Makar Çudra: Seçme Öyküler 1

Ön Kapak
YORDAM KİTAP, 15 Eyl 2019 - 352 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır

Aleksey Maksimoviç Peşkov’un ilk öyküsü yirmi dört yaşında, müstear adla yayımlandı: “Makar Çudra. Yazan: Maksim Gorki”. Canlı anlatımında ışıldayan keskin gözlem gücü dikkatleri hızla çekti. Bunun tek atımlık bir kurşun olmadığı, büyük Rus yazın geleneğinde artık işçi sınıfından da birinin yer aldığı, arka arkaya yayımlanan “Çelkaş”, “Arhip Dede ile Lyonka”, “Mavi Gözlü Kadın”, “Zazubrina” gibi öykülerle anlaşıldı. Maksim Gorki adı edebiyatta yavaş yavaş bir “sınıf dili”nin adı oluyordu.

Büyük Rus yazar Maksim Gorki’nin 1892-97 yılları arasında yayımlanmış öykülerinin toplandığı bu kitapta, bir kısmı çeviri edebiyatın saygın isimlerinden Ayşe Hacıhasanoğlu tarafından ilk kez Türkçeleştirilen 26 öykü var. Kronolojik olarak sıralanan öykülerle Gorki’nin öykücülüğünün gelişimini izlerken zaman zaman anlatıcının bizzat Rusya olduğu hissine kapılacaksınız.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Maksim Gorki Üzerine Hasan Âli Ediz
9
Makar Çudra
21
Yemelyan Pilyay
37
Bir Mektuptan Parçalar
51
Çelkaş
73
Donmayan Oğlanla Donmayan Kız
113
Arhip Dede ile Lyonka
123
Bir Kere Sonbaharda
149
Kolyuşa
179
Yapayalnız
199
Arabacı
205
Çok Güzel Kadın
226
Hırsız
237
Baca Temizleyicisi
243
Bir Saptama
252
Nasıl Tıraş Oldum?
277

Paylaşma
159
Gümüş Kıskaçlar
165
Su ve Suyun Doğadaki ve İnsan Yaşamındaki Önemi
286
Telif Hakkı

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2019)

Ünlü Rus ve Sovyet yazarı. Babasını erken yaşta kaybetti, annesiyle birlikte bir süre dedesinin yanında yaşadı. 11 yaşında çalışmaya başladı; bulaşıkçılık, hamallık, fırın işçiliği, gemi tayfalığı yaptı.

Makar Çudra (1892) öyküsüyle dikkat çekti. 1998'de yayınladığı Yazarlar ve Öyküler ise Rusya'da ve bütün dünyada tanınmasını sağladı.

Gorkiy'nin en popüler eseri 1905 Devrimi'nin yenildiği sırada yayınlanan Ana romanıdır.

Eserlerinde iyimserlik, insanın yaratıcı gücüne duyulan güven ve insan sevgisi göze çarpar.

Çarlığa karşı verilen mücadele içinde yer alan Gorki, defalarca tutuklanmış, uzun yıllar sürgünde yaşamıştır. Sosyalist gerçekçi edebiyatın kurucusu ve en büyük temsilcisi sayılan Gorki'nin 30 ciltlik toplu eserleri dünyanın pek çok ülkesinde defalarca basılmıştır.

Kaynakça bilgileri