Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Protestantische Symbole.

ipsum propriis viribus ad deum convertere et legi ciumque spiritus contriti,
toto corde obedire possit, tamen si spiritus sanctus est, offere.
initium faciat et nos per evangelium vocet, gratiam
suam, remissionem peccatorum et aeternam salutem
nobis offerat, tunc liberum arbitrium propriis suis
naturalibus viribus deo occurrere, aliquo modo (ali-
quid saltem, etsi parum et languide) ad conversio-
nem suam conferre, eam adjuvare, cooperari, sese
ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehen-
dere, amplecti, evangelio credere, et quidem in
continuatione et conservatione huius operis propriis
suis viribus una cum spiritu sancto cooperari
posse. Contra hunc errorem supra demonstratum
est, quod facultas applicandi se ad gratiam non ex
nostris naturalibus propriis viribus, sed ex sola spi-
ritus sancti operatione promanet.

Conc. Trid. sess. 6. cap. 5. Vocantur (adulti), ut, qui per peccata a deo aversi erant, per eius excitantem atque adiuvantem gratiam ad convertendum se ad suam ipsorum iustificationem, eidem gratiae libere assentiendo et cooperando, disponantur, ita, ut tangente deo cor hominis per spiritus sancti illuminationem, neque homo ipse nihil omnino agat, inspirationem illam recipiens, (quippe qui illam et abiicere potest), neque tamen sine gratia dei movere se ad iustitiam coram illo libera sua voluntate possit.

quod deo acceptum

Ibid. art. 11. Quando dens veram in electis conversionem operatur, non tantum evangelium illis externe praedicari curat et mentem eorum per sp. s. potenter illuminat, sed eiusdem etiam sp. regenerantis efficacia cor clausum aperit, durum emollit, voluntati novas qualitates infundit facitque eam ex mortua vivam, ex nolente volentem cet. Art. 12. Tum voluntas iam renovata non tantum agitur et movetur a deo, sed a deo acta agit et ipsa. Vgl. art. 16. S. noch Form. Consens. Helv. 21. (Heidegger Corp. theol. christ. 10, 85 sq.).

-

Aus diesen Stellen erhellt zur Genüge, dass der Protestantismus den Menschen bei der Wiedergeburt nicht durchaus passiv gedacht wissen will. Theils gehört der natürliche Wille des Menschen dazu, das Wort Gottes zu hören etc. (denn er könnte sich auch von demselben wegwenden), theils besteht die Wirkung des heil. Geistes selbst darin, dass dieselbe aus nolentibus volentes macht (F. C. p. 582.): die von ihm Berührten und Belebten wirken also selbstthätig zur Entwickelung der Besserung mit, Nur kann a) die natürl. Willenskraft des Menschen die Besserung in keiner Weise beginnen oder sich dazu eigentlich (absichtlich) vorbereiten: der natürl. Mensch hat nur das Vermögen des Widerstandes gegen die Gnade (homo non potest nisi resistere); b) auch das sponte und cooperari der renati ist eben eine vom heil. Geist ausgegangene (und unterhaltene) Belebung (renovatio voluntatis), mithin ein donum spiritus sancti (dei).

[ocr errors]

Katholische, Griechische, Socinianische, Arminianische u. Mennonitische Symbole.

Cat. Racov. qu. 422. Estne liberum arbitrium situm in nostra potestate, ut deo obtemperemus? Prorsus. Etenim certum est, primum hom. ita a deo conditum fuisse, ut libero arbitrio praeditus esset. Nec vero ulla caussa subest, cur deus post eius lapsum illum eo privaret cet. (In der spätern Revision lautet diese Stelle etwas anders, doch unbeschadet des Sinnes.)

Ib. qu. 427. Expone, quam longe vis ipsa liberi arbitrii pateat. Communiter in hominibus natura exiguae admodum sunt vires ad ea quae deus ab illis requirit perficiendum, at voluntas ad ea perficiendum omnibus adest natura, Nihilominus tamen eae vires non ita prorsus exiguae sunt, ut homo si vim sibi facere velit divino auxilio accedente non possit voluntati divinae obsecundare. Vgl. qu. 447.

Ib. qu. 428-30. Auxilium divinum duplex est, interius et exterius. (Exterius auxilium divinum) sunt promissa et minae, quorum tamen promissa vim habent longe maiorem. Unde etiam, quod sint sub novo foedere longe praestantiora promissa, quam sub vetere fuerint, facilius est

Ib. cap. 6. Disponuntur ad ipsam sub novo, quam sub vetere foedere voluntatem dei facere 1).

1) F. Socin. Opp. II. p. 463. Quilibet homo, ubi ad eam aetatem pervenerit, ut rationis usum habeat, si nulla mala institutione aut usu corruptus fuerit, posset, si plane id vellet, nullum ex iis peccatis committere, quae cum ipsa ratione pugnant eique per se omnino adversantur. Sed, ut ea peccata vitare possit, quae ipsi rationi per se non omnino adversantur, necesse est praeterea, ut sibi persuadeat ac speret, si illa vitaverit, se ingens aliquod

Katholische, Griechische, Socinianische, Arminianische u. Mennonitische Symbole.

(Interius auxilium divinum est) id, cum deus in cordibus eorum, qui ipsi obediunt, quod promisit (vitam aeternam), obsignat. Vgl. p. 251. der spätern Revision: quod sp. sancti donum est? Est eiusmodi dei afflatus, quo animi nostri vel uberiore rerum div. notitia vel spe vitae aet. certiore atque adeo gaudio ac gustu quodam futurae felicitatis aut singulari ardore complentur.

iustitiam, dum excitati divina gratia et adiuti, fidem ex auditu concipientes, libere moventur in deum, credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt atque illud imprimis: a deo iustificari impium per gratiam eius, per redemtionem, quae est in Christo Iesu; et dum peccatores se esse intelligentes, a divinae iustitiae timore, quo utiliter concutiuntur, ad considerandam dei misericordiam se convertendo in spem eriguntur cet.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

[F. Socin. praelect. theol. cap. 5. Interius auxilium duplex est, unum, cum deus id, quod sibi obedientibus promisit, eorum etiam cordibus quodammodo inscribit; alterum, cum ad ipsius voluntatem recte percipiendam, quae in externo verbo propter res infinitas, de quibus in humana vita agere et deliberare contingit, expresse omnino contineri nequit, mentem erudit, eamque illustrat. Ex his duobus interioribus auxiliis prius magis proprium est N. T., posterius vero Veteris. Ex iis autem, quae dicta sunt, colligi potest, verum auxilium id esse, quod exterius appellavimus, cum interius utriusque generis nihil aliud sit, quam exterioris suggestio quaedam et obsignatio, praesertim vero, cum nemini interius contingat, nisi prius exteriore recte usus sit. Credentibus enim et obedientibus sp. s. datur.]

Cat. Rac. qu. 369 sq. Omnibusne interior obsignatio contingit, quibus exterior, hoc est, quibus evangelium annunciatur? Nequaquam; verum iis tantum, qui evangelio sibi annunciato crediderint et exteriorem illam rationem, quam deus in confirmanda promissione vitae aeternae adhibet, amplexi eoque usi, quemadmodum oportet, fuerint. Etenim si illud donum sp. s., quod ad tempus duravit, non dabatur nisi credentibus evangelio, multo magis id sp. s. donum, quod perpetuum est, aliis non dari statuendum est, nisi qui et evangelio plane crediderint et illud ex animo amplexi fuerint. (Vgl. Socin. Opp. I. p. 98 a.) Nonne ad credendum evangelio sp. s. interiore dono opus est? Nullo modo; nec enim in scripturis sacris legimus, cuiquam id conferri donum nisi credenti evangelio.

Hiernach ist die Lehre der Socinianer: 1) dass der Mensch vermöge des ihm inwohnenden liberum arbitrium sich zum Glauben u. Gehorsam gegen Gott wenden könne; 2) dass Gott durch seine Drohungen und Verheissungen, vorzüglich durch letztere (mittelbar), diese Rückkehr zu Gott fördere; 3) dass Gott in den gläubig u. gehorsam Gewordenen die gewisse Hoffnung (obsignatio) wirke, also die Wiedergeburt vollende (denn die vollkommene Erfüllung der göttl. Gebote hängt von dieser obsignatio ab, wie Socin viribus sibi a OPP. II. p. 464. sagt: homo in hac vita deo per spem vitae aet. sibi ab eo factam subministratis, potest dei voluntatem perficere). Vergl. auch Socins

[ocr errors]

inde bonum consecuturnm. Propterea deus praeceptis suis, quae per Christum dedit, addidit vitae aeternae promissum, cui ut fidem adhibere possint, iis omnibus generatim concedit, quibus ipse Christus ejusque evangelium annunciatur.

Katholische, Griechische, Socinianische, Arminianische u. Mennonitische Symbole.

von dem Verhältniss des lib. arbitr. zur gra tia div. dar. Vergl. auch Möhler Symbol. §. 11. Klee Dogmat. III. S. 25 ff. Kurz u. treffend sagt Letzterer 8. 55 f.

Die Wirksamkeit der Gnade ist wesentlich voraufgehend u. initiativ, die menschliche Wirksamkeit wesentlich folgend, die Gnade wirkend und der Mensch mitwirkend, so den ganzen Heiligungsprocess hindurch.

Conf. orthod, p. 59. Aɛlyvei 8 üɣios διδάσκαλος (Basilius), πῶς καλᾶ καὶ ἡ ἀνθρωπίνη θέλησις, ἐβλάβη μὲ τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα, μ ̓ ὅλον τοῦτο καὶ τῶρα κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν εἰς τὴν προαίρεσιν τοῦ καθ ̓ ἑνὸς στέκεται τὸ νὰ εἶναι καλὸς καὶ τέκνον θεοῦ, ἢ κακὸς καὶ υἱὸς διαβόλου. ὅλον τοῦτο εἶναι εἰς τὸ χέρι καὶ ἐξουσίαν τοῦ ἀνθρώπου· καὶ εἰς μὲν τὸ καλὸν ἡ θεία χάρις συμβοηđặ• ảnhà xaì ảnò tò xaxòv ỷ ìdía yv, ρίζει τὸν ἄνθρωπον, χωρὶς νὰ ἀναγκάσῃ τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Schrift de libero hom. arbitrio und Bengel in Süskinds Magaz. 14. St. S. 193 ff.

Conf. Remonstr. 17, 5. Homo non ex arbitrii sui liberi viribus regeneratur aut convertitur, quandoquidem in statu peccati nihil boni, quod quidem salutare bonum sit, ex se ipso vel a se ipso vel cogitare potest, nedum velle aut facere, sed necesse est, ut a deo in Christo per verbum evangelii eique adiunctam spiritus sancti virtutem (vgl. 17, 2.) regeneretur atque totus renovetur. 6. Gratiam itaque dei statuimus esse, principium, progressum et complementum omnis boni, adeo ut ne ipse quidem regenitus absque praecedente ista sive praeveniente, excitante, prosequente et cooperante gratia bonun ullum salutare cogitare, velle aut peragere possit. Vgl. Curcell. rel. chr. instit. 6, 12. 2 sq. In wie weit die natürl. Kraft des Menschen mitwirke zur Besserung, sagt die Conf. nicht ausdrücklich, sie for

dert aber von dem Christen liberam obedientiam (17, 7.) und denkt sich mithin auf Seiten des Ungebesserten nicht blosse Widerstandskraft gegen die Gnade 1).

Apol. Conf. Remonstr. p. 162. b. Gratia efficax vocatur ex eventu, quod tamen potest dupliciter accipi: primo sic, ut gratia statuatur ex se nullam habere vim ad produ

cendum consensum in voluntate, sed tota efficacia eius sit ex parte voluntatis humanae; secundo sic, ut statuatur gratia habere ex se sufficientem vim ad producendum consensum in voluntate, sed, quia vis illa partialis est, non posse

exire in actum sine cooperatione liberae voluntatis humanae, ac proinde ut effectum habeat, pendere a libera voluntate.

Alterum sensum suum esse volunt Remonstrantes. Hier ist

·

also von einer cooperatio hominis oder voluntatis hum. mit der Gnade die Rede, gerade wie bei Curcell. 6, 13. 1. Limborch theol. chr. 4, 12. 8., welcher letztere sich so ausdrückt Sciendum, vocationem triplici significatu solere dici efficacem 1) praecise secundum naturam, quatenus actualis quaedam motio est voluntati a deo immissa, quae non tantum vim habet et efficacitatem formaliter excitandi in vo

:

luntate consensum, sed et effective concurrendi cum volun

tate ad consensum.

3) Ex parte effectus, quando voluntas illi cooperatur. Itaque sufficiens vocatio, quando per

cooperationem liberi arbitrii sortitur suum effectum, vocatur efficax. 4, 13. 27. Si omnes actus et operationes, quibus verbum circa homines operatur, consideremus, liquet homirecipiendi praeditum. nem in quovis instanti libertate tam reiiciendi verbum quam Et nisi ea semper adesset libertas, nulla esset virtus obedientiae, nullum vitium inobedientiae cet. 4, 14. 21. Recipit hic gratiam per rectum liberi arbitrii gratia divina excitati usum, ille eam reiicit per pravum liberi arbitrii abusum novamque contra gratiam divinam con

1) Im natürl. Menschen ist vielmehr facultas verbum div. amplectendi u. potestas illud rejiciendi s. Limborch theol. chr. 4, 13. 22.

Katholische, Griechische, Socinianische, Arminianische u. Mennonitische Symbole.
Ergo liberum arbitrium cooperatur cum

δὲ καὶ μόνου χρήζομεν, τῆς παρὰ θεοῦ tumaciam.

iva tò liberi arbitrii δηλαδὴ βοηθείας, ἵνα τὸ ἀγαθὸν κατορ- gratia? Fatemur, alias nulla obedientia aut inobedientia Jwowμer xai owowμer, is swois ouder non est bonum salutare? Resp. omnino. Dices: Ergo graἀνύσαι ἰσχύομεν. tia non est primaria causa salutis. Resp. non est solitaria, sed tamen primaria, ipsa enim liberi arbitrii cooperatio est a gratia tanquam primaria causa; nisi enim a praeveniente gratia liberum arbitrium excitatum esset, gratiae cooperari non posset.

1

Die erste Stelle aus der Conf. orthod. redet blos im Allgemeinen von einem göttlichen Beistande bei der Besserung, die zweite aber des Jeremias scheint auszusprechen, dass der Mensch freiwillig sich zum zum Guten wenden (die Besserung anfangen) könne, zur Vollendung der Besserung aber des göttlichen Beistandes bedürfe. Dagegen führt Plato im Catech. p. 107 f. Alles auf die Gnade zurück und bezeichnet sie als zuvorkommende, erweckende, rechtfertigende und mitwirkende (nämlich in den Gerechtfertigten!). Hinwiederum ganz katholisch erklärt sich Dosithei Confess. 3., eine zúgıç пçoxαdαρtix (grat. praeveniens) und ein ovvɛoyɛiv der Gnade und des menschlichen avtεgovorov statuirend.

[ocr errors]

Hiernach denken sich die Arminianer eine stete Coo

peration des von der Gnade geweckten menschlichen Willens mit der göttlichen Gnade; die Einwirkung der letztern erscheint ihnen aber keineswegs blos als eine moralische '), es ist die mit dem göttlichen Worte verbundene Kraft des heil. Geistes Conf. Remonstr. 17, 2. 5., welche auf das Gemüth influirt, dem Wesen nach also etwas Uebernatürliches, obschon der Wirkungs art nach analog der natürlichen Kraft aller Wahrheit (s. unt. No. 13.).

,

Die Mennoniten legen dem natürl. Menschen` die Freiheit bei, das von Gott dargebotene Gute anzunehmen oder zurückzuweisen (s. No. 5, 1.). Wie schon, hierdurch ausgesprochen ist, dass der Mensch aus sich selbst das Gute nicht wollen oder erzeugen kann, so auch durch die Beschreibung der Concupiscenz, welche Schyn plen. deduct. p. 240. gegeben wird. Schyn stellt daher als mennonit. Glauben p. 251. fest: ista facultas NB. oblatam dei gratiam accipiendi vel reiiciendi ex gratia (dei) in omnibus remansit (Adami) posteris. - Mennonitae non dicunt, per se et ex propriis sibi innatis viribus bonum posse praestari, sed non nisi primo a deo oblatum, qui hoc ex mera sua gratia largitur per verbum et suum spiritum sit gratia in principio, gratia in medio et mera gratia in fine ipsius salutis. Hiermit harmonirt auch, was Ris Confess. art. 22. über Wiedergeburt enthält.

ita ut

-"

[ocr errors]

Auch die Quäker halten den natürlichen Menschen für ganz unfähig, sich durch eigne Kraft vom Bösen loszumachen (aus der Gewalt des bösen Samens s. No. 5, 1. zu befreien) und schreiben daher die ganze Wiedergeburt der Kraft Christi zu, welche erst berufend auf das Gemüth einwirkt, dann das innere Licht selbst denen gewährt, welche dieser Kraft nicht widerstreben.

Barclaii Apol. thes. 7, 3. Omnem vim naturalem et potestatem a nobismetipsis renunciamus, repudiamus et abdicamus ad redimendos nos s. liberandos a statu nostro perdito et lapso et a primae nostrae naturae iniquitate, et confitemur, quod ex nobismetipsis ne vel minimum bonum agere possu

1) Canones Dordrac. 3, 12. Regeneratio neutiquam fit per solam forinsecus insonantem doctrinam, moralem suasionem vel talem operandi rationem, ut post dei operationem in hominis potestate maneat, regenerari vel non regenerari; sed est plane supernaturalis, potentissima simul et suavissima, mirabilis, arcana et ineffabilis operatio, adeo ut omnes illi, in quorum cordibus admirando hoc modo deus operatur, certo, infallibiliter et efficaciter regenerentur et actu credant. Was Conf. Rem. 6, 2. steht, handelt von der allgemeinen Einwirkung Gottes, abgesehen vom Christenthum u. die hortationes, suasiones, signa, prodigia sind die das Gute fördernden Lebenserfahrungen, welche die operatio sp. s. nicht ausschliessen oder gar entbehrlich machen sollen.

Prima est redemtio a Chr. per

mus cet. Redemtionem nostram duplici respectu consideramus.

acta in corpore suo crucifixo extra nos; altera est red,, quam Ch. in nobis operatur. Prior illa est, qua homo, prout in lapsu stat, in salutis capacitate ponitur et in se transmissam habet mensuram aliquam efficaciae, virtutis spiritus vitae et gratiae istius, quae in Ch. J. erat, quae quasi donum dei potens est superare et eradicare malum illud semen, quo naturaliter, ut in lapsu stamus, fermentamur. Secunda illa est, qua possidemus et cognoscimus puram et perfectam hanc redemtionem in nobis ipsis, nos purificantem cet. Priore illa redemtione nos, qui in Adamo perditi eramus, in amaro et corrupto semine immersi et non solum ex nobismetipsis ad omne bonum agendum incapaces, sed etiam naturaliter malo adhaerentes et ad omnem iniquitatem proclives, et nihilominus hucusque deo reconciliati sumus filii eius morte, ut in salutis capacitate positi simus --; et deus quasi nobis in Chr. reconciliatus invitat et vocat nos ad se. Secunda red. cognoscimus potentiam hanc in actum reductam, qua non resistentes sed recipientes mortis eius fructum, videlicet lumen, obtinemus et possidemus veram, realem et internam redemt. a potestate et praevalentia iniquitatis cet.

[ocr errors]

[ocr errors]

1

Ib. thes. 5. u. 6. p. 89. Lumen et semen dei nemo potest, quando vult, suscitare, sed movet, afflat et disceptat cum homine, sicut domino videtur bonum; nam licet omnibus possibilitas salutis sit per diem visitationis eius, non potest tamen homo, quando vult vel aliquem miseriae suae sensum habet, ita hoc lumen et semen excitare, ut sibimet cordis mollitiem et teneritatem procuret cet. p. 90. Dicimus, gratiam dei in et super naturam humanam operari, quae licet ex se totaliter corrupta, polluta et ad omne malum prona sit, capax tamen est, in qua gratia div. operari potest. Und p. 80. wird der quäker. Lehre nachgerühmt: naturalem hominem a vel minima in salute sua parte excludit, ullo opere, actu vel motu suo, quoad primo vivificetur, suscitetur et actuetur spiritu dei. Von den operibus gratiae, die der Gerechtfertigte thut, heisst es thes. 7, 10. p. 145. Haec opera sunt spiritus gratiae in corde, quae secundum internam et spiritualem legem facta sunt, quae nec in hominis voluntate nec viribus eius fiunt, sed per vim spir. Chr. in nobis.

[ocr errors]

1

Ueber den für Jeden kommenden Tag der Heimsuchung s. p. 82.: Per diem et tempus visitationis, quod deum omnibus impertire dicimus, quo servari unusquisque possit, non intelligimus totam uniuscuiusque hominis vitam, licet quibusdam extendatur etiam ad ipsam mortis horam, ut in exemplo poenitentis furis in cruce conversi apparet: sed tale tempus duntaxat, quo satis neratur deus a singulorum condemnatione; quibusdam diuturnius, quibusdam brevius esse potest, sicut deo secundum sapientiam suam videtur, ita ut multi ultra hunc diem vivere possint, post quem nulla illis est salutis possibilitas. Die Natur der auf den Menschen wirkenden Gnade wird p. 84. näher dahin bestimmt: Non intelligimus hanc gratiam, hoc lumen et semen esse accidens, ut pleriqué inepte faciunt, sed credimus, esse realem, spiritualem substantiam, quam anima hominis apprehendere et sentire potest, et ex qua realis ille et spiritualis partus, in fidelibus vocatus nova creatura, novus homo in corde provenit et oritur. Die Wirkungen dieser Gnade beschreibt thes. 7. Quotquot non obstant huius lucis illuminationi, sed religiose eam recipiunt, fit in illis sanctus, purus et spiritualis partus, pietatem, iustitiam, puritatem ceterosque praeclaros illos fructus deo gratissimos producens, per quem sanctum partum, videl. Christum intus formatum opera sua in nobis producentem, ut sanctificamur ita et iustificamur cet.

9. Allgemeinheit der Gnade, Prädestination.

Differenz punkt.

Die Einwirkung der göttlichen Gnade, welche nach dem gemeinsamen protestantischen Lehrbegriffe zur Besserung (und Beseligung) durchaus nothwendig ist, wird nach den lutherischen und arminianischen Confessionen allen Menschen ohne Unterschied angeboten, kann jedoch von ihnen verschmäht werden (gratia resistibilis), und dann tragen sie selbst die Schuld ihrer ewigen Verdammniss; nach den (meisten) reformirten, auf Calvinische Grundsätze basirten Symbolen aber u. den Dordrechter Synodalbeschlüssen, so wie der Form. Cons. Helv. gewährt Gott seine bessernde Gnade blos denen, welche er vermöge eines ewi

« ÖncekiDevam »