-, 64.
Muptsoorten, 42 sqq.

Oestbroeck, abb. S. Laur, in- , 69. Parochiescholen, 337.
Musikalia , 104, 108.

Oesterbeeck, Andr., pr. te Montf., Pas, Crisp. , plaatsbyder , 99.
Muyden, Emerentia v., magistra be- 342.

Pasglas, cen-, 43.
ginagii, 69.

Oestersee, R. v., pred., siekbesoe- Patena argentea, 65.
R. V. , lect. v cl., 99, 363. ker, 100, 370.

Paterhuis opte Neude, 92.
Muyler, Dirc, 43 sqq.
Oesterwyck, hr. v., 1 sqq.

Paternoster, 43.
Muylert, Sophia , 14, 21, 44.

Oetgens, burgermr. v. Ainh., 197. Paul, S., 39, 69, 72, 370,
Arnt, 44.

Ogle, colonel, 180, 189, 193 218, Pauperhuis, 334 sqq. 344.
Muys, Henr., chirurgyn, 105. 221, 311.

Paus, de,

7

sqq.
Muytery te Utrecht, 74 sqq.
Oglio, rivier, 24.

Pauw, 19 sqq. 273.
Myle, Engelbr., 82.
Oenema, gec. ter gen., 129 sqq.

Reinier, 164,
Mynden, Chr. v., deurwaerder, 264. Oldenbarnevelt, Elias, 138 sqq.

Pauwelsz., Barth., 213, 231.
Myter vd, aartsbisschop , 44.

Jo.v., 129, 189, 218, Peckius, cpt., 9,
312, 323.

Peeckels bölwerck te Oostende, 319.
N.
Oldenzeel, 303.

Pels, Art., 82.
Oleum sacrum et crisma in Frisia , 51. Pelt, deurw., 360.
Nachtmael, zie Avondmael.
Oma, eilant, 310.

Pensiones, 56.
Nassau, Ernst v., 19 sqq. 185, 260, Oirschot , Corn. ab, lect. yn cl. , 70. Perre, vd., 29.
278, 299.
Oostburch, 323, 378.

Pestsiekbesoeker, Antonin, 330 sqq.
Fred. Henr. V., 1 sqq. 113, Oosterhoudt, 314.

Oestersee, 370.
141-164 passim,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

299. Oost-Ind. Comp., 3 sqq. 106 sqq. 302 Petarden, 111, 123, 124, 125, 126.
Jo., V., 187.
sqq.

Petit, J. Fra. le, chron., 108.
Lodew. V., 299, 308. Oostende, 5 sqq. 288 sqq.

Philippi , St.-, schans, 325.
Loys comte de, 306.

pred. te, 107, 113, 114. Philipsz., Wouter , 44.
Maurits v., 21, 76, 82 sqq.

model v. h, beleg v.-, 111. Pichet, ritmr., 313.
96, 110, 125, 127, 129 sqq. Oostrum, J. V., 187.

Pielerskerk, St.-, 354.
212
Oostyrieslandt, 308.

Pietersz., Corn., 231.
gr. Will. v. , 132 sqq. 314. Oprode, Ja, V., suffrag. V. Schenck,

Gysb., 109, 123, 126.
Will, Lodew. v., 183.
48.

Pigghias, Alb., 87.
Nederelten, cony., S. Ursulae in-, 60. Organist, Gisb. Melchiorsz., 56, 62. Pigot, 187.
Neurenberch, C. v., 121.

S. Mar., 77.

Pinsen, 199 sqq.
Nicholson, Tho., 312.
Orgel in den Dom, 59.

Pithan, 187.
Nicolaes, werchuis te St.-, 370. Orgeldeuren, 357.

Plaatsnyder, Florisz., 106.
uurwerk v. St.-, 75. Orleans, Dav. V.,

de Gheyu, 110.
Nielles, Chr. de , 91 sqq.147, 336 sqq. Ormea, Pedro, 75, 86.

Plancii bybel, 107.
353, 358, 369.
Ornamenten, 65, 63.

Plooz v. Amstel, Adr., 2 sqq. 183,219.
Dan, de, 147.
Oudella , scult, in-, 62.

Pocken, kinder-, 2, 6, 47.
Nieuburch, Vorst V., 2, 180. Oudemunster, S. Vict. capel in , 48. | Pockenmeester, 47.

2

Polen,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Poelgeest , 183 sqq.
Rcfectio, dominorum, $6.

Rousell, cpt., 28.
Poiuten differentiael, 216 sqq. 221. Regenbogen, domus inden-, 63. Roy, Adr. de, 200.

1
sqq.
Regis, P, de, petardier, 111.

Anto. de, ingenieur, 107, 306.
Polderman, provisor jurisd. Walla- Reimerswael, Corn. V., 54.

Walter, 80.
chriae, 52.
Reigme, gec. ter gen., 190.

Roye, N. B. de, capellaen y. Schenck,
Poll, Ev. yd. , 96, 343, 330, 370. Relaxationes, 51.

44.
Herm. vd., 54.
Reliqq. S. Agnet., 55, 62.

Royen, Jo, Otten v., 210 sqq.
Pompwerk, 123.

S. Adrianí, Benigni , Elisii,

R. Jansz, V.,

78.
Ponte, 0. del, 86.

Vironis, Urbani, 55.

Steph., 188.
Pontiaepskasse, 54.

S. Mart. , 53, 61.

Ruermonde, 327.
Poortgen, 't, herberg) 82.

Pontiani , 62.

Rudde, Joh. , vic. eccl. Traj., 31.
Porque Pique t'Ost., 319.
Rem, Hans, schilder , 108.

Rumelaer, Steph., can. S. Jo., 68.
Pottcamp , 33.

Herm., 1!1.

Rumpf, doctor, 2.
Predikanten, 74 sqq. 329 sqq. Remonstranten, 21.

Runia, gec. ter gen., 131.
Leger-, 115.

Renghers, Jo., can. S. Jo., 46, 68. Rurinck, Ja., lect. vii cl., 88, 341.
Preekers, te-, 78.
Rennecher, Herm. , 111.

Ruys, Nic., can, S. Salv. , 57.
Pretium scholasticum , 65.
Rennenborch, Jasp., 34.

Ruysch, Aertgen, 360.
Proot, Corn. Ewoutsz., 105.
Renesse, Ger. v., 54, 269, 279 sqq.

Hugo, 91.
Provisores jurisd. Flandriae etc., 82.

Jo, de, can. S. Jo., 68.

Hugo, raet in den Hove v.
Prounipeg, Ger., 79, 80.

Jo. V., proost v. S. Jo., 183, Utr., 138 sqq. 210 sqq. 229 sqq. 369.
Psalmen in den Dom, 79.

219.

Rybaldi, 50.
Dalhenj en Marnixii, 117.

Jof. Joh. V., 34,

Ryck, B. de, 55.
Marnixii, 128.

Joh. v., 45, 269.

Ryckewaert, Car., pred., 93 sqq. 383.
Psalmboeken, 387.
Renty, Marq. de, 328.

Reyers, Herm., 41,
Pullen, 60.
Rheenen, 33 sqq.

Ryodyck, Gill. v., 37.
Pulvinaria, 63.

Adr. V., 46.

Rynevelt, 187.
Put op 't Domskerckhof, 53. Rhetell, hert. v., 24.

Rynstroom , 114.
Putius, Ja., doctor, 87.

Rheyninghen, Corn, V., 37. Rysenburch, burgermr., 210, 353.
Pyckersgrave, 36.

Rhynburch, 301.
Pyeck, gec. ter gen., 135 sqq. Richardi, Lubb. 56.
Pyron, colonel, 310.

Richelieu, card. , 30.

Ridder, Henr. de , vuurwerker, 187. Sacken, leere-, 98.
Q.

Riemsdyck, H. Hermansz. , lect. Vi Sacrament venerab., 61.
cl., 82.

Sacramentshuis, 54.
Quaestores fabricae, 31.
Ring, den-, huis, 90.

Sacristae, 56, 63.
Quaestus, 53, 58.
Roche, la-, petardier, 124.

Salarium scholasticum , 63, 68.
Quast, 8.
Rochelle, 2 sqq.

Sallant , 303.
Rode, Anto. de, 2 sqq. 91, 213, 220, Salmius, Anselm., schep. l'Utr., 138.
231, 342.

Salmon,

62.
Rodenburch, Adr., 190, 269.

Saltbommel, 321.
Adr librarius, 57.

Coro. Mart. , 76. Sanchius, doctor, 84.
G., can. b. Mar., 68.
Roeckyat, 60.

Sangboecken, 116.
Ja. , ean. b. Mar., 68.
Roeden, kerken-, 87.

Sanger in den Dom, 79.
Rami in festo, 58.

Roelandsz, v. Culenb., W., 200. Santlooper, 387.
logica, 348.
Roers, Nederl., 113.

Santvliet, 6.
Randwyck, 19.

Roey, die, die Jan die barbier Santvoort, 36.
Rataller, Dirc, 46.

draagt, 60.

Sararome, chirurg., 105.
Jeron., 47.

Jan de, proc.v.St. Willebr.,60. Sarcerius, R., rector , 67.
Phil., 78.
Roeyschuit, 3.

Sasboldus, 276.
Ratingen, 23.

Rogino, P. de, petardier, 111. Savoyen, 1 eqq. 283 sqq.
Raweswey, Anto. v. , lect. vui c!., 78. Rohan, hert. v., 13

sqq.

Saeckerers, 298.
Reael, 7 sqq.
Roid, hr., 30.

Scailla, abt v., 9.
Jo., 87.
Romanus, Adr., 125.

Schade , 169, 305.
Reckelichuysen, veste, 282. Rombout, M., 8.

Schaffer,

5

[ocr errors]
[ocr errors]

B.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ram,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sqq.
Reckelsma, J. , inventeur, 104 sqq. Roockverdryver, 103.

Schagen, gec. ter gen., 142 sqq.
Recognitiones , 31.

Roos, de-, huis opte Vismarkt , 366, Schayck, Adr., 68.
Rector, vide : Nomina.
Rosny, 122.

Schelde, 6, 289.
scholarum, 64.
Rostock, Laur., 19.

Schenck v. Toutenborch, Fre., praep.
noviomag.,
Rotterdam, 23.

S. Petri, 64, artsbisschop,
Rees, 26.

Rouclederen, 44 sqq.
Refectio, 62.
Rouhoeden , 46.

Karel, 45 sq.
IV.

>

66.

42 sqq.

« ÖncekiDevam »