Yorumlanabilir ve Açıklanabilir Yapay Zeka ve Güncel Konular

Ön Kapak
Prof.Dr. Şeref Sağıroğlu, Dr. M. Umut Demirezen
Nobel, 1 Kas 2022 - 288 sayfa
YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KİTAP SERİSİ 4
 

İçindekiler

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri