Acta sanctae sedis: ephemerides romanae a SSMO D. N. Pio PP. X authenticae et officales Apostolicae Sedis actis publice evulgandis declaratae, 19. cilt

Ön Kapak
Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1887

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 514 - ... irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.
Sayfa 514 - Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quas adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.
Sayfa 417 - Ordinario posteaquam in praedicto examine reiecti fuerint: nee non Clerici pertinentes ad aliquem e sex Episcopatibus suburbicariis, si ordinentur extra suam dioecesim, dimissorialibus sui Ordinarii ad alium directis quam ad Card. Urbis Vicarium; vel non praemissis ante Ordinem sacrum suscipiendum exercitiis spiritualibus per decem dies in domo urbana Sacerdotum a Missione nuncupatorum, suspensionem ab Ordinibus sic susceptis ad beneplacitum S. Sedis ipso iure incurrunt: Episcopi vero ordinantes...
Sayfa 184 - Beatorum Pétri et Pauli Apostolorum eius , se noverit incursurum. » Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesirao Sexagésimo Nono, Quarto Idus octobris, Pontificatus Nostri anno vicésimo quarto.
Sayfa 323 - Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione. Ideoque, sive homines, sive res, sive voluntas, sive actio interierit, distrahi videtur societas.
Sayfa 50 - Dominus ac redemptor" in forma brevis die 21. lui. a. 1773 expeditis l, aliisque quibuscunque, licet speciali et individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus ; quibus omnibus ас singulis ad praemissorum effectum tantum specialiter et expresse derogamus. « Sint hae litterae nostrae testes amoris, quo iugiter prosecuti sumus et prosequimur inclytam societatem lesu, praedecessoribus nostris ac nobis ipsis devotissimam, fecundam turn sanctimoniae...
Sayfa 417 - Clerici saeculares exteri ultra quatuor menses in Urbe commorantes ordinati ab alio quam ab ipso suo Ordinario absque licentia Card. Urbis Vicarii, vel absque praevio examine coram eodem peracto, vel etiam a proprio Ordinario posteaquam in praedicto examine...
Sayfa 230 - Parochis autem praecipit, ne illorum matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, et re ad ordinarium delata ab eo licentiam id faciendi obtinuerint.
Sayfa 47 - Confessariorum conscientia oneratur , dari posse absolutionera, iniunctis de iure iniuugendis, a censurîs etiam speciali modo Summo Pontifici reservatis, sub poena tarnen reincidentiae in easdem censuras, nisi, saltern infra mensem per epistolam et per medium Confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem.
Sayfa 257 - Clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus. Datum Romae apud S. Petrum die XV Mai An.

Kaynakça bilgileri