St. Petersburg Mathematical Journal, 17. cilt,1-551. sayfalar

Ön Kapak
American Mathematical Society, 2006

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

A FeHepanoe A M KorieHHan nopoacfleHHOCTb aire6p
1
BblUKO A r O Uqsl2 HHBapHaHTHbIX lMaTpHljaX flJIfl CTapilJMX
24
Mamuioe JI M 06 OTcyrcTBHH coScTBeHHbix 3HaMeHHH b cneKTpe
47
Telif Hakkı

8 diğer bölüm gösterilmiyor

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri