Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

maxime eum , qui in sublimi Principis Apostolorum cathedra divino consilio est collocatus omnem suam operam impendere , ut homines meritis quoque laudibus , et honoribus acrius incensi , atque permoti religionem praesertim, pietatem, justitiam , omnesque virtutes excolant, exerceant, ac litteris, disciplinis, et liberalibus artibus optimam navent operam , easque res gerere summopere conentur, quae catholicae religioni, et civili societati magno argumeto, usui, ac praesidio esse possint. Nemo certe ignorat, illustres inter Equestres Ordines illum Auratae Militiae , et originis vetustate, et suae institutionis ratione, et honoris causa in primis fulgere. Namque opinio a pluribus non mediocris auctoritatis scriptoribus confirmata invaluit, a Constantino Magno ob insigne illud prodigium, quo salutiferae Crucis signum splendidissima undique luce coruscans in caelo conspexit, ac miram illam victoriam, qua de scelestissimo tyranno Maxentio gloriose magnificeque triumphavit, eumdem Ordinem originem habuisse, atque a S. Silvestro Deces

enim quam

ziandio arricchirli. In fatti d'assai conviene a colui che per divina disposizione siede sulla Cattedra sublime del Principe degli Apostoli, porre tutta l'opera sua, perchè gli uomini infiammati ancora, e mossi vieppiù a meritate lodi ed onori , imprendano in particolar modo a praticare e ad avanzare la religione , la pietà , la giustizia , ed ogni maniera di virtù, si applichino utilmente alle lettere , alle scienze alle arti liberali, e pongano ogni sforzo per occuparsi in tutto

che alla Cattolica Religione, alla civile società può essere di

grande ornamento, vantaggio, e sostegno. Niuno per verità ignora , fra gli Ordini Equestri quello dello Speron d'Oro, e per antichità di origine, e per celebrità di fondazione, e per copia di onore primieramente risplendere. Imperocchè, a relazione di più scrittori di non mediocre autorità, nacque opinione , che da Costantino Magno per quell'insigne miracolo

della Croce di vivissima luce sfolgoreggiante veduta nel Cielo, e per la famosissima vittoria indi riportata sull' empio tiranMassenzio

quell'Or

no

[ocr errors]

ranza

[ocr errors]

sore Nostro approbatum fuis. se, ejusque Ordinis insignibus Constantinum ipsum ab illo beatissimo Pontifice esse decoratum. Hinc porro evenit, ut priscis potissimum temporibus idem Equester Ordo a Romanis Pontificibus , summisque Principibus magno semper honore habitus fuerit , ejusque insignia praeclarissimis viris de christiana precipue religione optime meritis ab ipsis Ro. manis . Pontificibus concessa atque tributa. Cum autem rerum humanarum, ac temporum vicissitudine insignem hunc Ordinem de veteri dignitatis splendore, atque existimationis gradu collapsum esse noscamus, Nos aliorum Pontificum Praedeccessorum Nostrórum vesti. gia sectantes, illum ad pristinum decus revocare, ac majore etiam honore augere statuimus. Et quidem cum in hunc Ordinem ii tantum viri sint cooptandi , qui praeter spectatam honestatem, probitatemque, vel catholicae religionis studio flagrantes , vel humaniorum litterarum, ac severiorum disciplinarum scientia, vel liberalium artium peritia praestantes, vel sacra, civilia, ac militaria munera caste integreque obeuntes, gene

ne prendesse origine ; che da S. Silvestro Pontefice Predecessore Nostro fosse approvato, e che da lui medesimo delle insegne di quell'Ordine Costantino stesso VCnisse fregiato. D'onde avvenne che negli antichi tempi principalmente quell' Ordine Equestre dai Romani Pontefici e dai Principi fosse tenuto in grandissima ono

e che delle sue insegne ragguardevolissimi

personaggi, della cristianità singolarmente benemeriti dai medesimi Romani Pontefici si fregiassero. Ma per le vicende delle cose umane lo volger dei tempi conoscendo questo insigne Ordine esser decaduto dall' antico splendore di dignità , e dal pregio cui era salito , Noi, seguendo gli esempj degli altri Pontefici Nostri Predecessori, abbiamo stabilito richiamarlo al primiero lustro, e a maggiore onore in. nalzarlo. E poichè a tal Ordine si dovranno soltanto ascriver coloro che oltre la specchiata onestà e probità , siano accesi o di zelo

per

la Cattolica Religione, o per scienza delle umane lettere e delle severe discipline, o

e per

[ocr errors]
[ocr errors]

roso quodam nisu, conatuque contendunt, ut egregiis factis de re catholica, et civili, deque Apostolica Sede optime mereantur, vel maxime opportunum ducimus ejus Ordinis splendori, quantum in Nobis est, consulere, atque prospicere, ut homines eximiis illis dotibus exornati dignum propriae virtutis praemium obtineant , eorumque voluntates magis magisque ad illustria quaeque ferantur. Itaque hisce Litteris auctoritate Nostra Apostolica perpetuum in modum statuimus, et volumus, ut posthac idem Ordo antiquum Auratae Militiae nomen retinens duabus classibus Commendatorum nempe , et Equitum constet, qui omnes torquem aureum , et ensem , et aurata calcaria gerent, illisque omnibus juribus, indultis fruentur, quibus ejusdem Ordinis Equites adhuc potiti sunt , citra tamen facultates a Concilio Tridentino sublatas. Mandamus vero , ut Crucem auream ex modo , et forma a

rec. mem. Benedicto XIV Praedecessore Nostro praescripta in suis similibus Apostolicis litteris die VII Sept. anno MDCCXXXXVI hac super re datis gestent ,

per la perizia delle arti liberali distinti , o esercitando con vera integrità uffizj sacri, civili, e militari , con generosi sforzi si adoprino di rendersi per le azioni loro benemeriti del cattolicismo, della società e della Sede Apostolica; giudicammo sommamente opportuno provvedere , per quanto è da Noi , allo splendore di quell'Ordine affinchè gli uomini di tali egregie doti adornati , riportino un premio degno del merito, e i loro desiderj ad illustri azioni sempre più si dirigano. Laonde in forza delle presenti con la Nostra Apostolica autorità perpetuamente stabiliamo e vogliamo, che in avvenire l' Ordine medesimo ritenendo l'antico nome di Speron d'Oro a motivo dell'inclita sua origine, sia composto di due classi

j

cioè di Commendatori e di Cavalieri: che tutti usino le primiere insegne (1) e godano di quei diritti e privilegi che finora goderono i Cavalieri dell'Ordine stesso , escluse però le facoltà che dal Concilio di Trento si tolsero. Ordiniamo poi che portino la Croce d'oro nel modo e della forma da Benedetto XIV, Predecessore ita tamen, ut Crux ipsa in nosterum tacniâ sericâ rubro, pigroque distincta colore, atque extremis oris rubris erit sustinenda, quae albå superficie imaginem S. Silvestri Pontificis in medio referat. Verum ut inter Commendatores, et Equites debita adsit distinctio, praecipimus, ut Commendatores magnam hujusmodi Crucem gerant, quae a descripta fascia collo inserta pendeat, Equites vero Crucem parvam ex communi Equitum more in parle vestis sinistra ad pectus eâdem taenia apponant. Ad quodcumque autem amovendum discrimem , quod in hoc gestando insigne contingere posset, utriusque Crucis schema typis excudi jussimus novis quibusque Equitibus cum Diplomate tradendum. Et quoniam honoris , ac dignitatis gradus eo magis refulget , quo minor est illorum numerus, quibus confertur, eâdem Auctoritate Nostra edicimus, atque mandamus, ut Equites Commendatores numerum centum quinquaginta non praetergrediantur, Equites vero tercenti tantum esse debeant. Quem quidem utriusque classis numerum pro iis solum

Nostro di sacra memoria prescritta nelle sue lettere Apostoliche a queste simili pubblicate su di ciò nel giorno VII di settembre dell'anno 1746 ; ma la Croce stessa d'ora in poi , avrà nel mezzo dello smalto bianco l'effigie di S. Silvestro Papa, e dovrà appendersi con nastro di seta a liste rosse e nere rosse ai lembi. E perchè i Commendatori dai Cavalieri distinguansi, ordiniamo che i primi portino una tal Croce grande pendente dal collo col nastro descritto; i secondi poi una Croce piccola al petto nella parte sinistra del vestimento col nastro medesimo alla comune foggia di Cavalieri. Per rimuovere inoltre qualunque differenza che nel portare siffatta insegna potrebbe accadere , abbiamo ordinato la impressione dell'una e dell'altra Croce da consegnarsi col diploma ai novelli Cavalieri. E poichè il grado di onore e di dignita tanto più risplende , quanto minore è il numero di coloro ai quali si conferisce, con la Nostra autorità ordiniamo, che di cento cinquanta sia il numero dei Commendatori, di trecento quello dei Cavalieri. Tale

[ocr errors]

pre

[ocr errors]
[ocr errors]

modo viris , qui civili Apostolicae Sedis Principatui subsunt, praescriptum volumus nam ad Nostrum, et Successorum Nostrorum arbitrium semper pertinebit homines etiam exterarum gentium in cujusque classis coetum, praeter hunc numerum, adlegere. Insuper ut hujus Ordinis ratio perpetuo vigeat, et nullo umquam tempore immuta. ri queat, mandamus, ut summus ab Actis Auratae Militiae Ordinis, seu, ut dicitur, magnus Cancellarius sit s. R. E. Cardinalis a Brevibus Apostolicis Litteris

penes quem Equitum nomina, gradus, admissionis dies, et numerus diligentissime servetur. Jam vero cum minime ignoremus , quam plurimos anteactis temporibus in hunc Ordinem adlectos fuisse, ad ejusdem Ordinis decus tuendum, decernimus, illos dumtaxat veluti Equites ejus Ordinis haberi debere; qui per similes Pontificias Litteras in illam cooptati fuere, quique antiqua tantummodo insignia gerere poterunt. Etenim reliquos omnes in eumdem Ordinem alia quavis ratione adscitos ad ipsum Ordinem posthac nullo modo pertine

scrizione però in entrambe le classi intendiamo solo pei Nostri sudditi , imperocchè sarà sempre in arbitrio Nostro e de' Nostri Successori, oltre questo numero , aggregare all'una e all'altra classe anche i sudditi di estere nazioni. Inoltre per mantenere sempre costante questa Nostra disposizione, e perchè in niun tempo mai non si cangi, ordiniamo che il Gran Cancellie. re dell'Ordine sia il Cardinale Segretario de' Brevi, presso il quale diligentemente si conserveranno i nomi de' Cavalieri, il grado, il giorno dell' ammissione e il numero.

Siccome poi ben sappiamo, che moltissimi nei tema pi decorsi vi furono aggregati, a conservare il lustro dell'Ordine stesso decretiamo che quelli soltanto debbano tenersi per Cavalieri di quest' Ordine, i quali con simile di. ploma pontificio in esso furono aggregati , e ch' essi soltanto potranno portarne le antiche insegne (2). Quindi dichiariamo,

che tutti gli altri in qualunque altro modo a quello ascritti, d'oggi in poi non possano in alcun conto appartenervi, e perciò li giudichiamo decaduti da qualsivoglia

« ÖncekiDevam »