Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Lutherische Symbole.

Reformirte Symbole. Praeterea Paulus ait (Rom. 7, 7.): concupiscentiarti pam delicti eius sustineremus, sed quia per eias nesciebam esse peccatum, nisi lex diceret: Non transgressionem maledictione induti sumus omnes, concupisces. Item (Rom. 7, 23.): Video aliam le- dicitur ille nos obstrinxisse. Ab illo tamen non sola gem in membris meis repugnantem legi mentis in nos poena grassata est, sed instillata ab ipso meae et captivantem me legi peccati, quae est in lues in nobis residet, cui iure poena debetur. Quare membris meis. Haec testimonia nulla cavillatione Augustinus, utcunque alienum peccatum saepe vocet everti possunt.

Clate enim appellant concupiscem- (quo clarius ostendat propagine in nos derivari), sitiam peccatum cet.

mul tamen et proprium unicuique asserit. Et apoVgl. auch die oben No. 1. angeführte Stelle stolus ipse disertissime testatur, ideo mortem in Apol. p. 55.

omnes pervagatam, quod omnes peccarint, i. e. in

voluti sint originali peccato et eius maculis inquiF. C. p. 575. Reiicimus et damnamas do- nati. Atque ideo infantes quoque ipsi, dum suam gma illud, quo asseritur, concupiscentius pravas secum damnationem a matris utero afferunt, non non esse peccatum sed concreatas naturae condi- alieno, sed seo ipsorum vitio sunt obstricti. Nam tiones et proprietates quasdam essentiales.

tametsi suae iniquitatis fructus nondum protulerint,

habent tamen in sé inclusum semen: ideo non odioVgl. p. 642.

sa et abominabilis deo esse non potest. Anmerki 1. Denkt man sich unter Erbsüdde nur einen Mangel oder ein in die Menschheit gekommenes Uebel, so ist die Vererbung eines solchen, dorch Hinweisung darauf, dass Adam Stammvater des Geschlechts war, vollständig erklärt. Wenn aber von einer Erbschuld zugleich die Rede ist, welche seit der Uebertretung Adams in allen menschlichen Individuen baftet, so entsteht eine wichtigere Frage, wie nämlich etwas Ererbtes Schuld involviren könnte. Die kathol. Symbole sagen darüber nichts, die Theologen aber in dem Begriffe der Sünde auch die freie Einwilligung des Individuums setzend, vgl. Bellarmin. amiss: grat 1, 1.) eignen sich die Vorstellung einer Imputation, welcher eben die Abstammung Aller von Adam als Grundlage dient, zu Bellarmin. amiss. grat. 5, 17. Möbler Symbol. 9.5. (vgl. Conf. orthod. p. 55.). Auch den protestantischen Symbolen ist dieser Gedanke, nicht fremd, wenigstens wird eine imputatio peccati adamitici Apol. p. 51. F. C. 642. nicht ganz ausgeschlossen, sondern nur als alleinige Begründung der Erbsünde verworfen, wie dena F. C. 689. sagt: propter nostram corruptionem et primorum parentum lapsum natura aut persona hominis lege dei accusatur et condamnator u weiter unten: haereditarium malum est culpa s. reatus, quo fit, ut omnes propter inobedientiam Adae et Hevae ia odio ap. deum et natura filii irae simus, wenn anders letzteres propter als eine unmittelbare Ursache aufzufassen ist. Vergl, noch Conf. Saxon. 2. p. 53 sq: Diese Ansicht findet sich aber in den Privatschriften Luthers'u. Melanchthons vgl. Bretschneider Dogm. II. 86f. Eine Imputation lebitt ganz offen Form. Cons. Helv. 10 sqq. Censemus, peccatum Adami omnibus eius posteris iudicio dei arcano et iusto intiputari. Duplici nomine post peccatum homo natura indeque ab ortu suo, antequam ullam actuale peccatum in se admittat, irae et maledictioni divinae obnoxius est, primum quidem ob napontoud ot inobedientiam, quam in Adami lumbis commiit, deinde ob consequentem in ipso conceptu haereditariam corruptionem insitam cet. Dass durch das in quo peccarunt die Imputationstheorie ihre willkommene Stūtze erhalte, ist in dieser Stelle zugleich angedeutet. In der That aber reducirten die Reformatoren die Erbschuld des nat. Menschen nicht blos auf Jinputation, sondern saben in der angebornen Verderbniss selbst etwas Gott dem Alkeiligen Missfälliges, also vor ibm Strafbares, wobei eine Definition der Sünde, welche die freie Einwilligung des Individuums nicht nothwendig fordert (vgl. Apol A. C. p. 581. Joci 1. p. 94. Parei corp. doctr. chr. p. 38. 41.) zum Grunde liegt 8. Melanchthon loci I. p. 86. Calvin institut. 2, 1. 8., und hieraus erhält das propter alienam culpam Apol. p. 51. sein Licht vergl

. Heidegger Corp. 10, 48 sqq. Socinianer und Arminianer müssen natürlich, da sie eine eig. Erbsunde leugnen, auch alle Imputation der adamit. Sünde verwerfen. Vgl. über Röm. 5, 12. Socin. praelect. c. 4. u. de Ch. servat. 4, 6. 3, 8., auch Cat. Racov. qu. 426. Wegen der Arminianer s.

Apol. Conf. Reni. pv 84. a. Patentur Rem., peccatum Adami a deb imputatum dici posse posteris eius, , quatenus deus posteros Ad. eidem malo, cui. Adamus per peccatum obnoxium se reddidit, obnoxios nasci voluit, sive quatenus deus malum, quod in poenam Adamo inflictum fuerat, in posteros eius dimanare et transire permisit. At nihil cogit eos dicere, peccatum Ad. posteris eius sic fuisse a deo imputatum, quasi dens posteros Ad. retera censuisset eiusdem cum Adamo peccati et culpae, quam Ad. commiserat, reos.

Limborch theol. christi 3, 3; 8. Quod itaque imputationem peccati Adami attinet, qua statuitur, deum primum Adami et Evae peccatum omnibus ipsorum posteris ita imputasse, ut omnium peccatum sit omnesque in Adamo peccaverint, et-propterea mortis ac condemnationis aeternae rei facti sint, eam impugnamus.

[ocr errors]

Anmerk. 2. Die Erbsünde, wie sie die Protestanten bestimmen, wird durch die Taufe nicht ausgetilgt,
sondern nur imputationsfrei; gänzliche Vernichtung derselben kann, da sie die menschliche Natur im Innersten
ergriffen hat; erst mit der Auferstehung erfolgen. Die Katholiken dagegen halten die Erbsünde durch die
Taufe, welche die gottgefällige Gerechtigkeit wiederherstellt, für beseitigt, denn die prava concupiscentia,
welche auch in dem Getauften als fomes peccati bleibt, ist ihrem Wesen nach keine Sünde.
Katholische u. griech, Symbole.

Protestantische Symbole.
Concil. Trid. sess, 5, 5. Si quis per J. Ch. Apol. A. C. p. 56. Semper ita scripsit (Luth.),
gratiam, quae in bapt. confertur, reatum origina- quod baptismus tollat reatum peccati orig., tametsi

materiale, ut isti vocant, peccati maneat, vid. con-
lis peccati remitti negat, aut etiam asserit non tolli capiscentia. Vgl. p. 57.
totum id, quod veram et propriam peccati ratio-

F. C. p. 575. Affirmamus, quod hanc natu-
nem habet, sed illud dicit tantum radi aut non im- deus separare queat, id quod per mortem in beata

rae corruptionem ab ipsa natura nemo nisi solus putari, anathema sit, in renatis enim nihil odit illa resurrectione plene fiet. Ibi enim ipsa natura deus cet. Manere autem in baptizatis concupi

nostra absque peccato orig. et ab eodem omnino

separata et remota resurget et aeterna felicitate
scentiam vel fomitem, sancta syn. fatetur et sentit, fruetur.
quae cum ad agonem relicta sit, nocere non con-

Conf, Gall. art. 11. Affirmamus, hoc vitiam

(orig.) etiam post bapt. esse vere peccatum, quod sentientibus, sed utiliter per Ch. gratiam repugnan- ad culpam attinet, quamvis qui fili dei sunt, minitibus non valet. Hanc concupiscentiam, quam ali- me idcirco condemnentur, quoniam videl. deus il

lud ipsis non imputat. quando Apost. peccatum appellat, sancta syn. de

Conf. Belg. art. 15. Nec per bapt. (peccatum clarat, ecclesiam cath. nunquam intellexisse pecca- orig.) penitus exstinguitur aut radicitus evellitar, tum appellari, quod vere et proprie in renatis

quamvis dei filiis in condemnationem id

non imputetur, verum gratia et misericordia ejus
peccatum sit, sed quia ex peccato est et ad pec- condonetur.
catum inclinat.

Art. Angl. 9. Manet etiam in renatis haec na

turae depravatio, qua fit, ut affectus carnis legi dei Vgl. Bellarmin, amiss. grat. 5, 5. 7. non subüciatur.

Et quanquam renatis et credenti

bus nulla propter Ch. est condemnatio, peccati taConfess. orthod. p. 282. Το προπατορικόν

men in sese rationem habere concupiscentiam fateαμάρτημα με ουδεμίαν μετάνοιαν είναι δυνατόν tur apostolus.

Vgl. noch Declar. Thorun. 2, 3, 7. να εξαλειφθή, μόνον με την χάριν του θεού α

Die Arminianer erblicken nicht nur in der inφανίζεται δια της εν σαρκί οικονομίας του κυρ. clinatio ad peccandum überhaupt keine Sinde, sOn1. X. xai tñs ?xquoews ToŨ tiulov aluatos aŭ- dern, leugnen selbst, dass diese inclinatio in den

Wiedergebornen das ganze Leben hindurch bleibe
του, και τούτο γίνεται με το μυσήριον του αγ. und einen beständigen Kampf des Fleisches gegen
βαπτίσματος. vgl. p. 157.

den Geist erzeuge 8. Apol, Conf. Rem. p. 128 sq.
Limborch theol. christ. 5, 15. 2 899-

1

Quäkerische und Mennonitische Symbole.
Barclai. Apol. thes. 4. Hoc semen pravum infantibus non imputatur, ' nisi quando actualiter ei
sese peccando coniungant. Und p. 60. Qui sub physica impossibilitate sunt vel audiendi vel cogno-
scendi vel intelligendi ullam legem, et ubi haec impossibilitas non provenit ab aliquo proprio ipsorum acta,
sed fit secundam ipsum naturae ordinem a deo ordinatum, talibus nulla est lex. Sed infantes sub huius-
modi physica impossibilitate sunt, ergo illis nulla est lex. Vorher aber biess es: peccatum non imputatur
iis, quibus nulla est lex. Den Ausdruck Erbsünde verwerfen überdies die Q. als unbiblisch s. p. 62.

Ris Confess. art. 4. Primus homo in peccata lapsus et a deo per consulatoria promissa
iterum erectas et ad vitam aet, admissus est simul cum omnibus illis, qui lapsi erant, eousque ut nemo
posterorum ipsius respectu huius restitutionis aut peccati aut calpae reus nascatur.

Schyn plen. deduct. p. 229. referirt aus dem Frankenthaler Protocoll: fatetur, omne id, quod in peccato Adami ad aet. condemnationem facit, in Christo ademtum esse, quare infantes quoad reatum aet. damnationis per Christi obedientiam absolvantur, et absolute negat, peccatum originale in infantib. esse ad mortem aet. vel ipsos adhuc esse filios irae natura reosque aet, mortis. (Nur durch peccata actualia, welche aus der .concupisc. carnis hervorgehen, wird der Mensch verdammlich.

3. Differenz punkt. Wie nun der Mensch schon mit sittlicher Schwäche geboren wird, so mehrt er während seines der Imputation unterliegenden Lebens durch actuelle Sünde sein Elend. Keiner that das Gott wohlgefällige Gute, so dass er vor Gott gerecht wäre. Hierig stimmen alle Religionsparteien überein u. sehen daher consequent die göttl. Gnadenhülfe durch Christus als unentbehrlich an. Doch glauben die Katholiken, Griechen, Socinianer u. Arminianer, dass nicht Alles, was der natürliche Mensch thue, schlechthin Sünde vor Gott sei, während die Protestanten behaupten, aus der totalen Verderbtheit des natürl. Menschen im Geistigen könne nichts als Sünde hervorgehen, da derselbe ein liberum arbitrium nur in rebus civilibus habe.

Katholische, griechische, socinianische u. 8. w. Symbole.

Conc. Trid. sess. 6. can. 7. Si quis dixerit, opera omnia, quae ante iustificationem fiunt, quacunque ratione facta sint, vere esse peccata vel odium dei mereri, aut, quanto vehementius quis nititur in se disponere gratiam, tanto eum gravius peccare, anath. sit.

Vgl. Möhler Symbol. . 7. . hauptsächlich Bellarmin de gratia lib. 5.

Dosithei Confess. c. 14. ότι δύναται ο άνθρωπος φύσει εργάζεσθαι το αγαθόν, υπαινίττεται μεν και ο κύριος λέγων, και τους εθνικούς αγαπάν τους αγαπώντας αυτούς, διδάσκεται δε και υπό του Παύλου (Rom. 2, 14.) εξ ων φανερόν και τούτο, ότι δηλαδή αδύνατον, ότι η ποίησει ο άνθρωπος αγαθόν αμαρτίαν είναι το γάρ καλόν αδύνατον κακόν είναι γινόμενον μέντοι φύσει μόνη και ψυχικόν, ουχί δε και πνευματικών ποιείν τον μετερχόμενον, ου συμβάλλεται προς σωτηρίαν απλώς άνευ πίξεως αλλ' ουδέ μην προς κατάκρισιν. .

F. Socin. Opp. II. p. 463. b. Quilibet homo, ubi ad eam aetatem pervenerit, ut rationis usum habeat, si nulla mala institutione aut usu corruptus fuerit, posset si plane id vellet, nullum ex iis peccatis committere, quae cum ipsa ratione pugnant, eique per se omnino adversantur; sed ut ea peccata vitare possit , quae ipsi rationi per se non omnino adversantur, necesse est praeterea, ut sibi persuadeat ac speret, si illa vitaverit, se ingens aliquod inde bonum consecuturum. Propterea deus praeceptis suis, quae per Chr. dedit, addidit vitae acternae promissum cet.

Limborch theol. christ. 4, 11. 11. Quodsi quidem gratia communi (d. i. ea, quam deus per opera creationis ac providentiae omnibus hominibus communicat) recte utantur et pro virium sibi per illam concessarum modulo honestati naturali operam dent, illos etiam pro ratione status, in quo degunt, deo gratos esse credimus neque a salute prorsus exclusos, saltem igni infernali non adiudicandos.

Protestantische Symbole, A. C. pag. 15. Humana voluntas habet aliquam libertatem ad efficiendam civilem iustitiam et deligendas res rationi subiectas. Sed non habet vim sine spiritu sancto efficiendae iustitiae dei seu institiae spiritualis, quia animalis homo non percipit ea, quae sunt spiritus dei (1 Cor. 2, 14.); sed haec fit in cordibus, cum per verbum spiritus sanctus concipitur. Haec totidem verbis dicit Augustinus lib. 3. Hypognosticon: esse fatemur liberum arbitrium omnibus hominibus, habens quidem iudicium rationis, non per quod sit idoneum in iis, quae ad deum pertinent, sine deo aut inchoare aut certe peragere: sed tantum in operibus vitae, praesentis tam bonis, quam etiam malis. Bonis dico, quae de bono naturae oriuntur, i. e. velle laborare in agro, velle manducare et bibere, velle habere amicum, velle habere indumenta, velle fabricare domum, uxorem velle ducere, pecora putrire, artem discere diversarum rerum bonarum, vel quicquid bonum ad praesentem pertinet vitam, Quae omnia non sine divino gubernaculo subsistunt, imo ex ipso et per ipsum sunt et esse coeperunt. Malis vero dico, ut est velle idolum colere, velle homicidium cet.

[ocr errors]

F. C. pag. 640. Post lapsum homo haereditario a parentibus accipit congenitam pravam vim, internam immunditiem cordis, pravas concupiscentias et pravas inclinationes, ita ut omnes natura talia corda, tales sensus et cogitationes ab Adamo haereditaria et naturali propagatione consequamur, quae secundum summas suas vires et iuxta lumen rationis naturaliter e diametro cum deo et summis ipsius mandatis pugnent, atque inimicitia sint adversus deum, praesertim quantum ad res divinas et spirituales attinet. In aliis enim externis et huius mundi rebus, quae rationi subiectae sunt, relictum est homini adhuc aliquid intellectus, virium et facultatum,

Ib. pag. 657. Etsi humana ratio seu naturalis intellectus hominis obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit deus, et particulam aliquam legis tenet: tamen adeo ignorans, coeca et perversa est ratio illa, ut etiamsi ingeniosissimi et doctissimi homines in hoc mundo evangelion de filiò dei et promissiones divinas de aeterna salute legant vel audiant, tamen ea propriis viribus percipere, intelligere, credere et vera esse statuere nequeant. Quin potius, quanto diligentius in ea re elaborant, ut spirituales res istas suae rationis acumine indagent et comprehendant, tanto minus intelligunt et credunt, et ea omnia pro stultitia et meris nugis et fabulis habent, priusquam a spiritu sancto illuminentur et doceantur,

Ib. pag. 661. Sacrae literae hominis non renati cor duro lapidi, qui ad tactum non cedat, sed resistat, idem rudi trunco, interdum etiam ferae indomitae comparant, non quod homo post lapsum non amplius sit rationalis creatura, aut quod absque auditu et meditatione verbi divini ad deum convertatur, aut quod in rebus externis et civilibus nihil boni aut mali intelligere possit, aut libere aliquid agere vel omittere queat.

Apol. A. C. p. 64. Quanquam iustitiae rationis lubenter tribuimus suas laudes, nullum enim maius bonum habet haec natura corrupta tamen non debet cum contumelia Christi laudari, Fal sum est et contumeliosum in Chr., quod non peccent homines facientes praecepta dei sine gratia. p. 218. Illud falsum est, non peccare hominem, qui facit opera praeceptorum extra gratiam.

F. C. p. 700. Etsi opera illa, quae ad conservandam externam disciplinam faciunt (qualia etiam ab infidelibus fiunt - -) suam coram mundo dignitatem et laudem habent et temporalibus quibusdam praemiis in hoc mundo a deo ornantur, attamen, cum non ex vera fide proficiscantur, revera coram deo sunt peccata, h. e. peccatis contaminata et a deo pro peccatis et immunditia reputantur propter naturae hum. corruptionem et quia persona cum deo non est reconciliata. Vgl. p. 667.

Conf, Helv. II. 9. Nullum est ad bonum homini arbitrium liberum nondum renato, vires nullae ad perficiendum bonum. Terrenarnm rerum intelligentia in lapso homine non est nulla. Reliquit enim deus ex misericordia ingenium, multam tamen distans ab eo, quod inerat ante lapsum. Nemo negat, in externis et regenitos et non regenitos habere liberum arbitrium; babet enim homo hanc constitutionem cum animantibus aliis communem, ut alia velit, alia nolit. Ita loqui potest aut tacere, domo egredi vel domi manere cet.

Conf. Gall. 9. Etsi enim nonnullam habet boni et mali discretionem, affirmamus tamen, quidquid habet lucis, mox fieri tenebras, quum de quaerendo deo agitur, adeo ut sua intelligentia et ratione nullo modo possit ad eum accedere; item, quamvis voluntate sit praeditus, qua ad hoc vel illud movetur, tamen quum ea sit penitus sub peccato captiva, nullam prorsus habet ad bonum appetendum libertatem, nisi quam ex gratia et dei dono acceperit.

Art. Angl. 13. Opera, quae fiunt ante gratiam Christi et spiritus eius afflatum, cum ex fide Christi non prodeant, minime deo grata sunt, immo, cum non sint facta, ut deus illa fieri voluit et praecepit, peccati rationem habere non dubitamus.

Canon, Dordrac. 3, 4. Residuum quidem est post lapsum in homine lumen aliquod naturae, cuius beneficio ille notitias quasdam de deo, de rebus naturalibus, de discrimine honestorum et turpium retinet et aliquod virtutis ac disciplinae externae studium ostendit. Sed tantum abest, ut hoc naturae lumine ad salutarem dei cognitionem pervenire et ad eum se convertere possit, ut ne quidem eo in naturalibus ac civilibus recte utatur, quinimo qualecunque id demum sit, id totum variis modis contaminet atque in iniustitia detineat. Quod dum facit, coram deo inexcusabilis redditur.

S. poch Declar. Thorun, 2, 3, 6.

Quá ke ris c h e Symbol e. Barclaii Apol. thes. 5. Tota posteritas Adamica subiecta est potentiae naturae et sémini Satanae, quod ille sevit in cordibus hominum, dum in naturali et corrupto statu permanent, unde fit, quod non solum dicta et facta, sed et omnes imaginationes eorum malae sint perpetuo in conspectu dei

, utpote a depravato hoc et maligno semine provenientes. Homo igitur, quatenus in hoc statu subsistit, nihil recte potest cognoscere, imo et cogitationes et conceptus eius de deo rebusque divinis, donec a pravo illo semine disiunctus divinoque· lumini adiunctus sit, et ipsi et aliis omnibụs omnino inutiles sunt. (Nun Widerspruch gegen das Socinian. Dogma.). Ueber die Werke des natürlichen Menschen u. ihren Werth s. thes. 7, 10. p. 145. Und über die religiös - sittlichen Kräfte des natürl. Menschen thes. 5. 6. p. 87. Fatemur, hominem, sicut est animal rationale, habere rationem, qua veluti naturali facultate animae suae discernit et intelligit quae rationalia sunt; neque negamus, quod hac rationalitate capax sit homo in cerebro apprehendere quasdam notiones scientiae dei et rerum spiritualium. Sed cum hoc non sit aptum et rectum organum, nihil illi ad salutem prodesse potest, sed potius impedit et revera magnae apostaseos causa fuit, quod homo res dei comprehendere conatus est per rationalem hanc et naturalem proprietatem inque ea religionem aedificare cet.

6.

Person (Gottheit) Christ i.

Differen z punkt. Um die Menschheit aus ihrem Verderben zu erretten u. wieder zu sich zurückzuführen, sendete Gott Christum. Von allen Seiten ist man nun darüber einverstanden, dass Christus wahrer Mensch, aber zugleich auch Gott sei; nur in der Bestimmung seines (als Gottes) wesentlichen Verhältnisses zu Gott, dem Urheber und Herrn des Universums, weichen die Kirchenparteien ab, indem die Socinianer (s. oben No. 2.) behaupten, Christus sei, seiner Natur nach Mensch, erst in der Zeit göttlicher Macht und Herrlichkeit theilhaftig geworden, also dem (höchsten) Gott nicht wesensgleich; die übrigen christlichen Gemeinden aber Christo ewige Gottheit und darum Wesensgleichheit mit Gott dem Vater beilegen. Letztere sprechen von einer Menschwerdung des Sohnes Gottes; erstere von einer Erhebung des (vom heil. Geist empfangenen, mithin als Sohn Gottes gezeugten) Menschen Jesus zu göttlicher Majestät; letztere erkennen in Christo zwei verschiedene, aber innigst verbundene Naturen, erstere aber nur eine Natur an, indem die Gouheit Christi nicht zu seiner (menschlichen) Natur gehört, sondern auf sie blos übergetragen ist.

Stellen der Socinianischen Symbole.

(Ueber die menschl. Natur Christi.) Catech. Racov. p. 45. Quaenam ea sunt, quae ad Christi personam referuntur ? Id solum, quod natura sit homo verus, olim quidem, cum in terris viveret, mortalis, nunc vero immortalis. (der letzten Revision) Jesus nullo pacto est purus et vulgaris homo. Quia licet natura sit homo, nihilominus tamen simul est unigenitus dei filius idque etiam a primo ortu. Etenim conceptus e spiritu s: et e virgine sine ullo viri congressu natus, nullum alium patrem hactenus praeter deum habuit.

F. Socin, breviss. Inst. p. 654. a. De Christi essentia ita statuo, illum esse hominem in virginis utero et sic sine viri ope divini spiritus vi conceptum ac formatum indeque genitum, primum quidem patibilem et mortalem, donec scilicet munus sibi a deo demandatum in terris obivit, deinde vero, postquam in coelum ascendit, impatibilem et immortalem factum.

Ostorodt Unterr. c. 6. p. 48. So halten wir denn dafür, dass die essentia oder das Wesen des Sohnes Gottes nichts anders, denn eines Menschen essentia gewesen, das ist ein wahrhaftiger Mensch, und wissen von keiner andern essentia oder Natur in ihm. Nur das bekennen wir daneben, dass er einen andern Anfang gehabt, denn alle andern Menschen, das ist, dass er nicht von einem Manne, sondern von Gott selber seinen Anfang und Herkommen empfangen und bekommen hat; sintemal ihn die

P. 46.

« ÖncekiDevam »