Sayfadaki görseller
PDF
ePub

nialibus S.XIX.: ibi Juxta id, quod a Concilio ANNO Tridentino decretum est, et per Schedam Regiæ 1746. Majestatis dispositum, Regulares qui Indorum curam gerunt, ab Ordinariis visitari, eisdemque Subditi esse debent, tam quoad Doctrinam edocen dam, quam quoad Sacramenta administranda.

, per

confirmatæ fuerint

III.

Anima

rúm Cu.

Quamvis vero subinde a piæ memoriæ Gre- Et licet gorio Papa XIV. Prædecessore quoque Nostro Literæ Pii aliæ Apostolicæ Literæ, quarum initium est : V. a GreQuantum Animarum, aliæque incipientes: Ex- gorio XIV poni Nobis anno MDXCI. emanaverint quas superius relate Sancti Pii Prædecessoris Literæ confirmatæ fuerint, et innovatæ; quum tamen felicis recordationis Prædecessor pariter Noster Clemens Papa VIII., per suas Literas in simili-forma Brevis sub die vIII. Novemb. anni MDCI. expeditas, quæ incipiunt : Religiosorum Nihilo quorumcumque, in forma specifica confirmave. minus Cle rit, et approbaverit resolutionem Congregatio- mens Vill nis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium ne- Regulares gotiis, et consultationibus Episcoporum, et Regularium præpositæ, per quam firmatum exti- ram in Interat, Regulares, qui ab eorum Superioribus nomi- diis exernati, et a Locorum Ordinariis, seu eorum Officiali- centes Orbus approbati, ad Animarum curam in Indiarum dinariis partibus exercendam, ob penuriam Sacerdotum subjectos sæcularium, mitterentur, non quidem habendos, et reputandos esse, tamquam Regulares extra Claustra vitam degentes; siquidem aliquot per singulas hebdomadas diebus ab Ecclesiis sibi commissis discedentes, in propriis Religiosis Domibus versabantur; sed In concernentibus euram Animarum, Ordinario Loci subesse; in reliquis vero, non Ordinario Loci, sed suis Superioribus subjectos remanere, de quorum licentia extra Claustra degunt. Quum deinde similis re- IV. cordationis Gregorius Papa XV. etiam Noster Gregorins Prædecessor in sua generali, et perpetuo vali. XV. genetura Constitutione, quæ incipit : Inscrutabili * omnesReper quam omnes indistincte Regulares Anima- gulares rum curam sæcularium personarum exercentes, Curam aut quoquo modo Sacramenta administrantes, exercen

voluit.

raliter

[ocr errors]

"

2

V.

PONT. Episcoporum visitationi, et correctioni subjecit ;
A. VI. quibuscumque contrariis Constitutionibus, et
tes Ordi- ordinationibus Apostolicis in favorem quarum.
nariis sub cumque personarum, atque Ordinum tam Men-
jecit.
dicantium, quam non Mendicantium, Militia-
rum, etiam Sancti Joannis Hierosolymitani
Congregationum, Societatum, et cujusvis alte-
rius Instituti, etiam necessario et in individuo
exprimendi, nec non Statutis, consuetudinibus,
etiam immemorabilibus, exemptionibus, indul.
tis, etiam in corpore juris clausis, aut ex causa,
et titulo oneroso concessis, etiam Mari Magno
seu Bulla aurea, aut aliter nuncupatis, specia-
liter, et expresse de Apostolicæ potestatis ple-
nitudine plenissime derogaverit. Quum insuper
Innocen. Noster quoque Prædecessor Innocentius Papa X.
tius X. in suis pariter Literis Apostolicis an. MDCXLVII.
juxta Vo- datis, quæ incipiunt: Cum, sicut accepimus,
tum dicta confirmans præfatæ Congregationis resolutionem
Congreg. editam in Causa Angelopolitana Indiarum Oc-
Literas S. cidentalium novæ Hispaniæ, approbaverit ip-
locis, ubi sius Congregationis sententiam
quæ ad
pro-
esset de- positum Dubium: An Bulla Pii V. la 34. in
fectus Pa. ordine (ea nimirum, cujus Nos superius memi-
rochorum nimus) concessa instante, et supplicante Sere-
suffragari nissimo Rege Catholico, non ad petitionem Re-
decrevit. gularium sit revocata in Bullis Summorum Pon-
tificum, in quibus exemptiones Regularium mi-
tigantur. Respondit: Agendum cum Sanctissimo,
an velit declarare, Bullam non esse revocatam;
VI. illam tamen non suffragari, nisi in locis, ubi
Regulares
dinis est defectus Parochorum. Quum denique ipsi
Regioni-Catholici Hispaniarum Reges, de Sacrorum Ca-
bus adCu- nonum observantia optime meriti et de Tri-
ram actu dentini Concilii executione solliciti, Episcopis
per Indias sibi subjectas constitutis opem aucto-
mittun- ritatemque præstiterint, ut legitima jurisdictione
tur, abs- in Regulares Animarum curam exercentes in
suis respective Diœcesibus, pacifice fruerentur:
approba jam constat, ipsis fatentibus Hispanæ Nationis
tione Epi. Scriptoribus, neminem ex Regularibus nunc in
scoporum iis Regionibus ad obeunda Parochialia munia

Pii V. in

"

in

non ad

que examine, et

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1746.

in personas sæculares admitti, nisi prævio exa- ANNO mine, et approbatione Episcoporum Localium, sive ipsorum respective Officialium ; et tam Concilii Tridentini Decreta, quam Romanorum Pontificum Constitutiones hujusmodi Decretis consentaneas, in prædictis Regionibus suum robur, et observantiam obtinere.

res ad Cu

ram Ani.

Neque porro in Indiis Orientalibus ignota Archiesunt eorumdem Apostolicorum, et Conciliarium piscopus Decretorum statuta : Siquidem ex Civitate Goa juris Goana, celeberrimo in Indiis Orientalibus Lu- dictionem sitaniæ Regno subjectis emporio, nuperrime acin Regulacepimus, Venerabilem Fratrem modernum ipsius Civitatis Archiepiscopum, ipso præsertim marum favente Garissimo in Christo Filio Nostro Joanne deputatos Illustri Portugalliæ, et Algarbiorum Rege, cu- exercet. jus perspecta pietas, et Ecclesiastica disciplinæ zelus hac etiam in re clarissime emicuerunt atque adjuvante dilecto Filio Nobili Viro Mar. chione Castri Novi in prædictis Regionibus ProRege, ac strenuo Regiæ voluntatis Administro concessam sibi a Tridentina Synodo jurisdictionem, et facultatem, quoad examen, et approbatio. nem Regularium ad animarum curam personarum sæcularium deputatorum, intra Dioecesis suæ fines, plenissime, ut par erat exercuisse.

"

tini De

creta et

Sed quoniam eorum, quæ bene statuta sunt, Pontifex, quæque ad optimum Ecclesiarum statum maxi- Concilii me pertinent, perpetua et generalis executio, Tridenatque inconcussa observantia, magnopere Nobis cordi esse debet; neque committendum, ut Constituullus in posterum dubiis, et controversiis adi- tiones in tus pateat in hujusmodi rerum genere, in quo hac re edimaximum Ecclesiastica disciplinæ momentum tas, in vertitur; idcirco motu proprio, et certa scien- omnibus tia, ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, volumus, statuimus, et ordinamus, prædicta Tridentine Synodi Decreta, singulasque Apostolicas Constitutiones, locum hatam a Prædecessoribus Nostris, quam a Nobis, bere dein eorumdem Decretorum confirmationem, am- cernit. pliationem, et extensionem editas, quoad Epi

Indiarum

Orienta

lium Re

gionibus

A. VI.

PONT. Scoporum jura, ac debitam ipsis subjectionem a Regularibus Animarum curam personarum sæcularium exercentibus; ut nempe Regulares ipsi, etiam quantumvis exempti, ad hujusmodi curam obeundam., sine prævio Ordinariorum Locorum examine, et approbatione, accedere, aut in ea se ingerere nequeant, et in iis omnibus, quæ ad prædictam curam quoquomodo pertinere dignoscuntur, eorumdem Ordinariorum jurisdictioni, visitationi, et correctioni subjaceant; deinceps tam in prædicta Goana, quam in reliquis Indiarum Orientalium Civitatibus Dioecesibus, atque Provinciis, locum omnino habere, ac perpetuo, et incommutabiliter obEt sub servari debere: Decernentes, et declarantes hac dispo- præsentes Nostras Literas omnes, et singulos ResitioneRe- gulares quorumcumque tam Mendicantium gulares quam non Mendicantium Ordinum, Militiarúm, cujuscum etiam S. Joannis Hierosolymitani, Congregatiotuti com- num, Societatum, etiam Jesu, et cujusvis alprehendit terius Instituti etiam speciali mentione digni, ac necessario, et in individuo exprimendi, ac quibusvis privilegiis, et exemptionibus suffulti, omnino arctare et afficere, eosque ad plenam et integram præmissorum observantiam fore efficaciter obligatos.

"

que Insti

"

[ocr errors]
[ocr errors]

Præsentes

""

statuit.

Insuper easdem præsentes, etiam ex eo, quod nullo de Superiores Regulares, et cæteri quicumque in fectu no- præmissis interesse habentes, seu habere quotari posse modolibet prætendentes illis non consenserint, nec ad ea vocati, et auditi fuerint, nullo unquam tempore de subreptionis, obreptionis, nullitatis, aut invaliditatis vitio, seu intentionis Nostræ, aut alio quovis defectu etiam quantumvis magno, inexcogitato, ac substantiali, aut ex quocumque alio capite, a jure, vel facto, aut statuto, vel consuetudine aliqua, resultante, aut quocumque alio colore, vel causa quantumvis privilegiata, etiam in corpore juris clausa, ac tali, quæ ad effectum validitatis præmissorum necessario exprimenda foret; notari, impugnari, invalidari, in jus, vel ad con

[ocr errors]

troversiam revocari, aut ad terminos juris re- ANNO duci, vel adversus eas restitutionis in integrum, 1746. aperitionis oris, reductionis ad viam, et terminos juris, sive aliud quodcumque facti, gratiæ, vel justitiæ remedium impetrari posse; sed ipsas semper perpetuoque validas, firmas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere: sicque et non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Aliter Apostolici Auditores, nec non Sanctæ Romanæ judicari Ecclesiæ Cardinales etiam de Latere Legatos, prohibet. et Sedis Apostolicæ Nuntios, ac alios quavis auctoritate et potestate fungentes, in quavis Causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari et definiri debere Et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et inane decernimus.

Contraple

Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra riis et Cancellariæ Apostolicæ Regula de jure quæ- nissime sito non tollendo; necnon memoratis Sancti derogat. Pii V., et Gregorii XIV. Prædecessorum prædictorum respective Litteris, cæterisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, etiam in Conciliis Generalibus editis, etiam specialiter in favorem quarumcumque personarum, atque dictorum Ordinum tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Congregationum, Societatum, etiam prædictæ Militia Sancti Joannis Hierosolymitani, et cujusvis alterius Instituti, etiam Societatis Jesu, ac Monasteriorum, Collegiorum, Domorum, ac Locorum Regularium quorumcumque, necnon illorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, vel consuetudinibus etiam immemorabilibus, exemptionibus quoque, indultis, et privilegiis, etiam ex causa, et titulo oneroso, vel in limine fundationis, et in Mari Magno, seu Bulla aurea, aut aliter nun-cupatis, sub quibuscumque tenoribus, et for

« ÖncekiDevam »