Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Cum au

ctus eius revelet et homini ostendat, quam "horrendum in modum natura eius lapsa sit et funditus ac totaliter depravata, ita ut lex ei dicat, hominem nec habere nec curare deum' et adorare alienos deos, id quod antea et sine lege homo non credidisset. Hac ratione perterrefit, humiliatur, prosternitur, desperat de se ipso, et anxie desiderat auxilium nec scit, quo fugiat, incipit irasci deo et obmurmurare prae impatientia. Hoc officium legis retinetur in N. T., et in eo exercetur. Huic officio Novum Test, statim adiungit consolationem et promissionem gratiae evangelii, cui credendum est.

F. C. p. 592. Credimus, legem esse proprie doctrinam divinitus revelatam, quae doceat, quid iustum deoque gratum sit; quae etiam quicquid peccatum est et voluntati divinae adversatur, redarguat.

Quare, quicquid exstat in sacris literis, quod peccata arguit, id revera ad legis concionem pertinet. Evangelion vero proprie doctrinam esse censemus, quae doceat, quid homo .credere debeat, qui legi dei non satisfecit et idcirco per eandem damnatur, videlicet, quod illum credere oporteat,- Jesum Christum omnia peccata expiasse atque pro iis satisfecisse et remissionem peccatorum, iustitiam coram deo consistentem et vitam aeternam, nullo interveniente peccatoris illius merito, impetrasse. tem vocabulum (evangelii) non semper in una eademque significatione in sacra scriptura usurpetur, docemus et confitemur, si vocabulum (evangelii) de tota Christi doctrina accipiatur, quam ipse in ministerio suo (quemadmodum et eius apostoli) professus est in qua significatione Mrc. 1, (15.) et Act. 20, 24. vox illa usurpatur) recte dici et doceri, evangelium esse concionem de poenitentia et remissione peccatorum.

Ib. p. 593., Etsi concio illa de passione et morte Christi, filii dei, severitatis et terroris plena est, quae iram dei adversus peccata ostendit, unde demum homines ad legem dei propius adducuntur, postquam velum illud Moisis ablatum est, ut tandem exacte agnoscant, quanta videlicet dominus in lege sua a nobis exigat, quorum nihil nos praestare possumus, ita ut universam nostram iustitiam in solo Christo quaerere oporteat: tamen, quam diu nobis Christi passio et mors iram dei ob oculos ponunt et hominem perterrefaciunt, tam diu non sunt proprie concio evangelii, sed legis et Moisis doctrina, et sunt alienum opus Christi, per quod accedit ad proprium suum officium, quod est, praedicare de gratia dei, consolari et vivificare. Haec propria sunt praedicationis evangelicae.

Ib. p. 595. Credimus, etsi vere in Christum credentes et sincere ad deum conversi a maledictione et coactione legis per Christum liberati sunt, quod ü tamen propterea non sint absque lege, quippe quos filius dei eam ob causam redemit, ut legem dei diu noctuque meditentur atque in eius observatione sese assidue exerceant. Credimus, concionem legis non modo apud eos, qui fidem in Christum non habent et poenitentiam nondum agunt, sed etiam apud eos, qui vere in Christum credunt, vere ad deum conversi et renati et per fidem iustificati sunt, sedulo urgendam esse.

Etsi enim renati et spiritu mentis suae renovati sunt, tamen regeneratio illa et renovatio in hac vita non est omnibus numeris absoluta, sed duntaxat inchoata. Et credentes illi spiritu mentis suae perpetuo luctantur cum carne, hoc est cum corrupta natura, quae in nobis ad mortem usque haeret. Et propter veterem Adamum, qui adhuc in hominis intellectu, voluntate et in omnibus viribus eius infixus residet, opus est, ut homini lex dei semper praeluceat, ne quid privatae devotionis affectu in negotio religionis confingat et cultus divinos verbo dei non institutos eligat; item, ne vetus Adam pro suo ingenio agat, sed potius contra suam volontatem, non modo admonitionibus et minis legis, verum etiam poenis et plagis coerceatur, ut spiritui obsequatur seque ipsi captivum tradat.

Ib. p. 596. Ad hunc modum una eademque lex est manetque, immota videlicet dei voluntas, sive poenitentibus sive impoenitentibus, renatis aut non renatis proponatur. Discrimen autem, quoad obedientiam, duntaxat in hominibus est: quorum alii non renati legi obedientiam qualemcunque a lege requisitam praestant, sed coacti et inviti id faciunt (sicut etiam renati faciunt, quatenus adhuc carnales sunt); credentes vero in Christum, quatenus renati sunt, absque coactione, libero et spontaneo spiritu talem obedientiam praestant, qualem alias nullae quantumvis severissimae legis comminationes extorquere possent.

Conf. Helv. II. c. 13. Evangelium opponitur legi. Nam lex iram operatur et maledictionem annuntiat, evangelium vero gratiam et benedictionem praedicat. - Quamvis patres nostri in scripturis prophetarum habuerint evangelium, per quod et salutem in Christo per fidem consecuti sunt, evangelium tamen proprie illud dicitur laetum et felix nuntium, quo nobis primum per Joannem baptistam, deinde per ipsum Christum dominum, postea per apostolos eius apostolorumque successores praedicatum est, mundo deum iam praestitisse, quod ab exordio mundi promisit, ac misisse, imo donavisse nobis filium unicum, et in

[ocr errors]

hoc reconciliationem cum patre, remissionem peccatorum, omnem plenitudinem et vitam aeternam. Historia ergo 'descripta a quatuor evangelistis, explicans quomodo haec sint facta vel adimpleta a Christo, quae docuerit et fecerit Christus, et quod in ipso credentes omnem habent plenitudinem, recte nuncupatur evangelium. Praedicatio item et scriptura apostolica, qua nobis exponunt apostoli, quomodo nobis a patre datus sit filius et in hoc vitae salutisque omnia, recte dicitur doctrina evangelica, sic ut ne hodie quidem, si sincera sit, adpellationem tam praeclaram amittat. — Ib. 12. Docemus, legem non datam esse hominibus, ut eius iustificentur observatione, sed ut ex eius indicio infirmitatem potius, peccatum atque condemnationem agnoscamus, et de viribus nostris desperantes, convertamur ad Christum in fide. Hactenus itaque abrogata est lex dei, quatenus nos amplius non damnat, nec iram in nobis operatur. Sumus enim sub gratia, et non sub lege. Attamen legem non ideo fastidientes reiicimus. Meminimus enim verborum domini dicentis: non veni legem et prophetas solvere, sed implere (Mt. 5, 17.). Scimus, lege nobis tradi formulas virtutum atque vitiorum; scimus, scripturam legis, si exponatur per evangelium, ecclesiae esse utilem, et idcirco eius lectionem non exterminandam esse ex ecclesia.

Conf. Gall, art. 23. Credimus, omnes legis figuras adventu Jesu Christi sublatas esse, quamvis earum veritas et substantia nobis in eo constet, in quo sunt omnes impletae. Legis tamen doctrina et prophetis nobis utendum est, tum ad vitam nostram formandam, tum ut eo magis in promissionibus evangelicis confirmemur. Aehnlich Conf. Belg. art. 25. — Conf. Hungar. (Czenger.) p. 157, Lex ad peccata arguenda et evangelium propter annunciandam remissionem peccatorum praedicandum est. Neque enim poenitentia praedicari potest neque peccata argui possunt sine lege. Vgl. noch über den Nutzen u. die Verbindlichkeit des (mos. Sitten-) Gesetzes für Christen Calvin instit. 2, 7. 14. Art, Angl. 7. [Dass und warum die Particularisten das Evangelium des N. T. nicht Gesetz genannt wissen wollen, zeigt die Apol. Conf. Remonstr. p. 143. a.]

[ocr errors]

Die Socinianer, welchen das Judenthum, wie das Christenthum, eine durch göttl. Verheissungen unterstützte Gesetzgebung ist, hätten in der Bibel gleich den Protestanten Gesetz u. Evangelium unterscheiden können, aber sie mochten die Verheissungen nicht auf gleiche Linie mit den Geboten stellen u. bedienen sich daher der Wörter Gesetz u. Evangelium für das A. u. N. T. vergl. F. Socin Opp. II. p. 106 899. Ostorodt Unterricht. 146 ff. Auch die Arminianer befolgen diesen Sprachgebrauch Curcell. rel. christ. institut. 5, 16. 14 sqq. Limborch theol. chr. 3, 17. 20 sqq. Unter den Katholiken erklärt sich Bellarmin iustific. 4, 2., um die necessitas bonorum operum ad salutem zu retten, gegen die protestantische Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium, und sucht cap. 3. 4. 4. diese Begriffe anders zu bestimmen. Dagegen schliesst sich Plato Catech. S. 49. den Protestanten an,

14.

S a cr a mente überh a u p't.

1. Différenzpunkt. *** Mit Ausschluss der Quäker, welche dem Aeussern in der Religion feind, Alles auf das Leben im Geiste u. dessen einzige Quelle, das innere Licht zurückführen, feiern sämmtliche christliche Religionsparteien gewisse von Christus eingesetzte heilige Handlungen, weichen aber, was zuerst die Bestimmung derselben betrifft, darin von einander ab, dass die Katholiken, Griechen und Protestanten sie als eigentliche Gnaden mittel ') betrachten 2); die Arminianer, Mennoniten u. Socinianer aber diesen Gesichtspunkt aufgeben. Es finden nämlich letztere, die (ältern) Socinianer, in den Sacramenten (welche sie aber lieber cerimo

1) In der Conf. Belg. art. 33. heisst es ausdrücklich von den Sacramenten: per quae ceu media deus virtute spi, ritus s. in nobis operatur,

2) Die Auffassung der Sacram. als Bekenntnisszeichen ist hierbei nicht ausgeschlossen, tritt aber hinter die Bestimmung derselben als Gnadenmittel zurück A. C. p. 13. Apol. p. 144. Helv. II. c. 19. Árt, Angl. 25,

[ocr errors]

niae nennen) nur äussere, zunächst den christl. Glauben beurkundende Gebräuche (praecepta cerimonialia Christi), bei welchen der Christ nicht als etwas empfangend, sondern als etwas leistend erscheint ). Den Arminianern u. Mennoniten aber sind die Sacr. Zeichen nicht blos des christlichen Bekenntnisses, sondern zugleich der von Gott verheissenen Gnade, welche als solche moralisch auf das Gemüth wirken.

[blocks in formation]

1. Lehrsätze der Quäker. Begriff und Ausdruck Sacrament verwerfen die Quäker; nihil aliud, sagt Barclai. Apol. 12, 2., hereditatis nostrae signaturam et arrhabonem nominat scriptura praeter spiritum dei. Ueber die beiden gewöhnlich so genannten Sacramente vgl. den Catech. der Quäker cap. 11., wo die Taufe Christi als eine Taufe mit dem heil. Geist von der Wassertaufe Johannis unterschieden (Mt. 3, 11.) und aus Rom. 14, 17. Col. 2, 16 22. erwiesen wird, dass das Abendmahl nicht fortdauern sollte.

Ueber die Taufe insbesondre s. Barclaii thes. 12. Sicut unus est deus et una fides, ita et unum baptisma, non quo carnis sordes abiiciuntur, sed stipulatio bonae conscientiae apud deum per resurrectionem Jesu Christi, et hoc baptisma est quid sanctum et spirituale, scilicet baptisma spiritus et ignis

, per quod consepulti sumus Christo, ut a peccatis abluti et purgati novam vitam ambulemus. Dazu den Commentar §. 6. Qui baptismum aquae necessariam christianae rel. institutionem faciunt, quae pura et spiritualis est et minime cerimonialis, novi foederis dispensationi derogant et rursus pro parte legales ritus et cerimonias constituunt, quarum hic baptismus seu aquae lavatio una erat.

Ueber das Abendmahl thes. 13. Communio corporis et sanguinis Christi est quid spirituale et internum. h. e, participatio carnis et sanguinis Christi, qua homo interior quotidie nutritur in cordibus eorum, quibus Christus inhabitat, cuius rei fractio panis per Christum cum discipulis erat figura, qua aliquando in ecclesia etiam utebantur illi, qui rem figuratam receperunt, imbecillium causa: sicut abstinere a rebus strangulatis et a sanguine, lavare invicem pedes, infirmos oleo unguere, quae omnia iussa sunt non minore auctoritate et solennitate, quam priora illa duo (Taufe und Abendmahl), sed cum tantum fuerint umbrae meliorum, illis cessant, qui substantiam assecuti sunt. Und im Commentar S. 3. p. 292. Coena domini et participatio carnis et sanguinis eiụs nullo modo limitatur ad ceremoniam frangendi panis vel bibendi vini statutis temporibus, sed realiter et vere possidetur, quandocunque anima introvertitur ad lumen domini et sentit et participat de coelesti vita, qua homo interior nutritur, quod saepe cognoscitur et fruuntur fideles omni tempore.

2. Begriffsbestimmungen der Sacramente aus kathol., griech, und protest. Symbolen.

Conc. Trident. sess. 7. Sacramenta, per quae omnis vera iustitia vel incipit vel coepta augetur vel amissa reparatur.

Cat. Rom. 2, 1. 11. Ut explicatius quid sacramentum sit declaretur, docendum erit, rem esse sensibus subiectam, quae ex dei institutione sanctitatis et iustitiae tum significandae tum efficiendae vim habet: ex quo sequitur, ut facile quivis possit intelligere, imagines sanctorum, cruces et alia id genus, quamvis sacrarum rerum signa sint, non ideo tamen sacramenta dicenda esse.

Conf. orthod. pag. 155. Το μυστήριον (Sacrament) είναι μία τελετή η οποία αποκάτω εις κάποιον είδος ορατόν είναι αιτία και φέρει εις την ψυχήν του πιστού την αόρατος χάριν τού θεού διαταχθέν υπό του κυρίου ημών, δι' ου έκαστος των πιστών την θείαν χάριν λαμβάνει. .

1) so Zwingli de vera et falsa rel. (Opp. III. pag. 231.). Sunt sacramenta signa vel ceremoniae (pace tamen omnium dicam sive neotericoruin sive veterum); quibus se homo ecclesiae probat ant candidatum aut militem esse Christi , redduntque ecclesiam totam potius certiorem de tua fide quam te. Si enim fides tua non aliter fuerit absoluta, quam ut signo ceremoniali ad confirmationem egeat, fides non est : fides enim est, qua nitimur misericordiae dei inconcusse, firmiter et indistracte, ut multis locis Paulus habet. Etwas anders lautet die Definition eines Sacraments in der Fidei ratio ad Carolumn imp.: Credo, omnia sacramenta tam abesse, ut gratiam conferant, ut ne offerant quidem aut dispensent. Credo, sacramentum esse sacrae rei, h. e. factae gratiae signum. Es ist aber dies mit obiger Bestimmung wohl vereinbar, zeigt jedoch wieder, dass Z. in den Sacr, keine Gnadeomittel sah u. weit entfernt von der Behauptung der A. C. war: per sacramenta, tanquam per instrumenta, donari spiritum sanctum.

[ocr errors]
[ocr errors]

A. C. p. 13. Sacramenta instituta sunt, non modo' ut sint notae professionis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis dei erga nos ad excitandam et confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita. Apol. a. C. p. 200. Sacramenta vocamus ritus, qui habent mandatum dei et quibus addita est promissio gratiae. ib. p. 253. Sacramentum est cerimonia vel opus, in quo deus nobis exhibet hoc, quod offert annexa cerimoniae promissio. Vgl. p. 267.

Conf. Helv. I. art. 20. Asserimus, sacramenta non solum tesseras quasdam societatis chr., sed et gratiae div. symbola esse, quibus ministri domino ad eum finem, quem ipse promittit, offert et efficit, cooperentur.

Conf. Helv. II. c. 19. Sunt sacramenta symbola mystica vel ritus sancti aut sacrae actiones a deo ipso institutae, constantes verbo suo, signis et rebus significatis, quibus in ecclesia summa sua beneficia homini exhibita retinet in memoria et subinde renovat, quibus item promissiones suas obsignat et quae ipse nobis interius praestat, exterius repraesentat ac veluti oculis contemplanda subiicit, adeoque fidem nostram, spiritu dei in cordibus nostris operante, roborat et auget: quibus denique nos ab omnibus aliis populis et religionibus separat sibique soli consecrat et obligat, et quid a nobis requirat, significat, Sacr. sunt rerum sacrarum symbola mystica, et signa et res significatae inter se sacramentaliter conionguntur, coniunguntur, inquam, vel uniuntur per significationem mysticam et voluntatem vel consilium eius, qui sacramenta instituit.

Art. angl. 25. Sacramenta a Ch. instituta non tantum sunt notae professionis Christianorum, sed certa quaedam potius testimonia et efficacia signa gratiae atque bonae in nos voluntatis dei, per quae invisibiliter ipse in nos operatur nostramque fidem in se non solum excitat, verum etiam confirmat.

Conf. Scot, art. 21. (Confitemur) sacramenta non tantum visibiliter inter populum dei et eos qui extra foedus sunt, distinguere, sed etiam fidem suorum filiorum exercere; et participationem eorundem sacramentorum in illoruin cordibus certitudinem promissionis eius et felicissimae illius coniunctionis, unionis et societatis, quam electi cum Ch. habent, obsignare.

Conf. Gall. art. 34. Credimus, adiuncta esse verbo sacramenta amplioris confirmationis causa, gratiae dei nimirum pignora et tesseras, quibus infirmae et rudi fidei nostrae subveniatur. Fatemur enim, talia esse signa haec exteriora, ut deus per illa sancti sui spiritus virtute operetur, ne quidquam ibi frustra nobis significetur.

Heidelb.Cat. Fr. 66. Sacramente sind sichtbare heilige Wahrzeichen u. Siegel, von Gott dazu eingesetzt, dass er uns durch den Brauch derselben die Verheissung des Evangeliums, desto besser zu verstehen gebe u, versiegle: nämlich dass er uns von wegen des einigen Opfers Christi Vergebung der Sünden u. ewiges Leben aus Gnaden schenke.

Catech. Genev. p. 519. Sacramentum est externa divinae erga nos benevolentiae testificatio, quae visibili signo spirituales gratias figurat ad obsignandas cordibus nostris dei promissiones, quo earum virtus melius confirmetur. Vim et efficaciam sacramenti non in externo elemento inclusam esse existimas, sed totam a spiritu dei manare? Sic sentio, nempe, ut virtutem suam exercere domino placuerit per sua organa, quem in finem ea destinavit.

Die Lehre der reform. Symbole über Natur u. Bestimmung der Sacramente weicht nach Obigem von der lutherischen in keinem wesentlichen Stücke ab, wie sehr auch reform. Dogmatiker den Begriff eigentlicher Gnadenmittel an den Sacramenten zurückstellen mögen. Die Sacramente sind nach den Symbolen, auch den helvetischen, 1) symbola mystica; wäre eine bloss moral. Wirkung derselben gemeint, worin läge dann das Geheimnissvolle? 2) es sind von Gott eingesetzte Zeichen seiner Gnade, mithin mehr als blosse moralische Vergegenwärtigungen des Himmlischen; solche konnte auch die Kirche einführen; 3) es sind Zeichen dessen, was der beil. Geist innerlich wirkt, Zeichen u. Wirkung trifft zusammen, obschon auf unbegreifliche Weise (Conf. Belg. art. 35.), ja nach Helv. II. sind symbola et res significatae sacramentaliter durch Gott verbunden oder vereinigt. Und Declar. Thorun. 2, 6. redet von einem exhibere gratiam mediantibus illis signis und von einer vera et infallibilis rerum promissarum modo ipsis convenienti et proprio exhibitio. Die Conf. Gall. art. 37. aber sagt: deum nobis reipsa i. e. vere et efficaciter donare, quidquid sacramentaliter figurat ac proinde cum signis coniungimus veram possessionem ac fruitionem eius rei, quae ibi nobis offertur. Hierzu nehme man noch, was Conf. Helv. II. c. 19. steht: sacramenta verbo, signis et rebus significatis constantia mancnt vera et integra sacramenta, non tantum significantia res sacras sed deo offerente etiam res significatas, tametsi increduli res oblatas non percipiant. Dass die obsignatio, wie es diese Symbole gern nennen, nicht eben beim Empfange der Zeichen geschehe, sagt keine Stelle ausdrücklich; übrigens wer mit dem Glauben, dass durch die Zeichen Gott' selbst zu ihm rede, das Sacrament geniesst, trägt ja schon etwas anderes, als blosse morali. sche Wirkung davon. 8. noch Consens. Tigur. No. 6–9.

[ocr errors]

Anmerk 1. Obschon die Sacramente Katholiken u. Protestanten Gnadenmittel sind, so weichen beide Parteien doch wieder in Bestimmung der Gnade, welche die Sacramente vermitteln, ab, indem die Protestanten, ihren anderweiten Lehrsätzen gemäss, die Gnade der Sündenvergebung durch die Sacr. dargeboten werden lassen, die subjective Wirkung dieser letztern also in die Belebung und Stärkung des Glaubens setzen (Apol. C. A. p. 200. 267. 268. Helv. II. c. 19.), die Katholiken aber die Sacr. überhaupt als Kanäle, durch welche die heiligende und gerechtmachende Goade in ihrer reichen Mannigfaltigkeit (man denke an das Sacr. des Altars, der Busse, der Ehe, der Ordination!) zufliesse, betrachten. Diese Differenz spricht negativ Conc. Trid. sess. 7. can. 5. 'de sacr. aus: Si quis dixerit, sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, anath, sit. das Positive aber s. Catech. Rom. 2, 1. 11. ú. 14. vgl. Bellarmin de sacram. 2, 2. u. 8. Becani manuale controvers. I. p. 173. Indess hat die kathol, Polemik, auch die neueste, jene Aussprüche der symbol. Bücher oft dahin gemissdeutet, als ob der Protestantismus alle Wirkung der Sacr. schlechthin nur auf Befestigung des Glaubens bezöge. Aus dem Glauben erwächst aber die Heiligung in nothwendiger, unmittelbarer Folge: wird der Glaube gestärkt, so ist schon hiermit auch die Gnade der Heiligung gewährt; überdies weisen die Symbole ausdrücklich auf die innerlich erneuernde und heiligende Gnade bei den Sacr. hin (Catech. mai. p. 543 sq. Conf. Wirtemb. p. 109. s. überh. ont. 15, 2.), nur konnten sie eine solche Gnade nicht anders denken, als aufgenommen von einem gläubigen, durch ein lebendiges Gottvertrauen belebten Gemüth (Luther Opp. Jen. III. p. 287.), darum ist ibnen jedes Sacrament zunächst Stärkung des Glaubens s. Baur Gegensatz S. 239 ff.

Anmerk. 2. Wie sich die Gnadenwirkung in den Sacramenten zu den sacramentirlichen Elementen verhalte, bestimmen die Symbole nirgends näher. Doch ist in den reform. Confessionen nicht undeutlich der heil. Geist, welcher das durch die Elemente Abgebildete in Gemüth wahr macht, als eine selbstständige, aber mit der äussern sacram. Handlung vermöge der Einsetzung in Verbindung tretende Kraft bezeichnet u. es soll unstreitig das ausgedrückt werden, was Calvin institut. 4, 14. 9. u. 17. lehrt. Inniger setzt Luther in der Taufe Wasser und Wort Gottes (durch letzteres wird das Taufwasser erst ein Sacrament u. Gnadenmittel) in Verbindung Cat. mai, 538. 539. Und diese Vorstellung (als Gegensatz gegen eine virtus sp. 8. extrinsecus accedens, wie man die reform. Ansicht charakterisirt) ist bei den nachsymbol. lutherischen Dogmatikern die recipirte geworden vgl. Schubert institut. polem. IH. p. 337 sqq. (analog der Vorstellung vom Verbältniss des heil. Geistes zum Worte Gottes s. ob. 13. Anm. 1.).

3. Socinia nische Lehrsätze.
Diese s. unter Taufe a. Abendmahl. Wir merken hier nur an: 1) Nach Socins Grundsätzen
über die Taufe in der Schr. de baptismo aquae hatte der Cat. Rac, in der ersten Ausg. nur ein praece-
ptum Ch. caerimoniale, nämlich das Abendmahl, aufgeführt und die Taufe anhangsweise, mehr negativ,
abgehandelt. Da aber später die Socinianer sich rücksichtlich der Taufe mit den christlichen Hauptpar-
teien mehr zu conformiren suchten, so wurde in der zweiten Ausg. des Catech. die T. als zweites Cä-
rimonialgebot betrachtet a. es heisst (in der Ausg. v. 1684.) p. 228. actus externi religiosi 6. ritus sacri
in eccl. Chr. semper usurpati sunt baptismus et fractio panis, auch gehen die Fragen über die T. voraus.
Auch in der Confess. p. 24. werden T. u. Abendm, mit einander zu den res sanctae, quarum communio-
nem habere quisque debet, gezählt. 2) Gegen den Ausdruck sacramentum (als einen unbiblischen) vgl.
Socin de bapt. aq. c. 14. p. 732. b. a. Ostorodt Unterricht. S. 330. S. auch Ziegler in Henke
N. M. IV. 258. 3) Die Summa theol. Unitar. 3, 8. erweitert den Sacramentsbegriff in arminian.
Weise, indem sie die Sacr. definirt als mutuae inter deum ac homines sacrae confoederationis tesserae;
non enim sunt tantum testimonia obedientiae christ., sed etiam gratiae div. in nos collatae et conferen-
dae signa.

4. Arminianische und Mennonitische Symbole.
Conf. Remonstr. 23, 1. Sacramenta cum dicimus, externas ecclesiae caeremonias seu ritus illos sa-
cros ac solennes intelligimus, quibus veluti foederalibus signis ac sigillis visibilibus deus gratiosa beneficia
sua in foedere praesertim evangelico promissa non modo nobis repraesentat et adumbrat, sed et certo
modo exhibet atque obsignat, nosque vicissim palam publiceque declaramus ac testamur, nos promissiones
omnes divinas vera, firma atque obsequiosa fide amplecti et beneficia ipsius iugi, et grata semper memo-
ria celebrare velle. Vgl. Apol, Confess. p. 245. b.

Limborch theol. chr. 5, 66. 31. Restat, ut dicamus, deum gratiam suam per sacramenta nobis
exhibere, non eam actu per illa conferendo sed per illa tanquam signa clara et evidentia eam repraesen-
tapdo et ob oculos ponendo tanquam praesentem, ut ita in signis istis tanquam in speculo quo-
dam exhibitionem illam gratiae, quam deus nobis concessit, quasi conspiciamus. Estque haec efficacia
nulla alia, quam obiectiva, quae requirit facultatem cognitivam rite dispositam, ut apprehendere possit il-
lud, quod sigaum obiective menti offert. Operantur in nobis tanquam signa repraesentantia menti no-

1

« ÖncekiDevam »