Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı

Ön Kapak
Kemal Gözler, 19 Ara 2014 - 752 sayfa

Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin, 2014, 752 s.  Yeniçiftlik, Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1895 yılında Bulgaristan’ın Belaslatina, Lofça, Becanova, Palamarsa ve Köklüce gibi çeşitli şehir ve köylerinden göç eden muhacirler tarafından kurulmuştur. Belaslatina’dan gelenler Pomaktır. Diğer yerlerden gelenler ise Türkçe konuşan muhacirlerdir. Kitapta, Yeniçiftlik köyünün tarihi, ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısı incelenmektedir.

 

Necdet Zeki Gezer and Kemal Gözler, Yeniciftlik Village: History, Economy, Social and Cultural Structure, Bursa, Ekin, 2014, 752 p. Yeniçiftlik is a village in the district of Biga, province of Çanakkale, Turkey. The village was established in 1895 by refugees who migrated from various cities and villages of Bulgaria, such as Lovec, Bjala Slatina, Bejanova, Palamarsa and  Köklüce (Venets).  Refugees from Bjala Slatina are Pomak. Others are Turkish-speaking refugees. In the book, history of Yeniçiftlik  and its economic, social, cultural structure are examined.

 

Недждет Зеки Гезер и Кемал Гъозлер, Село Йеничифтлик: нейнaтa история, икономическа, социална, културна структура, Бурса, Екин, 2014, 752 с).- Йеничифтлик е село в Окръг Бига, Област Чанаккале, Турция. Селото е основанo през 1895 г. от бежанци, които са мигрирали от различни градове и села на България, като Бяла Cлатина, Ловеч, Бежанова (община Луковит), Паламарца (Община Попово), Kьокльюдже (днес Венец, Област Шумен). Бежанцитe от Бяла Cлатина са помаци, а другите са турско-говорящи бежанци. В книгата се изследва историята на Йеничифтлик и нейнaтa икономическа, социална, културна структура.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2014)

Necdet Zeki Gezer, Yeniçiftlik, 1943. Emekli Öğretmen.

Kemal Gözler, Yeniçiftlik, 1966. Öğretim Üyesi.

Kaynakça bilgileri