Sayfadaki görseller
PDF
ePub

vivente, aliud matrimonium contrahere: moecharique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam, quae dimisso adultero alii nupserit: anathema sit.

Cat Rom. 2, 8. 20 sq. Christi testimonio (Mt. 19, 9.) facile comprobatur, nullo divortio vinculum matrimonii dissolvi posse.' Si enim post libellum repudii mulier a viri lege soluta esset, liceret ei sine ullo adulterii crimine alteri viro nubere, Atqui dominus aperte denunciat: omnis, qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, moechatur. Quare coniugi vinculum nulla re nisi morte disrumpi, perspicuum est.

p. Ac ne forte alicui videatur durior matrimonii lex, quod nulla unquam ratione dissolvi possit, docendum est, quae sint cum ea utilitates coniunctae. Primum enim homines in coniungendis matrimoniis virtutem potius et morum similitudinem, quam divitias et pulchritudinem spectandam esse hinc intelligent, qua quidem re communi societati maxime consuli nemo dubitare potest. Praeterea, si divortio matrimonium dissolveretur , vix unquam dissidendi causae hominibus, quae iis ab antiquo pacis et pudicitiae hoste quotidie obiicerentur, deessent. Nunc vero, cum fideles secum cogitant, quamvis etiam coniugii convictu et consuetudine careant, se tamen matrimonii vínculo constrictos teneri omnemque alterius uxoris ducendae spem sibi praecisam esse, ea re fit, ut ad iracundiam et dissidia tardiores esse consueverint, Quod si interdum etiam divortium faciant et diutius coniugis desiderium ferre non possint, facile per amicos reconciliati ad eius convictum redeunt.

Vgl. Bellarmin de sacram. matrim. c. 14 - 17. Klee kath. Dogmat. III, 317 ff. Walter Kirchenrecht. S. 620 ff.

Die protestant. Symbole erkennen in der Ehe ein göttliches Institut (Conf. A. p. 33 sq. Apol. A. C. P. 238. Cat, mai, 455. Conf. Helv. I. art. 27. Helv. II. c. 29.), lassen sie aber nicht für ein Sacr. gelten Apol. p. 202. Matrimonium non est primum institutum in novo Testamento, sed statim initio, creato genere humano. Habet autem mandatum dei, habet et promissiones, non quidem proprie ad Novum Testamentum pertinentes, sed magis pertinentes ad vitam corporalem, quare si quis volet sacramentum vocare, discernere tamen a prioribus illis debet, quae proprie sunt signa Novi Testamenti, et sunt testimonia gratiae et remissionis peccatorum. Vgl. Calvin institut. 4, 19. 34 sqq. Conf. Helv. II. cap. 19. Declar. Thorun. p. 67. Die kirchl. Einsegnung (Copulation) war indess von jeher in der protestant. Kirche (mit Ausschluss Hollands) üblich (Luthers Traubüchlein ist selbst ein Anhang des Catech. geworden; sonst vgl. auch Conf. Hely. I art. 37.) '), obschon nicht als pothwendiger, sondern blos als erbaulicher Gebrauch. - Ueber Ehescheidungen enthalten die protestant, Symbole nichts Vollständiges, Nur im Allgemeinen heisst es A. Sm. p. 355. iniusta est traditio, quae prohibet coniugium personae innocenti post factum, divortium. Ausführlicher erklärt sich Conf. Saxon. p. 80. De divortiis firmissime tenetur regola: peccare eos, qui vel adulterio vel desertione initium faciunt distractionis et adulteri 'et adulterae, et desertores et desertrices condemnamus voce docentium in ecclesiis et iudicum in consistoriis, et a magistratibus severe puniuntur. Sed personae innocenti, cum re cognita pronuntiatur esse libera, non prohibetur coniugium, ut deum invocare et pie vivere possit. - Haec nostra consuetudo et cum veteri ecclesia congruit. S. noch Conf. Wirtemb. p. 120. und ausführlich Chemnit. Exam. Conc. Trid. 2, 14. P. 600 sqq. auch Limborch theol. chr. 5, 60. 33 sqq.

3. Letzte Oelung, Extrema Unctio. Conic. Trid. sess. 14. prooem, de sacr. extr. unet. Visum est synodo, praecedenti doctrinae de poenitentia adiungere ea, quae sequuntur de sacramento extremae unctionis: quod non modo poenitentiae, sed et totius christianae vitae, quae perpetua poenitentia esse debet, consummativum existimatum est a patribus. Primum itaque circa illius institutionem declarat et docet, quod clementissimus redemtor noster, quemadmodum auxilia maxima in sacramentis aliis praeparavit, quibus christiani conservare se integros, dum viverent, ab omni graviori spiritus incommodo possint, ita extremae unctionis sacramento finem vitae tanquam firmissimo quodam praesidio munivit.

1) In der Harmon. Conf, hat auch Conf. Helv. II. c. 29. den Zusatz; confirmentur (coniagia) publice in templo cum precatione et benedictione.

Ib. cap. 1. Instituta est sacra unctio infirmorum tanquam vere et proprie sacramentum N. T., a Christo Marc. 6, 13. quidem insinuatum, per Jacobum autem (5, 14 sq.) fidelibus commendatum ac promulgatum. Intellexit ecclesia, materiam esse oleum ab episcopo benedictum. Nam unctio aptissime spiritus sancti gratiam repraesentat; formam deinde esse illa verba: per istam unctionem cet.

Ib. cap. 2. Oratio fidei salvabit infirmum et alleviabit eum dominus et, si in peccatis sit, dimittentur ei.

Res etenim haec gratia est spiritus sancti, cuius unctio delicta, si quae sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit et aegroti animam alleviat et confirmat, magnam in eo divinae misericordiae fiduciam excitando, qua infirmus sublevatus et sanitatem corporis interdum, ubi saluti animae expedierit, consequitur.

Ib. cap. 3. Declaratur, esse hanc unctionem infirmis adhibendam, illis vero praesertim, qui tam pe'culose decumbunt, ut in exitu vitae constituti videantur. Quod si infirmi post susceptam hanc unctionem convaluerint, iterum huius sacramenti subsidio iuvari poterunt, cum in aliud simile vitae discrimen inciderint.

Cat. Rom. 2, 6. 9. Docendi sunt fideles, quamvis hoc sacramentum ad omnes pertineat, quaedam tamen hominum genera excipi, quibus administrandum non est. Ac primum excipiuntur, qui sano et firmo corpore sunt. lis enim extremam unctionem tribuendam non esse, et'apostolus docet, cum inquit: Infirmatur quis in vobis, et ratio ostendit, siquidem ob eam rem instituta est, non modo ut animae, sed etiam ut corpori medicinam afferat. Cum igitur illi tantum, qui morbo laborant, curatione indigeant, idcirco iis etiam, qui adeo periculose aegrotare videntur, ut, ne supremus illis vitae dies instet, metuendom sit, hoc sacramentum praeberi debet. Nemini igitur, qui graviori morbo affectus non sit, sacramentum unctionis dare licet, tametsi vitae periculum adeat, vel quia periculosam navigationem paret, vel quia proelium initurus sit, a quo illi certa mors impendeat, vel etiam si capitis damnatus ad supplicium raperetnr. Omnes praeterea, qui rationis usu carent, ad hoc sacramentum suscipiendum apti non sunt; et pueri, qui nulla peccata admittunt, quorum reliquias sanare buius sacramenti remedio opus sit; amentes item et furiosi, nisi interdum rationis usum haberent, et eo potissimum tempore pii animi significationem darent peterentque, ut sacro oleo unguerentur.

Ib. 2, 6. 11. In quibus illud observare oportet, una eademque aegrotatione, cum aeger in eodem vitae periculo positus est, semel tantum unguendum esse. Quod si post susceptam hanc unctionem aeger convaluerit, quoties postea in id vitae discrimen inciderit, toties eiusdem sacramenti subsidium ei poterit adhiberi. .

Conf. orthod. p. 185 sq. Το ευχέλαιον το οποίον είναι διατεταγμένος από τον Χριςόν (Mr. 7, 13.). Πρώτον πρέπει να προσέχωμεν, να γίνεται το μυστήριον τούτο (ευχέλαιον) από ιερείς με τα ακόλουθα του μυστηρίου και όχι από τινα άλλον δεύτερον να είναι το έλαιον καθαρών χωρίς τινος αρτύματος, και να είναι ο ασθενής ορθόδοξος και καθολικής πίστεως, να είναι εξομολογούμενος τα αμαρτήματά του έμπροσθεν εις τον ιερέα τον πνευματικών του και τρίτον εις τον καιρόν του χρίσματος να διαβάζεται η ευχή εκείνη, εις την οποίαν ερμηνεύεται του μυστηρίου τούτου η δύναμις.

Τα διάφορα και καρπούς όπου γεννούνται από το μυστήριον τούτο, ο απόστολος Ιάκωβος (5, 14.) τους ερμηνεύει, λέγωντας άφεσιν αμαρτιών ή σωτηρίας ψυχής, έπειτα υγείας του σώματος καλά και πάντοτε η θεραπεία του σώματος να μην γίνεται, αλλ' ή άφεσις των αμαρτιών της ψυχής πάντοτε εις τον μετανοούντα ακολουθή...

Vergl. Metroph. Critop. Conf. c. 13. p. 117 sqq. Jerem. in Act. Wirtemb. p. 81. 242. Die griech. Kirche weicht von der röm. hauptsächlich darin ab, dass sie die Oelung nicht bis zu lebensgefährlicher Krankheit verschiebt 8. Metroph. Critop. Conf. p. 121. ου μένομεν τα λοίσθια του κάμνοντος και τότ' εις ταύτην (χρέσιν) έρχόμεθα, αλλ' έτι ελπίδας αγαθας έχοντες υπέρ της υγιείας εκείνου χρώμεθα τούτο το μυςηρίω. ύσε ούχ άπαξ του βίου αλλά και πολλάκις έξεσι χρήσθαι τούτω, καθα και τοϊς ιαματικούς φαρμάκους του σαντάκις χρώμεθα, οσάκις νοσήσομεν.

Gegen die extrema unctio als Sacrament s. die oben angef. Stellen Apol, A. G p. 201. a. Conf. Helv. II. c. 19. Conf. Wirtemb. p. 121 sq. Conf. Saxon. p. 82. Declar. Thorun. p. 66.

[ocr errors]

an.

Priester weihe (Ordination).
Katholische und Griechische Symbole.

Protestant, Symbole. Conc. Trid. sess. 23. sacram. ordin. cap. 3. Cum scripturae testi- Apol. A. C. p. 201 sq. ermonio, apostolica traditione et patrum unanimi consensu perspicuum sit, klärt sich zwar geneigt, der Or-, per sacram ordinationem, quae verbis et signis exterioribus perficitur, gratiam conferri: dubitare Demo debet, ordinem esse vere et proprie dination den Charakter eines Saunum ex septem sanctae ecclesiae sacramentis. Vgl. can. 3.

craments. beizulegen, in der PraIb. can. 4. Si quis dix., per sacram, ordinationem non dari spiritum sanctum, aut per eam non imprimi characterem, vel eum qui xis aber hat die Kirche nicht sacerdos semel fuit, laicum rursus fieri posse, an. sit.

beigestimmt. Ib. can. 7. Si quis dix., episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam quam ha- A. Sm. p. 352. Cum iure bent, illis esse cum presbyteris communem,

sit.

divino non sint diversi gradus Cat. Rom. 2, 7. 34. Constat, quamvis ordinis sacramentum maxime ad ecclesiae utilitatem et pulchritudinem spectet, tamen in eius episcopi et pastoris, manifestum quoque animo, qui sacris initiatur, sanctificationis gratiam efficere, qua est, ordinationem a pastore in idoneus habilisque ad recte munere suo fungendum sacramentaque ad

sua ecclesia factam iure divino ministranda reddatur; quemadmodum etiam baptismi gratia quilibet ad alia sacramenta percipienda aptus efficitur.

ratam esse. Auf die Frage, bis zu welchem Grade des Clericats die Weihe ein Sacrament sei, antwortet Bellarmin sacram. ord. c. 5 svg.: Convenit inter

Conf. Helv. II. cap. 18. omnes catholicos, ordinem presbyterorum esse vere ac proprie sacramentum, de aliis non omnino convenit

. De diaconis valde probabile et omnino tenen- Qui electi sunt (ab ecclesia vel dum est, eorum ordinationem sacramentum esse, licet id non sit certum ex

ad hoc deputatis ab ecclesia), fide (i. e, non potest evidenter deduci ex verbo dei scripto vel tradito). De subdiaconatu non est tanta certitudo, quanta de diaconatu. Nam nec in ordinentur a senioribus cum 0scripturis de eo fit mentio, nec eius ordinatio habet manus impositionem, nec subdiaconi ministrant eucharistiam aut alia facere possunt quae diaconi, et rationibus publicis et impositiodenique non pertinent proprie ad hierarchiam, nisi ut ministri hierarcharum. Est tamen valde probabile, etiam hunc ordinem esse sacramentum tum, quia videtur imprimere characterem , cum sit initerabilis, tum quia habet annexum

Ib. 19.

cap. solenne votum continentiae, tum denique quia haec est cominunis theologo

Sunt, qui rum sententia cet. De minoribus ordin. minus probabile est, quod sacramenta sacramenta septem numerent. sint, quam de subdiaconatu, nam neque est ita communis sententia cet. Absolute 'tamen probabilior sententia est, quae ordines omnes sacramenta esse Ex quibus nos

ordinadocet, quam ea, quae id negat cet. Vgl. Walter Kirchenrecht S. 398. Ueber den sacramentirl. Charakter der Consecration der Bischöfe s. Bel- tionem ministrorum non papilarmin. I. c. cap. 5.

sticam quidem illam sed apoConf. orthod. p. 173. Η ιερωσύνη, οπού είναι μυστήριον, διετάχθη τους αποστόλοις από τον Χριστόν, και διά της επιθέσεως των stolicam agnoscimus in χειρών αυτών μέχρι της σήμερον γίνεται η χειροτονία, διαδεξαμένων stitutum esse dei utile, sed non των επισκόπων αυτούς προς διάδοσιν των θείων μυστηρίων και δια

sacramentum, κονίαν της σωτηρίας των ανθρώπων. . Vgl. Jerem, in Actis Wirtemb. p. 78. 241.

Declar. Thorun. p. 67. Die Ordination heisst bei den Griechen χειροτονία. .

ne manuum.

19. Begriff

Begriff und Gewalt der Kirche.

1. Differenz punk t. Die Katholiken nennen Kirche Christi die von Christus auf Erden gegründete, unter seinem Stellvertreter, dem Papste, als sichtbarem Oberhaupte vereinigte Gemeinschaft der

auf Christus Getauften, die Protestanten (Socinianer u. Mennoniten) dagegen die Gemeinschaft der Heiligen, d. h. der an Christum wahrhaft glaubenden Frommen, in welcher das Evangelium lauter verkündigt und die Sacramente recht verwaltet werden. Letztere fassen also die Kirche nach inneren (geistigen) Merkmalen in idealem Sinne und schliessen von ihr die Unfrommen aus; ersteren dagegen ist die Kirche etwas sinnlich Existirendes u. ihre Glieder theilen sich in Fromme u. Unfromme. Das Band, welches die Mitglieder der Kirche als solche zusammenhält, ist somit nach protestant. Lehrbegriffe der lebendige Glaube (die christliche Frömmigkeit), nach katholischem das auf die Taufe gegründete äusserliche Bekenntniss...

*Sofern Verkündigung des Wortes Gottes u. Verwaltung der Sacramente etwas der Wahrnehmung u. Beurtheilung (nach der Schrift) Anheimfallendes ist, konnte beides von den Protestanten als externae notae der Kirche bezeichnet werden Apol. A. C. p. 144. Helv. II. c. 17. Belg. art. 27., während das, was die Gemeinschaft der Heiligen zunächst u. an sich begründet, der ächte Glaube, etwas rein Innerliches ist Conf. Tetrapol. c. 15. Mit Rücksicht hierauf u., da zugleich die Anerkenntniss der wahren Kirche zuletzt auf der christlichen Wahrheit, mithin auf etwas Geistigen, beruht, kann die Kirche im protestant. Sinne eine unsichtbare (ecclesia invisibilis) genannt werden, obschon dies nur in einigen Symbolen, namentl, reformirten (nicht ohne Rücksicht auf das: erwählt sein!) Helv. II. c. 17. Conf. Scot. art. 16. Cat. Genev. p. 481. vgl. Calvin. institut. 4, 1. 7., geschieht, von den deutschen Reforinatoren aber wegen wiedertäuferischer u. katholischer Missverständnisse vermieden wird vgl, z. B. Melanchth. loci I. p. 283. Eben diesen Missverständnissen zu begegnen, ist die K. selbst ausdrücklich hin u. wieder eccl. visibilis genannt (vgl. Art. Angl. 19, u. Cornelis mennonit. Bekenntn. Art. 8.)..

2

Die Kirche Christi, d. h. jene Vereinigung, welcher die Verheissungen und Berechtigungen der Kirche Christi zukommen, ist im protest, Sinne die von den Gläubigen u. Frommen geschlossene Verbindung, in welcher Predigt u. Sacramente (gesellschaftliche) Veranstaltungen zu weiterer Fortbildung der Gläubigen sind; Getaufte, die ohne Glauben u. Frömmigkeit leben, stehen mit dieser Kirche nur in äusserlicher, nomineller Verbindung, können u. sollen aber durch jene Mittel zu Gliedern der Kirche herangebildet werden. Dagegen erscheint die Kirche im kathol. Sinne als eine Anstalt, in welcher Gläubige u. Ungläubige gemeinschaftlich fürs Christenthum, diese erzogen, jene fortgebildet werden sollen. Hier entwickelt sich aus und in der grössern Gemeinschaft eine kleinere, die der wahrhaft Frommen, dort zieht die kleinere Gemeinschaft der wahrhaft Frommen Glieder aus der grössern Gemeinschaft der Getauften an sich. Diese verschiedene Ansicht von dem Verhältniss der Unfrommen zur Kirche ist jedoch nicht der Hauptpunkt der Controvers, sie hängt nur nothwendig mit der Auffassung der Kirche als äusserliche oder innerliche (geistige) Gemeinschaft zusammen; als äusserliche, sichtbare Gemeinschaft muss aber der Katholicismus die Kirche betrachten, wenn er die römische Kirche in ihrem empirischen Bestehen als identisch mit der Kirche Christi erweisen will, so wie der Protestantismus sich selbst vernichtete, wenn er die K. Chr. ihrem Wesen nach als äusserliche Anstalt anerkennen wollte. Vgl. Nitzsch in d. Stud. u. Krit. 1835. II. 393 ff.

[ocr errors]
[ocr errors]

Stelden

der Symbole.

i

Kathol. u. Griech. Symbole.

Protestantische u. Mennonitische Symbole.

Confut. A. C. 7. Septimus Conf. A.

C. A. p. 11. Est ecclesia congregatio sanctorum, in

menta.

artic., quo affirmatur ecclesiam congregatio- qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacranem esse sanctorum, non potest citra fidei praeiudicium admitti, si per hoc segregentur ab ecclesia mali et peccatores, Nam articulus ille in Constantiensi damnatus est concilio inter errores damnatae memoriae J. Huss et plane contradicit evangelio (Mt. 13, 47 sq. 25, 1 sqq.).

[ocr errors]

Cat. Rom. 1, 10. 7. In ecclesia militanti duo sunt hominum genera, bonorum et improborum, et improbi quidem eorundem sacramentorum participes, eandem quoque, quam boni, fidem profitentur, vita ac moribus dissimiles; boni vero in ecclesia dicuntur ii, qui non solum fidei professione

[ocr errors]

:

A

Apol. C. A. p. 144. Ecclesia non est tantum societas externarum rerum ac rituum, sicut aliae politiae, sed principaliter est societas fidei et sp. s. in cordibus, quae tamen habet externas notas, ut agnosci possit, videlicet puram evangelii doctrinam et administrationem sacramentorum consentaneam evangelio Christi. Quare illi, in quibus nihil agit Christus, non sunt membra Christi.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ib. p. 148. Non somniamus nos Platonicam civitatem, ut quidam impie cavillantur, sed dicimus existere hanc ecclesiam, videlicet vere credentes ac iustos, sparsos per totum orbem. Et addimus notas puram doctrinam evangelii et sacramenta. Et haec ecclesia proprie est columna veritatis. Retinet enim purum evangelium et, ut Paulus inquit, fundamentum, hoc est, veram Christi cognitionem et fidem,

[ocr errors]

esse

[ocr errors]

Kathol., u. Griech, Symbole. in Protestantische u, Mennonitische Symbole, et communione sacramentorum sed etiam etsi: sunt in his etiam multi imbecilles, qui supra fundamenspiritu gratiae et caritatis vinculo inter se tum aedificant stipulas perituras, hoc est, quasdam inutiles coniuncti et colligati sunt.

Bonas opiniones, quae tamen, quia non evertunt fundamentum, tum igitur et improbos ecclesia complectitur, condonantur illis tum etiam emendantur. Vgl.' Conf, Saxon. quemadmodum et divinae litterae et sancta- p. 68. rum virorum scripta testantur. 8. Quamvis Ib. p. 144. Addiderunt adversarii longam declamatio, autem bonos et malos ad ecclesiam perti- nem, quod mali non sint ab ecclesia segregandi. Nos ncre catholica tides vere et constanter af- ob hanc ipsam causam adiecimus octavum articulum, ne quis firmet, ex iisdem tamen fidei regulis fideli- existimaret, nos segregare, malos et hypocritas ab externa bus explicandum est, utriusque partis diver- societate ecclesiae, - p. 146. In decretis inquit glossa, sam admodum rationem esse; ut enim pa- ecclesiam large dictam complecti bonos et males, it malos leae cum frumento in area confusae sunt nomine tantum in ecclesia esse, non re, bonos vero re et vel interdum membra varie intermortua nomine. (Hiernach verwirft F. C. p. 827. als Anabaptist, corpori coniuncta, ita etiam mali in ecclesia Irrthum: non eam veram et christ. ecclesiam, in

qua continentur, 11. Unus est ecclesiae peccatores reperiantur). rector ac gubernator, invisibilis quidem Chri- Ib. p. 149. Fortassis adversarii sic postulant definiri stus - visibilis autem is, qui romanam ecclesiam, quod sit monarchia externa suprema totius orbis cathedram Petri, apostolorum principis, legi- terrarum, in qua oporteat romanum pontificem habere potimus sucessor tenet.

testatem ανυπεύθυνον, de qua nemini liceat disputare aut

iudicare, condendi articulos fidei, abolendi scripturas, quas [Bellarmin eccles, milit. c. 2. No- velit, instituendi cultos et sacrificia, item condendi leges, quas stra sententia est, ecclesiam unam tantum velit, dispensandi et solvendi quibuscunque legibus velit divinis, esse,

non duas, et illam unam et veram canonicis et civilibus; a quo imperator et reges omnes acciesse coetum hominum, eiusdem christianae piant potestatem et ius tenendi regna, de mandato Christi. fidei professione et eorundem sacramento- Atque haec definitio, non ecclesiae Christi sed regni pontificii, rum communione colligatum, sub regimine habet auctores non solum canonistas, sed etiam Danielem, legitimorum pastorum ac praecipue anius Conf, Helv. II. cap. 17. Oportet semper fuisse, esse Christi in terris vicarii, romani pontificis. et futuram esse ecclesiam, id est e mundo evocatum vel colEx qua definitione facile colligi potest, qui lectum coetum fidelium, sanctorum inquam omnium commyhomines ad ecclesiam pertineant, qui vero nionem, eorum videlicet, qui deum verum in Christo servaad eam non pertineant. Tres enim sunt par- tore per verbum et spiritum sanctum vere cognoscunt et tes huius definitionis. Professio verae fidei, rite colunt, denique omnibus bonis per Christum gratuito sacramentorum communio et subiectio ad oblatis fide participant.

Illam docemus veram esse legitimum pastorem, romanum pontificem. ecclesiam, in qua signa vel notae inveniuntur ecclesiae verae, Ratione primae partis excluduntur omnes inpr. vero verbi divini legitima vel sincera praedicatio. infideles, tam qui nunquam fuerunt in ec- Conf. Basil, art. 5. Wir glauben eine beil. christliche clesia, ut Judaei, Turcae, Pagani, tam qui Kirch d. i. Gemeinschaft der Heiligen, die Versammlung fuerunt et recesserunt, ut haeretici et apo- der Gläubigen im Geist, welche heilig u. eine Braut Christi statae. Ratione secundae excluduntur ca- ist, in der alle die Bürger sind, die da wahrlich.') veriehen techumeniet excommunicati, quoniam illi (bekennen), dass Jesus sei Christus das Lämmlein Gottes non sunt admissi ad sacramentorum com- und auch durch die Werke der Liebe solchen Glauben munionem, isti sunt dimissi. Ratione ter- bewähren. tiae excluduntur schismatici, qui habent fi- Conf. Gall. art. 27. Affirmamus ex dei verbo, eccledem et sacramenta, sed non subduntur le- siam esse fidelium coetum, qui in verbo dei seqnendo et gitimo pastori, et ideo foris profitentur fi- pura religione colenda consentiunt, in qua etiam quotidie dem et sacramenta percipiunt. Includuntur proficiunt cet. Minime tamen infitiamur, quin fidelibus byautem omnes alii, etiamsi reprobi, scelesti pocritae et reprobi multi sint permixti, sed quorum malitia et impii sunt. Atque hoc interest inter sen- ecclesiae nomen delere non possit. tentiam nostram et alias omnes, quod om- Conf. Belg. art. 27. Credimus unicam ecclesiam caDes aliae requirunt internas virtutes ad con- tholicam seu universalem, quae est congregatio sancta seu

1) Im lat. Text des Syntagma steht nur: qui confitentur.

« ÖncekiDevam »