İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine konuşma: Giriş, yorum

Ön Kapak
Say, 1986 - 224 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri