Corpo diplomático portuguès contendo os actos e relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo desde o século XVI até os nossos dias, 15. cilt,1. bölüm

Ön Kapak
Imprensa Nacional, 1936
0 Eleþtiriler
Yorumlar doðrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadýðýný kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldýrýr
Vols. 1- "Relações com a curia romana."

Kitabýn içinden

Kullanýcýlar ne diyor? - Eleþtiri yazýn

Her zamanki yerlerde hiçbir eleþtiri bulamadýk.

Ýçindekiler

Bölüm 1
1
Bölüm 2
35
Bölüm 3
39

30 diðer bölüm gösterilmiyor

Diðer baskýlar - Tümünü görüntüle

Kaynakça bilgileri