EDUCATION 4.0 Studies (EĞİTİM 4.0 Çalışmaları): EDUCCON 2018 Proceedings

Ön Kapak
Mehmet Tekerek
Mehmet Tekerek, 1 Oca 2018 - 220 sayfa

EDUCCON 2018 is EDUCATION 4.0, the notion that reflects practices and understandings in science and technology that moved into societal agenda through the term INDUSTRY 4.0. The main purpose here is to discuss the processes of raising the human resources demanded by EDUCATION 4.0 paradigm with its positive and negative aspects.


Endüstri 4.0 ile toplumun gündemine giren bilim ve teknolojideki yeni paradigmanın eğitim anlayışına ve uygulamalarına yansımalarını içeren EĞİTİM 4.0 olarak belirlenmiştir. Buradaki temel amaç, bu paradigmanın talep ettiği insan kaynağının yetiştirilmesi sürecini olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışmaktır.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri