Sayfadaki görseller
PDF
ePub

invite Catholic princes to the Council, as it did on other occasions, every one will easily understand that this is chiefly to be attributed to the changed circumstances of the times. The altered state of the relations between the Church and the Civil Governments has made more difficult their mutual action in the regulation of things religious.

I desire however to hope that the Government of his Majesty the Emperor, fully satisfied with the explanations given by me in the name of the Holy See to the various points of Count Daru's despatch, and recognizing at the same time the difficulties in which the Holy Father might find himself, will not insist further on the demand of communication beforehand of the drafts of constitutions to be examined by the Fathers of the Council. Were such demand conceded, there would be question of things tending to embarrass the free action of the Council. Moreover, since the Church is keeping within the limits assigned to her by her Divine Founder, no anxiety need remain to the Government of his Majesty on account of the deliberations which may come to be adopted by the Episcopal assembly. Finally the French Government will thus give, by the very fact, a new proof of those dispositions of good will which it has manifested in respect of the full liberty of the Conciliar deliberations, and of the confidence which it declares it reposes in the wisdom and prudence of the Apostolic See.

Your Lordship will please read this despatch to Count Daru, as also leave him a copy.

Meanwhile receive, &c., &c.,

(Signed) G. CARD. ANTONELLI.

IIL

ACT OF CONDEMNATION BY THE COUNCIL OF CERTAIN

PAMPHLETS, &c.

REVERENDISSIMI PATRES,—Ex quo Sacrosancta Synodus Vaticana, opitulante Deo, congregata est, acerrimum statim contra eam bellum exarsit; atque ad venerandama, eius auctoritatem penes fidelem populum imminuendam, ac si fieri posset, penitus labefactandam, contumeliose de illa detrahere, eamque putidissimis calumniis oppetere plures scriptores certatim aggressi sunt non modo inter heterodoxos et apertos Crucis Christi inimicos, sed etiam inter eos qui Catholicae Ecclesiae filios sese dictitant, et quod maxime dolendum est inter ipsos eius sacros ministros.

Quae in publicis cuiusque idiomatis ephemeridibus, quaeque in libellis absque auctoris nomine passim editis et furtive distributis, congesta hac de re fuerint probrosa mendacia, omnes apprime norunt, quin nobis necesse sit illa singillatim edicere. Verum inter anonymos istiusmodi libellos duo praesertim extant, gallice conscripti sub titulis: Ce qui se passe au Concile et La dernière heure du Concile, qui ob suam calumniandi artem, obtrectandique licentiam ceteris palmam praeripuisse videntur. In his enim nedum huius Concilii dignitas ac plena libertas turpissimis oppugnantur mendaciis, iuraque Apostolicae Sedis evertuntur; sed ipsa quoque SSmi Dñi Nostri augusta persona gravibus lacessitur iniuriis. Iam vero Nos officii nostri memores, ne silentium nostrum, si diutius protraheretur, sinistre a malevolis hominibus interpretari valeat, contra tot tantas

134

[ocr errors]

the passive in
and lands, with ...
already expressing

The doctriliu
de fide, and alsu
upon all who knew

The definition certainty, for this tion.

It has added o; versal promulgati.. ing obligation 11"

Hitherto, there like, who appeal's. indeed from the de in a matter of reli as God knows the plea that the doct. gated by a definitiv':.

Nevertheless, the essentially heretical. traditional doctrine ered by its common tory interpreted by :

It does not at all i to say that the app

[merged small][ocr errors]

tory, nor to history 1, acts of Councils, and astical tradition.

This makes the amounts to an knows the mind of 1 to interpret its acts, documents, either by

assi!

Sponse presto esse, adsistere docenti, operanti benedicere, periclitanti opem ferre 120 unquam tempore destitit. Hre vero salutaris ejus providentii, eta es sus benedicas innumeris continenter appartit, tum is manifestissime conperta est fructibus, qui orbi christiano e Conciliis ecumenicis ae nominatim e Tridentino, iniquis lieet temporibus celebrato, ampissimi provenerunt. Hinc enim sanctissima religionis dogmata pressius detinita, uberiusque exposita, errores damnati atque cohibiti; hine ecclesiastica disciplina restituta firmiusque sancita, promotum in Clero scientiæ et pietatis studium, parata adolescentibus ad sacram militiam educandis collegia, christiani denique populi mores et accuratiore fidelium eruditione et frequentiore sacramentorum usu instaurati. Hine præterea arctior membrorum cum visibili capite communio, universoque corpori Christi mystico additus vigor ; hinc religiose multiplicatæ familiæ, aliaque christianæ pietatis instituta, hino ille etiam assiduus et usque ad sanguinis effusionem constans ardor in Christi regno late per orbem propagando.

Verumtamen hæc aliaque insignia emolumenta, quæ per ultimam maxime cecumenicam Synodum divinâ clementi, Ecclesiae largita est, dum grato, quo par est, animo recolimus, acerbum compescere haud possumus dolorem ob mala gravissima, inde potissimum orta, quod ejusdem sacrosanctæ Synodi apud permultos vel auctoritas contempta, vel sapientissima neglecta fuere decreta.

Nemo enim ignorat hæreses quas Tridentini Patres proscripserunt, dum, rejecto divino Ecclesiæ magisterio, res ad religionem spectantes privati cujusvis judicio permitterentur, in sectas paulatim dissolutas esse multiplices, quibus inter se dissentientibus et concertantibus, omnis tandem in Christum fides apud non paucos labefacta est. Itaque ipsa sacra Biblia, quæ antea christianæ doctrinæ unicus fons et judex asserebantur, jam non pro divinis haberi, imo mythicis commentis accenseri cceperunt. Tum nata est et late nimis per orbem vagata illa rationque obtrectationes vocem extollere cogimur, atque in conspectu omnium vestrum, Rmi Patres, protestari ac de clarare : falsa omnino esse et calumniosa quaecumque in praedictis ephemeridibus et libellis effutiuntur, sive in spretum et contumeliam SSmi Dñi Nostri et Apostolicae Sedis, sive in dedecus huius Sacrosanctae Synodi, et contra assertum defectum in illa legitimae libertatis.

Datum ex Aula Concilii Vaticani, die 16 Iulii 1870.

PHILIPPUS Card. DE ANGELIS Praeses.
ANTONINUS Card. De Luca Praeses.
ANDREAS Card. BIZZARRI Praeses.
ALOYSIUS Card. Bilio Praeses.
HANNIBAL Card. CAPALTI Praeses.

IOSEPHUS Ep. 8. Hippolyti, Secretarius.

IV.

TEXT OF THE CONSTITUTIONS.

CONSTITUTIO DOGMATICA DE FIDE CATHOLICA.

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, SACRO APPROBANTE CON

CILIO, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Dei Filius et generis humani Redemptor Dominus Noster Jesus Christus, ad Patrem coelestem rediturus, cum Ecclesiâ suâ in terris militante, omnibus diebus usque ad consummationem sæculi futurum se esse promisit. Quare dilecta

« ÖncekiDevam »