Sayfadaki görseller
PDF
ePub

an

tia et maiestate et gloria patris regnat. Hoc regnum nec ullis locorum spatiis limitatum nec ullis dimensionibus circumscriptum, quin Christus virtutem suam, ubicunque placuerit, in coelo et in terra exserat, quin se praesentem potentia et virtute exhibeat. 19. Nos vero talem Christi praesentiam in coena statuere oportet, quae nec panis elemento ipsum affigat nec in panem includat nec ullo modo circumscribat (quae omnia derogare coelesti eius gloriae, palam est), deinde quae nec mensuram illi suam anferat vel pluribus simul locis distrahat vel immensam illi magnitudinem affingat, quae per coelum et terram diffundatur; haec enim naturae humanae veritati non obscure repugnant. Istas, inquam, duas exceptiones nunquam patiamur nobis eripi: ne quid coelesti Christi gloriae derogetur, quod fit, dum sub corruptibilia huius mundi elementa reducitur, vel alligatur ullis terrenis creaturis; ne quid eius corpori affingatur humanae naturae minus consentaneum, quod fit dum vel infinitum esse dicitur, vel in pluribus simul locis ponitur. Caeterum his absurditatibus sublatis, quicquid ad exprimendam veram substantialemque corporis ac sanguinis domini communicationem, quae sub sacris coenae symbolis fidelibus exhibetur, facere potest, libenter recipio: atque ita ut non imaginatione duntaxat aut mentis intelligentia percipere, sed ut te ipsa frui in alimentum vitae aeternae intelligantur.

2. Stellen der Symbole. Conf. Basil. 7. Glych wie in dem Touff, darinn uns die abwaschung von den sünden gebotten, blybt war wasser, also auch in des Herrn Nachtmal, in dem uns mit des Herrn brot u, tranck sampt den worten des Nachtmals der war lyb und das war blut Christi durch den Diener der kylchen fürbildet, und angebotten wurdet, blybt brot und win. Wir glaubend aber vestigklich, das Chr. selbs syge die Spyss der gläubigen Seelen zum ewigen läben und das unsere Seelen durch den waren glauben in den crützigten Christum mit dem fleisch u. blut Christi gespyset u. getrenkt werdend, also das wir seines lybs als unsres einigen haupts glider in im u. er in uos läbe etc. Darumb so bekennend wir, das Christus in seinem heyl. Nachtmal allen denen, die da warhafftigklichen glaubend, gegenwürtig syn.

Conf. Helv. I. art. 22. coenam mysticam (esse), in qua dominus corpus et sanguinem suum, i, e, se ipsum suis vere ad hoc offerat, ut magis magisque in illis vivat et illi in ipso; non quod pani et vino corpus domini et sanguis vel naturaliter uniantur vel hic localiter includantur vel ulla huc carnali praesentia statuantur, sed quod panis et vinum ex institutione domini symbola sint, quibus ab ipso domino per ecclesiae ministerium vera corporis et sanguinis eius communicatio non in peritorum ventris cibum sed in aeternae vitae alimoniam exhibeatur.

Wahrhaft. Bekenntniss der Diener der Kirche zu Zürch, wie sie aus Gottes Wort mit d. heil. Kirche glauben u. lehren, insonderheit von dem Nachtmahl, 1545.: „Wir lehren, dass das Gedächtniss des hingegebenen Leibes und vergossenen Blutes zu Verzeihung unserer Sünden das rechte Hauptstück und Ende sei, darauf die ganze Handlung des Nachtmahls endlich reicht u. geht. Dieses Gedächtniss kann aber nicht recht ohne wahren Glauben geschehen. Und wiewohl die Dinge, deren Gedächtniss man hält, wiederum leiblich weder gesehen noch zugegen sind, nichts desto weniger erneuert die gläubige Einbildung u. macht die Gewissheit des Glaubens etlicher Massen dem gläubigen Gemüth gegenwärtig die einst geschehenen Sachen unseres Heils. Derjenige hat das Fleisch Christi wahrlich gegessen der in Chr. wahren Gott u. Menschen für uns gekreuzigt glaubt, deren Glauben ist Essen u. Essen Glauben. Die Gläubigen haben im Nachtm, keine andere lebendmachende Speise als ausser dem Nachtm. und empfängt also der Gläubige an beiden Orten auf eine Weise u. durch einen Weg des Glaubens eine Speise, Christum, ausgenommen, dass im Nachtm. die Action dazu geübt u. das Zeichen nach dem Geheiss Christi mit Bezeugen, Danksagung u. Verpflichtung gebraucht wird. Christi Fleisch hat genützt auf Erden das Heil zu vollenden, jetzt nützt es Nichts mehr hienieden, ist auch nicht hienieden.“

Consens. Tigur. no. 21. Tollenda est quaelibet localis praesentiae imaginatio. Nam quum signa bic in mundo sint, oculis cernantur, palpentur manibus: Christus, quatenus homo est, non alibi quam in coelo, nec aliter quam mente et fidei intelligentia quaerendus est. Quare perversa et impia superstitio est, ipsum sub elementis huius mundi includere.

lb, no. 22. Proinde, qui in solennibus coenae verbis: hoc est corpus meum, hic est sanguis meus, praecise literalem, ut loquuntur, sensum urgent, eos tanquam praeposteros interpretes repudiamus. Nam extra controversiam ponimus, figurate accipienda esse, ut esse panis et vinum dicantur id quod significant. Neque vero novum hoc aut insolens videri debet, at per metonymiam ad signum transferatur rei

[ocr errors]
[ocr errors]

figuratae nomen, quum passim in scripturis eiusmodi locationes occurrant, et nos sic loquendo nihil asserimns, quod non apud vetustissimos quosque et probatissimos ecclesiae scriptores exstet. No. 23. Quod autem carnis suae esu et sanguinis potione, quae hic figarantur, Christus animas nostras per fidem spiritus sancti virtute pascit, id non perinde accipiendum, quasi fiat aliqua substantiae vel commixtio vel transfusio, sed quoniam ex carne semel in sacrificium oblata et sanguine in expiationem effuso vitam hauriamus,

Conf. Gall. art. 36. Quamvis (Christus) nunc sit in coelis, ibidem etiam mansurus donec veniat mundum iudicaturus, credimus tamen, eum arcana et incomprehensibili spiritus sui virtute nos nutrire et vivificare sui corporis et sanguinis substantia') per fidem apprehensa. Dicimus autem hoc spiritualiter fieri, non ut efficaciae et veritatis loco imaginationem aut cogitationem supponamus, sed potius, quoniam hoc mysterium nostrae cum Christo coalitionis tam sublime est, ut omnes nostros sensus totumque adeo ordinem naturae superet, denique quoniam cum sit divinum ac coeleste, non nisi fide percipi et apprehendi potest. art. 37. Affirmamus, eos, qui ad sacram mensam domini puram fidem afferunt, vere recipere, quod ibi signa testificantur, nempe corpus et sanguinem J. Ch. cet.

Conf. Helv. II. c. 21. Ut rectius et perspicacius intelligatur, quomodo caro et sanguis Christi sint cibus et potus fidelium percipianturque a fidelibus ad vitam aeternam, paucula haec adiiciemus. Manducatio non est unius generis. Est enim manducatio corporalis, qua cibus in os percipitur ab homine, dentibus atteritur et in ventrem deglutitur, Hoc manducationis genere intellexerunt olim Capernaitae sibi manducandam carnem domini, sed refutantur ab ipso Joan. 6. Nam, ut caro Christi corporaliter man-. ducari non potest citra flagitium aut truculentiam, ita non est cibus ventris. Est et spiritualis manducatio corporis Christi, non ea quidem, qua existimemus cibum ipsum mutari in spiritum, sed qua manente in sua essentia et proprietate corpore et sanguine domini ea nobis communicantur spiritualiter, utique non corporali modo, sed spirituali per spiritum sanctum, qui videlicet ea, quae per carnem et sanguinem domini pro nobis in mortem tradita, parata sunt, ipsam inquam remissionem peccatorum, liberationem et vitam aeternam, applicat et confert nobis, ita ut Christus in nobis vivat et nos in ipso vivamus , efficitque ut ipsum, quo talis sit cibus et potus spiritualis noster, id est vita nostra, vera fide percipiamus. Sicut enim cibus et potus corporalis corpora nostra non tantum reficiunt ac roborant, sed et in vita conservant, ita et caro Christi tradita pro nobis et sanguis eius effusus pro nobis non tantum reficiunt et roborant animas nostras, sed etiam in vita conservant, non quatenus quidem corporaliter nobis a spiritu dei communicantur, dicente domino: Et panis, quem ego dabo, caro mea est, quam dabo pro mundi

Caro (nimirum corporaliter manducata) non prodest quidquam, spiritus est, qui vivificat. – Et hic esus carnis et potus sanguinis domini ita est necessarius ad salutem, ut sine ipso nullus servari possit. Fit autem hic esus et potus spiritualis etiam extra domini coenam et quoties aut ubicunque homo in Christum crediderit,

Ib. c. 21. Praeter superiorem manducationem spiritualem est et sacramentalis mandacatio corporis domini, qua fidelis non tantum spiritualiter et interne participat vero corpore et sanguine domini, sed foris etiam accedendo ad mensam domini accipit visibile corporis et sanguinis domini sacramentum. Prius quidem, dum credidit fidelis, vivificum alimentum percepit et ipso fruitur adhuc, sed ideo, dum sacramentum quoque accipit, nonnihil accipit. Nam in continuatione communicationis corporis et sanguinis domini pergit, adeoque magis magisque incenditur et crescit fides ac spirituali alimonia reficitur. Dum enim vivimas, fides continuas habet accessiones. Et qui foris ver fide sacramentum percipit, idem ille non signum duntaxat percipit, sed re ipsa quoque, ut diximus, fruitur.

Conf, Belg. art. 35. Christus testificatur, nos, quam vere hoc sacramentum manibus nostris accipimus et tenemus illudque ore comedimus et bibimus, unde postmodum vita nostra sustentatur, tam vere etiam nos fide (quae animae nostrae et manus et os est) in animis nostris recipere verum corpus et verum sanguinem Christi, unici servatoris nostri, ad vitam nostram spiritualem. Nequaquam erraverimus dicentes, id quod comeditur esse proprium et naturale corpus Christi, idque quod bibitur proprium esse sangui

At manducandi modus talis est, ut non fiat ore corporis, sed spiritu per fidem. Conf. Angl. p. 94. Panem et vinum dicimus esse sacra et coelestia mysteria corporis et sanguinis

nem.

1) Ueber die Bedenken, welche wegen dieses Worts in der reform. Kirche erhoben wurden, s. Köcher biblioth. theol. symbol. p. 305.

in coena,

pus

Christi, et illis Christum ipsum, verum panem aeternae vitae, sic nobis praesentem exhiberi, ut eius corpus sanguinemque per fidem vere sumamus. Non tamen id ita dicimus, quasi putemus, naturam panis et vini prorsus immutari atque abire in nihilum, quemadmodum multi proximis istis seculis somniarunt neque adhuc potuerunt unquam satis inter se de suo somnio convenire. p. 95. Nec tamen, quuin ista dicimus, extenuamus coenam domini, aut eam frigidam tantum ceremoniam esse docemus et in ea nihil fieri

, quod multi nos docere calumniantur. Christum enim asserimus vere sese praesentem exhibere ut eum fide et spiritu comedamus et de eius cruce ac sanguine habeamus vitam aeternam. Idque dicimus non perfunctorie et frigide, sed re ipsa et vere fieri. Etsi enim Christi corpus dentibus et faucibus non attingimus, eum tamen fide, mente, spiritu tenemus et premimus. Neque vero vana ea fides est, quae Christum complectitur, nec frigide percipitur, quod mente, fide, et spirita percipitur. Ita enim nobis in illis mysteriis Christus ipse totus, quantus quantus est, offertur et traditur , ut vere sciamus, esse iam nos

carnem de eius carne etos de ossibus eius, et Christum in nobis manere et nos in illo. Art. Angl. 28. Corpus Christi datur, accipitur et manducatur in coena tantum coelesti et spirituali ratione. Medium autem, quo corpus Christi accipitur et manducatur in coena, fides est.

Conf. Scot. art. 21. Credimus quod in coena domini rite usurpata Chr. ita nobis coniungitur, quod sit ipsissimum animarum nostrarum nutrimentum et pabulum, non quod panis in naturale Ch. cor

transsubstantiationem ullam 'imaginemur sed unio haec et coniunctio, quam habemus cum corpore et sanguine J. C. -, operatione sp. 8. efficitur, qui nos vera fide supra omnia quae videntur quaeque carnalia et terrestria sunt, vehit et ut vescamur corpore et sanguine J. Ch. semel pro nobis effusi et fracti efficit, quodque nunc est in coelo, et in praesentia patris pro nobis apparet. Et quamvis magna sit loci distantia inter corpus ipsius nunc in coelis glorificatum et pos nunc in bis terris mortales, nihilominus tamen firmiter credimus, panem quem frangimus, esse communionem corporis cet. Sic, quod' fideles in recto usu coenae dom. ita edere corpus et bibere sanguinem J. Ch. confitemur, et certo credimus, quod ipse in illis et illi in ipso manent, imo ita fiunt caro de carne et os de ossibus eius, quod sicut aeterna deitas carni J. Ch. vitam et immortalitatem tribuit, ita etiam caro et sanguis eius, dum a nobis editur et bibitur, easdem nobis praerogativas confert.

Cat. Gen. p. 525 sqq. Coena s, ideo a Chr. instituta est, ut corporis et sanguinis sui communicatione educari in spem vitae aet. animas nostras nos doceret idque nobis certum redderet. Nam cum in eo sita sit tota salutis nostrae fiducia, ut accepta nobis feratur obedientia ipsius, quam patri praestitit, perinde ac si nostra foret: ipsum a nobis possideri necesse est. Neque enim bona nobis sua aliter communicat

, nisi dum se nostrum facit. Illa communicatio in c. s.) nobis confirmatur et augetur.

Tametsi enim tum in baptismo tum evangelio nobis exhibetur Christus, eum tamen non recipimus totum sed ex parte tantum. Quid ergo in symbolo panis habemus ? Corpus Ch., ut semel pro nobis ad nos deo reconciliandos immolatum fuit, ita nunc quoque nobis dari, ut certo sciamus, reconciliationem ad nos pertinere.

Cum dominus Chr. ipsa sit veritas, minime dubium est, quin promissiones, quas dat illic nobis, simul etiam impleat et figuris suam addat veritatem. Quam ob rem non dubito, quin, sicuti verbis et signis testatur, ita etiam suae nos substantiae participes faciat, quo in unam cum eo vitam coalescamus. Hoc mirifica arcanaque spiritus sui virtute efficit, cui difficile non est sociare, quae locorum intervallo alioqui sunt disiuncta.

Catech. Heidelb. Fr. 76. Was heisst den gekreuzigten Leib Christi essen u. sein vergossenes Blut trinken? Es heisst nicht allein mit gläubigem Herzen das ganze Leiden u. Sterben Christi abnehmen, u. dadurch Vergebung der Sünden u. ewiges Leben bekommen, sondern auch daneben durch den heiligen Geist, der zugleich in Christo u. in uns wohnet, also mit seinem gebenedeiten Leibe je mehr und mehr vereiniget werden, dass wir, obgleich er im Himmel n. wir auf Erden sind, dennoch Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinen Beinen sind und von einem Geiste (wie die Glieder unsres Leibes von einer Seele) ewig leben und regiert werden.

Confess. Palat. p. 152 sq. Credo, in sacra coena credentibus non minus quam discipulis in prima coena verum traditumque et crucifixum Ch. corpus una cum omnibus eius coelestibus thesauris et donis

, quae sua morte suis acquisivit, ut sit famelicae ipsorum animae cibos,

a Ch. ipso porrigi et distribui, Credentes nihil impedit distantia loci, quo minus corpus illud Ch. edamus et sanguinem eius bibamus, etiamsi Ch. illo ipso naturali suo corpore nunc non sit amplius in terris cet. Sufficit scire nos ex eius verbo, ipsum suo illo corpore neqne visibili neque invisibili, neque comprehensibili neque incomprehensibili modo in terris esse velle, et tamen nihilo minus tanquam omnipotens dei filius et semper

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

et ubique sua gratia et sp. sancto praesto est suis, inprimis autem in sacra

sua coena, ubi ipse et cibi praebitor et cibus ipse est.

Confess. Brandenburg. 8. Im heil. Abendmahl glauben u. bekennen S. Churf. Gn., weil zweierlei Ding daselbst zu befinden, die äusserlichen Zeichen und der wahre Leib Christi, so für uns in den Tod gegeben, u. sein beil. Blut etc., dass auch auf zweierlei Weise dieselben genossen werden, das Brodt u. Wein mit dem Munde, der wahre Leib u. das wahre Blut Christi eigentlich mit dem Glauben. Bleiben demnach stracks ohn'allen Zusatz bei den heiligen Worten der Einsetzung, das Brodt sei der wahre Leib Christi und der Wein sei sein heilig Blut, sacramentlich, auf die Art und Weise, wie Gott die heiligen Sacramente alten und neuen Testaments eingesetzt und verordnet, dass sie seine sichtliche und wabre Zeichen der unsichtbaren Gnaden, und der Herr Christus selbst anzeiget, dass das heil. Abendmahl ein Zeichen, doch aber nicht blos und leer sei, des neuen Bundes, eingesetzt zum Gedächtniss Christi oder, wie es der Apostel Paulus 1 Cor. 11, 26. erklärt, zu steter Gedächtniss und Verkündigung seines Todes, damit es sei ein Trostgedächtniss, Dankgedächtniss, Liebgedächtniss. 9. Und dieweil der Glaube gleichsam der Mund ist, dadurch des Herrn Christi gekreutzigter Leib und sein vergossenes Blut empfangen wird, halten Sr. Churf. Gnaden beständig dafür, dass den Ungläubigen, Unbussfertigen solches Sacrament nicht nütze, sie auch des wahrhaftigen Leibes u. Blutes Christi nicht theilhaftig werden.

Declar. Thor. p. 61. Nequaquam statuimus puda, vacua, inania signa, sed potius id quod significant et obsignant simul exhibentia, tanquam certissima media et efficacia instrumenta, per quae corpus et sanguis Christi adeoque Christus ipse, cum omnibus suis beneficiis, singulis vescentibus exhibetur seu offertur, credentibus vero confertur, donatur et ab ipsis in cibum animae salutarem et vivificum acceptatur. Nequaquam etiam negamus veram corporis et sanguinis Christi in coena praesentiam, sed tantum localem et corporalem praesentiae modam et unionem cum elementis substantialem, ipsam vero nobiscum praesentiam sancte credimus, et quidem non imaginariam, sed verissimam, realissimam et efficacissimam, nempe ipsam illam Cbristi nobiscum unionem mysticam, quam ipsemet, ut per verbum promittit et per symbola offert, ita per spiritum efficit, quamque nos per fidem acceptamus, per caritatem sentimus, secundum vetus illud dictum: motum sentimus, modum nescimus, praesentiam credimus. Unde et patet, non solam virtutem, efficaciam, operationem aut beneficia Christi nobis praesentari et 'communicari, sed inprimis ipsam substantiam corporis et sanguinis Christi seu ipsam illam victimam, quae pro mundi vita data est et in cruce mactata, ut per fidelem huius victimae communionem et cum Christo ipso unionem consequenter etiam meritorum et beneficiorum sacrificio eius partorum participes simus et sicut ipse in nobis, ita nos in ipso maneamus. Et quidem non tantum quoad animam, sed etiam quoad corpus nostrum, etsi enim, ut ore corporis rem terrenam, ita fide cordis ceu organo proprio rem coelestem acceptamus, tamen fide illa mediante non solum animae, sed et ipsa corpora nostra Christi corpori per eiusdem spiritum ad spem resurrectionis et vitae aeternae inseruntur et uniuntur, ut simus caro de carne eius et os de ossibus eius adeoque unum cum ipso corpus mysticum.

Weiter können wir hier die reform. Abendınablslehre nicht documentiren; indess enthalten auch die mancherlei Partikularbekenntnisse über dieses Vogina, welche die Literatur der reform. Kirche aufzuweisen hat, in der That nichts Anderes, als was wir aus den allgemeinern Confessionen dargelegt haben. Wir erwähnen von diesen Partikularbekenntnissen nur zwei: gründl. Bericht vom heil. Abendm. aus einhell. Lebre der heil. Schrift, der alten rechtgläub. Kirche 0. auch der Augsb. Conf. gestellt durch der Voiv. Heidelberg Theologen. Heidelb. 1574. 4., 1. Apologia modesta et christiana ad acta Conventus theologoruin Torgae nuper habiti, ex qua liquet, quid io ecclesiis Helvet. et illis adiunctae Genevensi itemq. Sabaud. Polon. Scot. cet. de sacra coena dom. ex uno domini ipsius verbo dictum scriptumque sit. Genev. 1575. 4. (Vertheidigung gegen die chursächs. Artikel v. Abendmahl aufgestellt zu Torgau u.' gedruckt 1574. s. Schröckb KG. nach d. Reform. IV. 621 ff.)

3. Differenzpunkt. Jene Religionsparteien, welche eine reale Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahle glauben, sind wieder in sofern verschiedener Meinung, als 1) die Katholiken (u. Griechen) eine auf die Consecration des Priesters vorgehende Wandlung der Substanz des Brodes und Weines in die Substanz des Leibes und Blutes Christi (wobei nur das Accidens der Elemente übrig bleibe) behaupten (transsubstantiatio); 2) die Lutheraner aber blos ein weiter nicht erklärliches (sacramentalisches) von Gottes Allmacht bewirktes Vorhan

densein des Leibes und Blutes Christi in, mit und unter dem seine Substanz behaltenden Brod und Wein beim Genuss annehmen.

Stellen der Symbole.

1. Katholische und Griechische Symbole. Conc. Trid. sess. 13. eucharist. cap. 4. Quoniam Chri- Bis auf die durch Cyrillus Lucaris verstús redemtor noster corpus suum id, quod sub specie pa

anlassten Glaubensirrungen findet sich in der

griech. orthodoxep Kirche nur der bei den nis offerebat, vere esse dixit, ideo persuasum semper in ec- griech. KVätern vorliegende Lehrbegriff über clesia dei fuit, idque nunc denuo sancta haec synodus de- das Abendmahl mit den üblichen Ausdrücken clarat, per consecrationem panis et vini conversionem fieri (Münscher Handb. d. Dogmengesch. IV. totius substantiae panis in substantiam corporis Christi, et mias werden daher Niemanden, welcher mit

S. 384 ff.), 1. die Erklärungen des Jeretotius substantiae vini in substantiam sanguinis eius : quae jenem Lehrbegriff und seiner Terminologie conversio convenienter et proprie a sancta catholica ecclesia bekannt ist, zu der Meinung verleiten), transsubstantiatio est appellata.

dieser Mann hätte eine eig. Transsubstan

tiatio oder eine solche Verwandlung der Ib. cap. 1. Principio docet synodus in almo sanctae Abendmahlselemente im Sinne, wodurch die eucharistiae sacramento post panis et vini consecrationem Substanz der letztern ganz aufhöre da zu Jesum Christum, verum deum atque hominem, vere, reali- sein. Vgl. Heinecc. 11. 278 ! ter

Jerem. in Act. Wirtemb. p. 86. doac substantialiter sub εpecie illarum rerum sensibilium ξάζει η καθολική εκκλησία, ότι μετά τον contineri; nec enim haec inter se pugnant, ut ipse salvator αγιασμόν και μέν άρτος μεταβάλλεται εις noster semper ad dexteram patris in coelis assideat iuxta αυτό το σώμα του Χριστού, ο δε οίνος modum existendi naturalem, et ut multis nihilominus aliis in εις αυτό το αίμα, διά πνεύματος αγίου.

Ο γάρ κύριος τη νυκτί ή παρεδίδοτο, λαlocis sacramentaliter praesens sua substantia nobis adsit, ea fix uptov έκλασε και είπε existendi ratione, quam etsi verbis exprimere vix possumus, ούτε μην τότε δοδείσης της σαρκός του possibilem tamen esse deo, cogitatione per fidem illustrata xvplov, ijvégápal, cis Beñorv toīs uno

sókous, ή νύν εν τη θεία μυς αγωassequi possumus et constantissime credere debemus.

για καταβαίνοντος του κυριακού σώματος Ib. can. 2. Si quis dixerit, in sacrosancto eucharistiae oúpavoő -, drà xai tótɛ xaì võv plesacramento remanere substantiam panis et vini, una

ταποιούμενον και μεταβαλλόμενον τη επι

κλήσει και χάριτι του πνεύματος δια των corpore et sanguine Jesu Christi, negaveritque mirabilem θείων και ιερών ευχών και λογίων, του illam et singularem conversionem totius substantiae panis in μεν άρτου εις αυτό το κυρίου σώμα, του corpus et totius substantiae vini in sanguinem, manentibus de oʻvov eis avrò cò xvplov asua. Vgl.

auch duntaxat speciebus panis et vini, quam quidem conversionem

Noch viel einfacher drückt sich Metr. catholica ecclesia aptissime transsubstantiationem ap- Critop. aus, indem er auch nicht einmal auf pellat, anathema sit.

eine Wandlung hindeutet. Confess. p. 100.

"Έστι ως αληθώς σώμα Χριστού και ιερουρCat. Rom. 2, 4. 37. Docabunt (pastores), panis et γούμενος άρτος, και το εν τω ποτηρίω vini substantiam in sacramento (euchar.) post consecratio- alua Xprotoð úvauqeßólws: o de Toonos

Hoc vero quamvis maximam admiratio- της τοιαύτης μεταβολής άγνωστος ημϊν και nem merito habere possit, tamen cum eo, quod prius de- xtors , nepi Tx TOLOÚTwv daqúveru v T

ανερμήνευτος" τεταμίευται γαρ τούς έκλεmonstratum est, necessario coniungitur, Etenim si est ve- Basthee To ou pavớv, ivu diù tñs árlis

cum

P. 102.

nem non remanere.

1) Führt doch selbst Apol. A. C. p. 157. das Gebet des kathol. Priesters in der Messe: ut mutato pane ipsum corpus Christi fiat billigend an.

[ocr errors][ocr errors]
« ÖncekiDevam »