Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Harvard College Library Oct. 14, 1818 Treat food

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DE QUÆSTIONIBUS Et controversiis olim excitatis circa opera in

juncta pro Jubilæi acquisitione, et circa Facultates concessas, earumque usum; quæ per præcedentes Constitutiones sublatæ fuerunt : Epistola Encyclica ad Poenitentiarios et Confessarios pro Anno Sancto in Urbe deputatos.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Et controversiis olim excitatis circa opera in

juncta pro Jubilæi acquisitione, et circa Fa-
cultates concessas , earumque usum ; quæ per
præcedentes Constitutiones sublatæ fuerunt:
Epistola Encyclica ad Poenitentiarios et Con-
fessarios pro Anno Sancto in Urbe deputatos.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Dilecte Fili , Salutem , et Apostolicam

Benedictionem.

De varie Inten præteritos, ac præsentes labores nostros

[ocr errors]

De variis
Contro- in eum potissimum finem a Nobis susceptos , ut
versiis ad imminens jam magni Jubilæi Annus ea , qua
Jubilæums

par est, pietate celebretur, et Fideles Christi spectan, spiritualem S. Indulgentiæ fructum consequande ratione tur : non postremo loco habenda est ea , quam easdem adhibuimus, cura , ut libros de Apni Sancti Ju. solvendi. bilæo pertractantes, qui numero pauci non sunt,

consuleremus. In hisce verò libris perlegendis
illud animadversum a Nobis est, quod inter
eorum Auctores, alii quidem sunt, qui in con-
troversiarum tractatione ita sé gerunt, ut in
iisdem discutiendis, ac resolvendis, vel ad eo.
rum scripta tantummodo attendant, qui ætate
præcesserunt, vel de propositis quæstionibus
ex eo, quod sibi ac propriæ intelligentiæ ma-
gis conveniens videatur, pronuntient, nulla in-
terim attentione adhibita ad Summorum Ponti.
ficum Constitutiones, quibus Anni Sancti Ju-
bilæum Christifidelibus indicitur, et in quibus
inserta quædam verba reperiuntur, quorum

[ocr errors][merged small]

E controversie altre volte promosse circa le opere ingiunte per l'acquisto del Giubbileo, e circa le Facoltà concedute, e loro uso; lé quali sono state tolte nelle precedenti Costituzioni Lettera Circolare a' Penitenzieri e Confessori deputati in Roma per l'Anno Santo.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Dilecte Fili, Salutem, et Apostolicam
Benedictionem.

ANNO JUBILÆI.

XXI.

FRA le fatiche, che abbiamo fatte, e che an

diamo facendo, acciò il futuro, ed imminente Anno Santo sia celebrato a dovere, ed i Fe- troversie deli conseguiscano il frutto spirituale della Santa alGiubbispettanti Indulgenza, non è stata certamente l'ultima leo, e coquella di vedere e leggere i libri, che trattano me si sciol del Giubbileo dell' Anno Santo, che non sono gono. pochi.. Leggendoli, abbiamo osservato, che alcuni trattano, e risolvono le controversie, badando unicamente a quanto hanno scritto i loro predecessori, e risolvendo i punti giusta ciò, che loro sembra conveniente, e adattato al loro modo d' intendere, senza punto badare alle Costituzioni de' Sommi Pontefici, nelle quali s'indice ai Fedeli il Giubbileo dell' Anno Santo, e nelle quali si trovano inserite alcune parole, che vanno levando le precedenti eccitate questioni. Altri Autori poi vi sono, che accuratamente considerando le parole delle dette Bolle Pontificie, non lasciano di ben pesarle, dando in sequela d'esse per superate e tolte di mezzo le A 4

Tom. VIII.

Delle va

rie con

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ANNO beneficio quæstiones ante exortæ commodè et
JUBILÆl opportunè explanantur. Alii contra , earundem

Constitutionum verba accuratè considerantes,
dum illa ritè ponderare non prætermittunt, ex
eisdem quæstionum ipsarum solutiones dedu-
cunt, atque eas difficultates de medio tollunt,
quæ ab illis excitatæ fuerant, qui vel ante scri-
pserunt, quam Coostitutiones ipsæ prodirent,
in quibus opportuna verba inserta sunt, quo-
rum vigore excitatæ jam difficultates evanescunt;
vel qui si posterius 'scripserunt, nullam in scri-
bendo , ut par erat, adhibuerunt ad Pontificia-
rum Constitutionum verba mentis applicatio-
nem. Hunc, qui prope jam instat, Magni Jubi-
læi Annum , si Divinæ Majestati placuerit vitam
nostram ad illud usque tempus perducere, ter-
tium numerabimus ex iis , quos Nos in hac Urbe
celebratos vidinius,: nec immemores sumus dis-
putationum , et quæstionum , quæ non sine ali.
qua contentione agitabantur inter Confessarios,
Romæ primùm , deinde etiam foris , postquam,
peracta hic Anni Sancti celebratione , Jubilæum
ad alia loca transmittitur. Ea igitur de causa ,
Nos opportunam operam dedimus, primùm ut
in Constitutionibus, quas de Anni Sancti Ju-
bilæo publicavimus, ea verba insereremus, quæ
non minus a Nobis, quam ab iis Doctoribus ,
qui ante Nos scripserunt, talia reputantur, quæ
excitatas prius difficultates vi sua dissolvant ;
deinde verò, cum quæstiones aliquæ adhuc in.
decisæ remanerent, quæ a solis verbis in Con:
stitutionibus insertis solutæ dici non poterant;
aliquot etiam pro hisce Declarationes facere non
prætermisimus. Non tamen idcirco Nobis certò
pollicemur, omnia Nos omnino dubia diluisse ,
quæ suboriri possint hominibus ingenio nimis
ad Metaphysicas subtilitates prono, quæ quidem ,
quantum in speculativis rebus afferunt usum
tam magno sunt in Moralibus Disciplinis in.
commodo. Illud tamen speramus, tantum Nos
hac via profecisse, ut per eam aliis, quibus
plusquam Nobis otii sit, liberior ac latior ad

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ÖncekiDevam »