Sayfadaki görseller
PDF
ePub

heisst die Messe (Missa). Keinen Theil des katholischen Kirchenglaubens haben die Reformatoren heftiger bekämpft als diesen, und in den Symbolen beider protestant. Kirchen wird die Messe in den bestimmtesten Ausdrücken, ja mit Abscheu verworfen.

Stellen der Kathol., Griech. (und Protestant.) Symbole.

Conc. Trid. sess. 22. cap. 1. Dominus noster, etsi semel se ipsum in ara crucis deo patri oblaturus erat, ut aeternam illic redemtionem operaretur, quia tamen per mortem sacerdotium eius exstinguendum non erat, in coena novissima, ut suae ecclesiae visibile, sicut hominum natura exigit, relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur eiusque memoria in finem usque saeculi permaneret atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum 1) applicaretur, -corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini deo patri obtulit ac sub earundem rerum symbolis apostolis, quos tunc N. T. sacerdotes constituebat, ut sumerent, tradidit et iisdem eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent, praecepit.

Ib. cap. 2. Quoniam in divino hoc sacrificio, quod in missa peragitur, idem ille Christus continetur et incruente immolatur, qui in ara crucis semel se ipsum cruente obtulit, docet synodus, sacrificium istud vere propitiatorium esse per ipsumque fieri, ut, si cum verò corde et recta fide, cum metu et reverentia, contriti ac poenitentes ad deum accedamus, misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Huius quippe oblatione placatus dominus gratiam et donum poenitentiae concedens, crimina et peccata, etiam ingentia, dimittit; una enim eademque est hostia,, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa. Cuius quidem oblationis cruentae, inquam, fructus per hanc incruentam uberrime percipiuntur: tantum abest, ut illi per hanc quovis modo derogetur. Quare non solum pro fidelium vivorum peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus, sed et pro defunctis in Christo nondum ad plenum purgatis, rite iuxta apostolorum, traditionem offertur.

Ib. can. 1. Si quis dixerit, in missa non offerri deo verum et proprium sacrificium, aut quod of ferri non sit aliud, quam nobis Christum ad manducandum dari, anathema sit. can. 3. Si quis dixerit, missae sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis, aut nudam commemorationem sacrificii in cruce peracti, non autem propitiatorium, vel soli prodesse sumenti, neque pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus offerri debere, anathema sit.

Vgl. Cat. Rom. 2, 4. 69 sqq. u. die weitläuftige Auseinandersetzung Bellarmins controv. de echaristia lib. 5. u. 6., auch Klee kathol. Dogmat. III. 199 ff.

1) Vgl. A. C. p. 25.

Zur klarern Einsicht in die Wirkung und Wirkungsart des Messopfers heben wir die Hauptsätze Bellarmins aus: Sacrif, missae non habet vim ex opere operato ad modum sacramentorum. Non operatur sacrificium efficienter et immediate, neque est proprie instrumentum dei ad iustificandum. Non immediate iustificat, ut baptismus et absolutio faciunt, sed donum poenitentiae impetrat, per quod homo peccator ad sacramentum accedere velit et per illud iustificetur. Non maiorem vim habere potest sacrif. m, quam sacrificium crucis; sacrif, autem crucis non efficienter et immediate iustificavit, sed tantum impetratorie et meritorie, alioqui omnes homines continuo iusti effecti essent, cum dom. pro omnibus hominibus se deo in sacrificium obtulerit. Sacrif. missae vim habet per modum impetrationis et eius propria efficientia est impetrare. Sacrif. crucis fuit meritorium, satisfactorium et impetratorium vere et proprie, quia Ch. tunc mortalis erat et mereri ac satisfacere poterat; sacrif. missae proprie solum est impetratorium, quia Ch. nunc immortalis nec mereri nec satisfacere potest. Cum autem dicitur propitiatorium vel satisfactorium, id est intelligendum ratione rei, quae impetratur. Dicitur enim propitiatorium, quia impetrat remissionem culpae, satisfactorium, quia impetrat remissionem poenae, meritorium, quia impetrat gratiam benefaciendi ac merita acquirendi. Quanquam non negaverim, dici etiam satisfactorium, quod ex Christi institutione per sacrificium hoc applicetur eiusdem Christi passio ad poenas tollendas seu viventium seu mortuorum, quae post culpam remissam aliquando remanent, vel in hac vita vel in purgatorio luendae. Valor sacrificii missae finitus est. Haec est communis sententia theologorum et probatur apertissime ex usu ecclesiae. Nam si missae valor infinitus esset, frustra multae missae

[ocr errors]

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

praesertim ad rem eandem impetrandam offerrentur. Si enim una infiniti valoris est, certe ad omnia impetranda sufficiet, quorsum igitur aliae? Et confirmatur ex sacrificio crucis, quod non alia de causa unum tantum fuit neque unquam repetitur, nisi quia illud unum infiniti valoris fuit et pretium acquisivit pro omnibus peccatis praeteritis et futuris remittendis. Etiamsi posset Ch. per unam oblationem sacrificii incruenti sive per se sive per ministrum oblati quaelibet a deo et pro quibuscunque impetrare, tamen noluit petere nec impetrare, nisi ut pro singulis oblationibus applicaretur certa mensura fructus passionis suae sive ad peccatorum remissionem sive ad alía beneficia, quibus in hac vita indigemus. autem id voluerit, non est nostrum curiosius inquirere. Sacrificium missae non solum impetratorium est spiritualium beneficiorum, sed etiam temporalium, et idcirco offerri potest pro peccatis, pro poenis et pro quibuscunque aliis necessitatibus.

Conf. orthod. p. 165. heisst das Abendmahl ἀναίμακτος θυσία u. p. 170. wird von den καρποῖς desselben unter andern gelehrt: Τὸ μυστήριον τοῦτο προσφέρεται θυσία ὑπὲρ πάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ζώντων τε καὶ κεκοιμημένων ἐπ ̓ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου· ἡ ὁποία θυσία δὲν ๆ θέλει τελείως ἕως τῆς τελευταίας κρίσεως. Τὸ δεύτερον κέρδος ὅπου μὲν δίδῃ εἶναι, διατὶ τὸ μυςήριον τοῦτο γίνεται ἱλασμὸς καὶ καλοσύνημα πρὸς τὸν θεὸν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν εἴτε ζώντων εἴτε καὶ ἀποθαμένων.

[ocr errors]

Jerem. in Act. Wirtemb. p. 104. Διττῶς ἁγιάζουσα φαίνεται ἡ θεία τελετὴ (εὐχαριςία)· ἕνα μὲν τρόπον τῇ μεσιτείᾳ· προσφερόμενα γὰρ τὰ δῶρα αὐτῷ τῷ προσφέρεσθαι ἁγιάζει τοὺς προσφέροντας καὶ ὑπὲρ ὧν προσφέρουσι καὶ ἵλεον αὐτοῖς ἐργάζονται τὸν θεὸν ἕτερον δὲ τῇ μεταλήψει cet. Τούτων τῶν τρόπων ὁ μὲν πρῶτος κοινὸς γίνεται ζῶσι καὶ τεθνηκόσι, καὶ γὰρ ὑπὲρ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἡ θυσία προσφέρεται. Vgl. noch p. 97 sq.

Dosithei Conf. c. 17. Πιςεύομεν, εἶναι θυσίαν ἀληθῆ καὶ ἱλαςικὴν προςφερομένην ὑπὲρ πάντων τῶν εὐσεβῶν ζώντων καὶ τεθνεώτων καὶ ὑπὲρ ὠφελείας πάντων cet.

S. auch Heinecc. Abbild. II. 296 f. Die Messpraxis der griech. orthod. Kirche unterscheidet sich jedoch von der römischen dadurch, dass erstere das Messopfer täglich nur einmal in jeder Kirche zu halten verstattet u. deshalb in jeder Kirche auch nur einen Altar duldet Metroph. Critop. Conf. c. 9. p. 102. Nach röm. Grundsätzen können an den verschiedenen Altären einer Kirche zugleich Messen von der Morgenrothe bis zu Mittag gelesen werden s. Schmid Liturgik I. S. 263 f. vgl. Kathol. Kirche Schlesiens S. 270 ff.

Die Stellen der protest. u. socinian. Symbole, worin das Messopfer bestritten wird, können, da sie zum Theil sehr ausführlich sind, hier nicht in extenso eingerückt werden. Vgl. A. C. p. 23 sqq. Apol. p. 250 sqq. 269 sq. Art. Sm. p. 305 sqq. F. C. p. 602. (Conf. Saxon. p. 73 sq. Conf. Wirtemb. p. 116 sq.) Conf. Helv. II. c. 21. Art. Angl. 31. Cat. Heidelb. Fr. 80. Cat. Racov. qu. 339.

Anmerk. Aus dem Begriffe der Messe als eines Opfers erklärt es sich leicht, wie in der katholischen (römischen) Kirche auch Privatmessen (missae privatae doch s. Cat. Rom. 2, 4. 79.), bei denen kein Communicant zugegen ist, gehalten werden können. Trid. sesg. 22. can. 8. Si quis dixerit, missas, in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse adeoque abrogandas, a. s. vgl. cap. 6. [Besonders zu erwähnen sind noch dié missae pro defunctis, weil sie mit der Lehre vom Fegfeuer zusammenhängen s. unten Nro. 17, 2. Anm. 1.]

[ocr errors]

Die Messe in der Landessprache zu halten billigt die Trid. Synode nicht: sess. 22. cap. 8. Etsi missa magnam contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expedire visum est patribus, ut vulgari passim lingua celebraretur. S. gegen diesen Gebrauch einer fremden Sprache beim Gottesdienst Apol. A. C. p. 250. Helv. II. cap. 22. Art. Angl. 24.

17. Bus se

[ocr errors]

(Beichte).

1. Differenzpunkt.

Dem Sacrament der Taufe steht die Busse gegenüber, sofern der Getaufte, welcher durch Sünden der Rechtfertigung verlustig gegangen ist, nur mittelst der Busse dieselbe wieder erlangen kann. Einstimmig sind nun Katholiken und Protestanten darin, dass der Sünder ernste Reue über seine Sünden empfinden u, vor Gott darlegen müsse, wenn er der

Vergebung derselben durch Christus u. somit der erneueten Rechtfertigung theilhaftig werden wolle, sie weichen aber von einander ab a) insofern die Protestanten die Busse für Etwas rein Innerliches halten und ein wörtliches Sündenbekenntniss vor dem Geistlichen als unwesentlich ansehen, die Katholiken und Griechen dagegen in diesem Sündenbekenntniss (confessio oris) einen wesentlichen (den zweiten) Bestandtheil der Busse finden; b) insofern jene dem bussfertigen Sünder die Vergebung um Christi willen vollständig und ohne Anforderung eigner Leistung zu Theil werden lassen, diese dagegen zur Tilgung zeitlicher Sündenstrafen die eignen Satisfactiones der Absolvirten für unerlasslich halten und in ihnen den dritten Bestandtheil der Busse finden; c) insofern die Katholiken und Griechen die so gefasste und mit der priesterlichen Absolution in Verbindung gesetzte Busse als Sacra⚫ment ansehen, die Protestanten aber diese Ansicht verwerfen.

[ocr errors]

2. Differenz punkt.

Obschon die protestantische Kirche die Beichte nicht für ein Gesetz Christi, mithin nicht für nothwendig ansieht, so hat sie dieselbe doch nicht schlechthin verworfen, denn a) die reform. Kirche, welche (nächst dem Privatbekenntniss vor Gott) das gemeinschaftliche Sündenbekenntniss in den Versammlungen für zureichend erklärt, gestattet doch u. empfiehlt im Falle des speciellen Bedürfnisses eine Privatbeichte bes. vor dem Geistlichen als Mittel des Trostes und der Belehrung; b) die luther. Kirche aber hat die Beichte hauptsächlich um der damit verbundenen Absolution willen als ein stehendes Institut beibehalten und läs sie der Abendmahlsfeier jedesmal vorausgehen (A. C. p. 27. Conf. Saxon. p. 73.) '). Doch unterscheidet sich letztere von der kathol. u. griech. Kirche darin, dass sie ein Bekenntniss der Sünde überhaupt als gnügend ansieht und vom Beichtenden verlangt 2), dagegen die katholische und orthodoxe Kirche eine namentliche Aufzählung aller Todsünden, deren sich der Beichtende erinnern kann, mit ihren wesentlichen Umständen, fordert (Ohrenbeichte, Confessio auricularis). Auf die kathol. u. griech. Ansicht, dass der Geistliche dem Beichtenden gegenüber als ein von Gott bestellter Richter erscheine, kann der Protestantismus, zumal er von aufzulegenden Satisfactionen nichts weiss, ohnedies weiter nicht eingehen. Der Beichtvater ist Diener (Organ) Gottes, Verkündiger göttlicher Gnaden; seine Absolution fliesst aus der ihm übertragenen Schlüsselgewalt (s. Nro. 20. Diffpkt. 6.).

Stellen der Symbole.

Von der Busse und dem Busssacrament überhaupt, so wie den Satisfactionen insbesondre.

Katholische u. griechische Symbole.

Conc. Trid, sess. 14. poenit. cap. 3. Sunt quasi materia buius sacramenti (poenitentiae) ipsius poenitentis actus, nempe contritio, confessio et satisfactio. Qui, quatenus in poenitente ad integritatem sacramenti ad plenamque et perfectam peccatorum remissionem ex dei institutione requiruntur, hac ratione poenitentiae partes dicuntur.

a.

Protestantische Symbole.

C. A. p. 12. Constat poenitentia proprie his duabus partibus: altera est

contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato; altera est fides, quae concipitur ex evangelio seu absolutione, et

1) Die Beichte war bis in die Mitte des vor. Jahrh. bei den Lutheranern blos eine Privat beichte (der Einzelne trug seine Beichte dem Geistlichen unter vier Augen vor, was selbst Theologen confessio auricularis nannten), erst die neuere Zeit hat daneben eine öffentliche (allgemeine) eingeführt und fast ausschliesslich an die Stelle jener gesetzt. Dass die Privatbeichte ein wirksames Mittel zur religiösen Förderung Einzelner in den Händen verständiger Geistlicher u. in nicht sehr zahlreichen Gemeinden war, ist jetzt wohl anerkannt und selbst reform. Theologen haben den Wunsch geäussert, dass sie in ihrer Kirche eingeführt werden möchte (s. Endemann institutt. theol. dogm. II. p. 260.).

2) Im Fall Jemand einzelne Sünden namentlich beichten will, ist ihm dies nach frühern Festsetzungen der luther. Kirche nicht verwehrt, vgl. z. B. auch die Kirchenordn, bei Spörl Pastoraltheol. S. 256 f.

Conf. orthod. p. 178. Тò néμnτov μvorýgiov elvaι ἡ μετάνοια, ἡ ὁποῖα εἶναι ἕνας πόνος τῆς καρδίας διὰ τὰ ἁμαρτήματα ὁποῦ ἔσφαλεν ὁ ἄνθρωπος, τὰ ὁποῖα κατηγορᾶ ἔμπροσθεν τοῦ ἱερέως μὲ γνώμην βεβαίαν νὰ διορς và θώσῃ͵ τὴν ζωήν του εἰς τὸ μέλλον, καὶ, μὲ ἐπιθυμίαν νὰ τελειώσῃ ὅ, τι τὸν ἐπιτιμήσει ὁ ἱερεὺς ὁ πνευματικός του τοῦτο τὸ μυστήριον ἰσχύει καὶ πέρνει τὴν δύναμίν του, ὁπόταν ἡ λύσις τῶν ἁμαρτιῶν γίνεται διὰ τοῦ ἱερέως, κατὰ τὴν τάξιν καὶ ζυνήθειαν τῆς ἐκκλησίας· ὁποῦ παρευθὺς ὡς ἂν πάρῃ τὴν συγχώρησίν του, ἀφέωνται τὰ ἁμαρτήματα τὴν ὥραν ἐκείνην ὅλα ἀπὸ τὸν θεὸν διὰ τοῦ ἱερέως. Ib. p. 179 sq. Εἶναι ἀναγκαῖαν νὰ ἔχῃ συντριβὴν καρδίας ὁ μετανοῶν καὶ λύπην διὰ τὰ ἁμαρτήματά του. Εἰς τὴν συντριβὴν τούτην τῆς καρδίας πρέπει νὰ ἀκολουθᾷ καὶ ἡ διὰ στόματος ἐξομολόγησις πάντων τῶν ἁμαρτημάτων καθ ̓ ἕκαστον. — - Τὸ τρίτον μέρος τῆς μετανοίας πρέπει νὰ εἶναι ὁ κανόνας καὶ τὸ ἐπιτίμιον cet. Concil. Trid. sess. 14. poenit. cap. 8. Quoad satisfactionem (quae ex omnibus poenitentiae partibus, quemadmo

1

Katholische u. griechische Symbole.

Protestantische Symbole.

lb. can. 4. Si quis negaverit, ad integram et perfectam credit propter Christum remitti péccata, et peccatorum remissionem requiri tres actus in poenitente, quasi consolatur conscientiam, et ex terroribus materiam sacramenti poenitentiae, videlicet contritionem, confessionem et satisfactionem, quae tres poenitentiae partes diliberat. cuntur; aut dixerit, duas tantum esse poenitentiae partes, terrores scilicet incussos conscientiae agnito peccato, et fidem conceptam ex evangelio vel absolutione, qua credit quis sibi Christum remissa peccata: anathema sit. per

A. Sm. p. 321. Poenitentiae adiungunt tres partes, contritionem, confessionem et satisfactionem, addita grandi conCat. Rom. 2, 5. 21. Est huius sacramenti (poenitentiae) solatione et pollicitatione remissionis pecproprium, ut praeter formam et materiam, quae omnibus sa- catorum, meriti, expiationis peccatorum ac cramentis communia sunt, partes etiam illas habeat, quae plenariae redemtionis coram deo, si homo tanquam totam integramque poenitentiam constituant, contritionem scilicet, confessionem et satisfactionem. Hae vere doleat, confiteatur et satisfaciat. Sic autem partes ex earum partium genere esse dicuntur, quae in poenitentia homo ad fiduciam proprioad aliquod totum constituendum necessariae sunt, quoniam, rum operum ducitur. Hinc orta est vox, quemadmodum hominis corpus ex pluribus membris constat, inanibus, pedibus, oculis et aliis huiusmodi partibus, quarum aliqua si desit, merito imperfectum videatur, perfectum vero, si nulla desideretur: eodem etiam modo poenitentia ex hisce tribus partibus ita constituitur, ut, quamvis, quod ad eius naturam attinet, contritio et confessio, quibus homo iustus fit, satis sit, tamen nisi tertia etiam pars, id est, satisfactio accedat, aliquid ei omnino ad perfectionem desit necesse sit. Quare adeo hae partes inter se connexae sunt, ut contritio confitendi et satisfaciendi consilium et propositum inclusum habeat, confessionem contritio et satisfaciendi voluntas, satisfactionem vero duae reliquae antecedant.

quae in suggestis, cum praelegeretur vulgo publica absolutio, usurpata fuit: Prolonga deus vitam meam, donec pro meis peccatis satisfecero et vitam meam emendavero.

catore resipiscentiam, verbo evangelii et spiritu sancto excitatam fideque vera acConc. Trid. sessio 14. poenit, can. 1. Si quis dixerit, ceptam, qua protinus homo peccator agnain catholica ecclesia poenitentiam non esse vere et proprie tam sibi corruptionem peccataque omnia sacramentum pro fidelibus, quoties post baptismum in pec- sua, per verbum dei accusata, agnoscit ac cata labuntur, ipsi deo reconciliandis a Christo institutum, de his ex corde dolet, eademque coram

anathema sit.

[ocr errors]

Conf. Helv. II. cap. 14. Per poenitentiam intelligimus mentis in homine pec

deo non tantum deplorat et fatetur ingenue cum pudore, sed etiam cum indignatione exsecratur, cogitans iam sedulo de emendatione et perpetuo innocentiae viremendatione et perpetuo innocentiae virtutumque studio, in quo sese omnibus diebus vitae reliquis sancte exerceat. Et haec quidem est vera poenitentia, sincera nimirum ad deum et omne bonum conversio, sedula vero a diabolo et ab omni malo

aversio.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Katholische u. griechische Symbole.

Protestantische Symbole.

nis et haec constituunt in stultissimis ob-
servationibus velut in peregrinationibus, ro-
sariis aut sim. observationibus, quae non
habent mandata dei.
Inter haec
scandala et doctrinas daemoniorum iacet
obruta doctrina de iustitia fidei in Chr. et
de beneficio Christi cet.

dum a patribus nostris christiano populo fuit perpetuo tem- tisfactionibus. Addunt amplius, quod opor-
pore commendata, ita una, maxime nostra aetate, summo teat satisfactiones esse opera supererogatio-
pietatis praetextu impugnatur ab iis, qui speciem pietatis ha-
bent, virtutem autem eius abnegarunt) synodus declarat, fal-
şum omnino esse et a verbo dei alienum, culpam a domino
nunquam remitti quin universa etiam poena condonetur.
-Sane et divinae iustitiae ratio exigere videtur, ut aliter
ab eo in gratiam recipiantur, qui ante baptismum per igno-
rantiam deliquerint, aliter vero, qui semel a peccati et dae-
monis servitute liberati et accepto spiritus sancti dono, scien-
tes templum dei violare et spiritum sanctum contristare non
formidaverint. Et divinam clementiam decet, ne ita nobis
absque ulla satisfactione peccata dimittantur, ut occasione
accepta, peccata leviora putantes, velut iniurii et contume-
liosi spiritui sancto in graviora labamur, thesaurizantes nobis
iram in die irae. Procul dubio enim magnopere a peccato
revocant et quasi freno quodam coërcent hae satisfactoriae
poenae, cautioresque et vigilantiores in faturum poenitentes
efficiunt: medentur quoque peccatórum reliquiis, et vitiosos
habitus male vivendo comparatos contrariis virtutum actio-
nibus tollunt,
Neque vero ita nostra est satisfactio
haec, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per
Christum Iesum: nam qui ex nobis tanquam ex nobis nihil
possumus, eo cooperante, qui nos confortat, omnia possumus.
Ita non habet homo unde glorietur, sed omnis gloriatio no-
stra in Christo est: in quo vivimus, in quo meremur, in quo
satisfacimus, facientes fructus dignos poenitentiae; qui ex illo
vim habent, ab illo offeruntur patri et per illum acceptantur
a patre. Debent ergo sacerdotes domini, quantum spiritus
et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum et poeniten-
tium facultate salutares et convenientes satisfactiones iniun-
gere: ne, si forte peccatis conniveant et indulgentius cum
poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro gravissi-
mis delictis iniungendo, alienorum peccatorum participes ef-

ficiantur.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ibid. can. 13. Si quis dixerit, pro peccatis quoad
poenam temporalem, minime deo per Chr. merita satisfieri
poenis ab eo inflictis et patienter toleratis vel a sacerdote
iniunctis sed neque sponte susceptis, ut ieiuniis, orationibus,
eleemosynis vel aliis etiam pietatis operibus,
anath.
sit. Can. 14. Si quis dix., satisfactiones, quibus poeni-
tentes per Ch. Jes. peccata redimunt, non esse cultus dei
sed traditiones hominum, doctrinam de gratia et verum dei
cultum atque ipsum beneficium mortis Ch. obscurantes,
thema sit.

ana

[ocr errors]
[ocr errors]

Ib. p. 184. Nunc more (ecclesiae vet.) antiquato manet nomen satisfactionis et vestigium moris, quod in confessione praescribuntur certae satisfactiones, quas definiunt esse opera non debita, nos vocamus satisfactiones canonicas. De his sic

[ocr errors]

sentimus sicut de enumeratione, quod satisfactiones can. non sint necessariae iure divino ad remissionem peccatorum. Retinenda est enim sententia de fide, quod

[ocr errors]

fide consequamur remissionem peccatorum propter Chr., non propter nostra opera praecedentia aut sequentia.

Ib. p. 189. Cum scripturae non dicant, quod operibus non debitis poenae aeternae compensandae sint, temere affirmant adversarii, quod per satisfactiones canonicas poenae illae compensentur, nec habent claves mandatum poenas aliquas

commutandi, item partem poenarum remittendi.

Vergl, noch Conf. Saxon. p. 77 sqq. Conf. Wirtemb. p. 111 sqq.

Vgl. Confut. A. C. p. 85. Cat. Rom. 2, 5. 62 sqq. Conf. orthod., p. 181. To Toitov μtoos τns μetaνοίας πρέπει νὰ εἶναι ὁ κανόνας καὶ τὸ ἐπιτίμιον, ὁποῦ δίδῃ καὶ διορίζῃ ὁ πνευματικὸς, ὡς ἂν εἶναι προςευχαὶ, ἐλεημοσύναι, νηστείαι, ἐπίσκεψις ἁγίων τόπων, αἱ γονυκλισίαι καὶ τὰ ὅμοια, ὁποῦ θέλουσι φανεῖ ἁρμόδια εἰς interim tamen, quod et ante diximus, morτὴν κρίσιν τοῦ πνευματικοῦ. '

Conf. Helv. II. cap. 14. Improbamus illos, qui suis satisfactionibus existimant, se pro commissis satisfacere peccatis. Nam docemus, Christum unum morte vel passione sua esse omnium peccatorum satisfactionem, propitiationem vel expiationem :

tificationem carnis urgere non desinimus;

« ÖncekiDevam »