Sayfadaki görseller
PDF
ePub

quod eam, prout iacet, pestem credant et venenum religionis omnis, cum qua forte haeresis nulla alia comparari mereatur et tamen nihilominus eam ut fundamentum religionis paene totius christianae statui ac propugnari videant.

Vgl. Simon. Episcop. institut. theol. 4, 5. 5-7. Carcell. instit. rel. chr. lib. 6. Limb orch theol. chr. lib. 4. Es ist bei den Arminianern gewöhnlich geworden, die vocatio als universalis u. sufficiens, und die electio zu unterscheiden; letztere wird nur den iam conversis et vere credentibus zo Theil, sofern diese a profana pereuntium turba segregantur et ex ordine damnandorum exemti velut in peculium dei seponuntur. S. schon Conf. Rem. 17, 2. 18, 2.

Den Lehrbegriff der Universalbaptisten s. in Alberti Brief. IV. 1333 f.

b. Lutherische Symbole.

Wie Luther und Melanchthon anfangs selbst die Prädestination in Augustin. Sinne vertheidigten, letzterer aber sich gegen Calvin von derselben lossagte und was sonst bis zur Abfassung der F. C. in der luth. Kirche über dieses Dogma verhandelt worden ist, darüber s. Planck protest. Lehrbegr. II. 134. VI. 805 ff. vergl. Baumgarten-Crusius Dogmengesch. S. 1125. J. Müller diss. Lutheri de praedestinatione et libero arb. doctrina Gött. 832. 4.

F. C. p. 617. Primum omnium est, quod accurate observari oportet, discrimen esse inter praescientiam et praedestinationem sive aeternam electionem dei. Praescientia enim dei nihil aliud est, quam quod deus omnia noverit, antequam fiant. Haec dei praescientia simul ad bonos et malos pertinet, sed interim non est causa mali neque est causa peccati, quae hominem ad scelus impellat. Peccatum enim ex diabolo et ex hominis prava et mala voluntate oritur, neque haec dei praescientia causa est, quod homines pereant, hoc enim sibi ipsis imputare debent. Sed praescientia dei disponit malum et metas illi constituit, quousque progredi et quam diu durare debeat, idque eo dirigit, ut, licet per se malum sit, nihilominus electis dei ad salutem cedat.

[ocr errors]

--

Ib. pag. 618. Praedestinatio vero seu aeterna dei electio tantum ad bonos et dilectos filios dei pertinet, et haec est causa ipsorum salutis. Etenim eorum salutem procurat et ea, quae ad ipsam pertinent, disponit. Haec dei praedestinatio non in arcano dei consilio est scrutanda, sed in verbo dei, in quo revelatur, quaerenda est. Verbum autem dei deducit nos ad Christum, Christus vero omnes peccatores ad se vocat et promittit illis levationem et serio vult, ut omnes homines ad se veniant et sibi consuli et subveniri sinant. His sese redemtorem in verbo offert et vult, ut verbum audiatur et ut aures non obdurentur nec verbum negligatur et contemnatur. Et promittit, se largiturum virtutem et operationem spiritus sancti et auxilium divinum, ut in fide constantes permaneamus, ut vitam aeternam consequap. 803. Deus illo suo consilio (electionis), proposito et ordinatione non tantum in genere salutem suorum procuravit, verum etiam omnes et singulas personas electorum, qui per Ch. salvandi sunt, clementer praescivit, ad salutem elegit et decrevit, quod eo modo, quem iam recitavimus, per suam gratiam, dona atque efficaciam salutis aet. participes facere, iuvare, eorum salutem promovere, ipsos confirmare et conservare velit.

mur.

Ib. pag. 619. Vera igitur sententia de praedestinatione ex evangelio Christi discenda est. In eo enim perspicue docetur, quod deus omnes sub incredulitatem concluserit, ut omnium misereatur, et quod nolit quemquam perire, sed potius ut omnes convertantur et in Christum credant. Quod vero scriptum est (Mt. 22, 14.), multos` quidem vocatos, paucos vero electos esse, non ita accipiendum est, quasi deus nolit, ut omnes salventur, sed damnationis impiorum causa est, quod verbum dei aut prorsus non audiant, sed contumaciter contemnant, aures obdurent et cor indurent, et hoc modo spiritui sancto viam ordinariam praecludant, ut opus suum in eis efficere nequeat, aut certe quod verbum auditum flocci pendant atque abiiciant. Quod igitur pereunt, neque deus neque ipsius electio, sed malitia eorum in culpa est.

-

c. Socinianische und Mennonitische Symbole.

Cat. Rac. qu. 435. Ea de praedestinatione dei sententia (quod deus ab aeterno certos quosdam nominatim homines ad salutem, alios ad damnationem elegerit) prorsus fallax est, id vero duas ob causas potissimum, quarum una est, quod totam religionem corruere esset necesse; altera, quod deo multa inconvenientia attribui oporteret.

Ib. 440. Praedestinatio dei in scripturis aliud nihil notat, quam dei ante conditum mundum de hominibus decretum eiusmodi, quod iis, qui in ipsum crederent eique obedirent, daturus esset vitam aeternam, eos vero, qui in eum credere et ei parere recusarent, aeterna damnatione puniturus esset. Quod hinc apparet, quod Christus, divinae voluntatis perfectus interpres, ita hoc dei consilium atque decretum nobis exposuerit: eum, qui in ipsum crederet, vitam aeternam certo habiturum esse; qui vero non crederet, eum certo condemnatum iri.

Vgl. auch qu. 914. u. Socin. praelect. theol. c. 6 sqq.

1

Ris Conf. art. 7. Nullam creaturam praedestinavit (deus), ordinavit aut creavit, ut condemnaretur, nec voluit nec decrevit, ut peccarent aut in peccatis viverent, ut eas condemnationi subiiceret. Sed omnes decrevit et creavit ad salutem, inque Christo ordinavit et praeparavit omnibus medicinam vitae. Qui oblatam gratiam dedignantur aut respuunt in impoenitentia et incredulitate, se ipsos per istam malitiam salutis reddant indignos atque ideo frustrantur isto fine, ad quem creati et in Christo erant destinati et vocati.

[ocr errors]

[ocr errors]

d. Katholische und griechische Symbole.

Conc. Trid. sess. 6. iustificat. can. 17. Si quis iustificationis gratiam non nisi praedestinatis ad vitam contingere dixerit, reliquos vero omnes, qui vocantur, vocari quidem sed gratiam non accipere, utpote divina potestate praedestinatos ad malum: anathema sit. Vgl. Bellarmin de gratia lib. 2.

[ocr errors]

Später verwarf die katholische Kirche in dem Jansenismus die Lehre von der Prädestination noch bestimmter. Vgl. Walch Religionsstreit. ausser der luther. Kirche. I. 233 ff. II. 855 ff. Schröckh KG. nach der Ref. IV. 309 ff. VII. 375 ff. Von den griech. Confessionen hat nur die des Metrophan. Critopul. ein eigenes Kap. (4.) περὶ τῆς προγνώσεως, dessen Summe auf Folgendes hinauskommt:

-

Pag. 67. Πᾶσιν οὖν τοῖς τῷ φυσικῷ φωτὶ εὖ κατὰ λόγον χρωμένοις, τούτοις ὁ πανάγαθος θεὸς ἐπιλάμπει καὶ τὸ πνευματικὸν φῶς· τουτέστιν, ἐπανάγει αὐτοῖς τὴν τούτου ποριστικὴν καὶ καθεκτικὴν δύναμιν ἣν ἀπώλεσαν, καὶ τὸ περὶ ταύτην αὐτεξούσιον ἤδη νεκρωθὲν τῇ παραβάσει ἀνίστησι τῇ αὑτοῦ χάριτι. - Οὓς καὶ πρὶν τοῦτο ποιῆσαι προγινώσκει τοῦτο ποιήσαντας, καὶ εἰς ἀγαθὸν τέ λος τούτους προωρίζει, καὶ πρὸς ἑαυτὸν καλεῖ διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ δικαιοῖ τῷ τοῦ μονογενοῦς αἵματι, καὶ δοξάζει τῇ αὑτοῦ χάριτι. — Pag. 68. Οὐ δυνάμεθα δὲ εἰπεῖν, τούτων τῶν ἀγαθῶν αἴτιον τὴν μετὰ λόγου χρῆσιν τοῦ φυσικοῦ φωτὸς· οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο τοῖς σὺν λόγῳ τῷ ἐμφύτῳ νόμῳ χρωμένοις, ὀφείλει ὁ θεὸς τὰ προειρημένα ἀγαθὰ δοῦναι, ἀλλὰ φρόνιμος ὢν οὐ βούλετο τοῖς ἑκουσίως καταχρωμένοις τῷ φυσικῷ φωτὶ τὸ πνευματικὸν φῶς ἐμπιστεῦσαι. Pag. 70. Τοῦ μὲν γὰρ ἁπλῶς ἐθέλειν αὐτὸν μεταδιδόναι τισὶ τῆς ἑαυτοῦ χάριτος αἰτίαν μόνην λέγομεν τὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα· τοῦ δὲ μὴ τούτοις, ἀλλὰ τούτοις, πρώτη μὲν καὶ μεγίστη ἐστὶν ἡ τοῦ θεοῦ φρόνησις καὶ σοφία, ἡ πάντα σοφῶς οἰκονομοῦσα, δευτέρα δὲ, τὸ τῶν λαμβανόντων δεκτικὸν· καὶ περὶ οὐκ οἴκοθεν τοῦτο ἔχει τὸ ἰσχύον τοσοῦτον, ὥστε καὶ ἐπισωάσασθαι πρὸς ἑαυτὸ τὰ τηλικαῦτα μεγάλα καὶ αἰώνια τοῦ θεοῦ δῶρα· ἀλλὰ τῇ ἐκείνου σοφίᾳ καὶ ἀγαθότητι ἔδοξεν εἶναί τι.

Vgl. Dosithei Confess. c. 3.

e. Quakerische Symbole.

Die Quäker behaupten die Allgemeinheit der von Christus ausgehenden Erleuchtung dermassen, dass sie selbst jene, welche vom histor. Christus ohne ihre Schuld nie etwas gehört haben, unter den Einfluss dieser göttlichen Kraft stellen.

Barclaii Apol. thes. 6. Christus pro omnibus mortem gustavit, non solum pro generibus singulorum (ut quidam garriunt), sed etiam pro singulis generum; cuius oblationis et victimae beneficium ex tenditur non solum ad eos, qui distinctam externam mortis passionisque ejus habent cognitionem, sicut ea in scripturis declarata est, sed ad illos etiam, qui ab huius cognitionis beneficio, casu aliquo inevitabili, necessario excluduntur. Quam cognitionem. libenter concedimus esse perutilem et consolabundam, sed non absolute necessariam illis, quibus ipse deus eam impossibilem fecit: tales enim participes fiunt beneficii mysterii mortis ejus (licet historia ignari), si scilicet obtemperent semini et lumini ejus, illucenti cor

dibus suis, in quo lumine communio habetur cum patre et filio, ita ut ex impiis sancti fiant, et amatores potentiae illius, cujus internis et secretis viribus et contactibus se a malo ad bonum converti sentiunt, et doceri, quod sibi fieri nolunt, alteri non facere, in quibus ipse Christus affirmat omnia includi. Vgl. p. 85. 111. P. 64. Quod ad doctrinam attinet, quam hae theses (5. 6.) maxime expugnant, absoluta reprobatio dicitur, secundum quam aliqui non dubitant affirmare, deum ad sempiternam damnationem praedestinasse ex hominibus longe maximam partem, idque non consideratis, ut creati, multo minus, ut lapsi sunt, nullo habito inobedientiae seu peccati respectu, sed solummodo ad demonstrandam justitiae gloriam; quodque deus ad hoc perficiendum destinaverit, ut miserae hae animae necessario in iniquitate versarentur, ut justitia sua eos jure reprehenderet et affligeret; ideoque deum non solum pati, illos huic miseriae in pluribus orbis locis esse obnoxios, subtrahendo evangelii praedicationem et Christi cognitionem, sed etiam in iis locis, ubi evangelium praedicatur, et salus per Christum oblata est; et li cet publice et aperte invitet, et juste propter inobedientiam recusantes et rebellantes condemnet, gratiam tamen ab illis omnem omnino subtraxisse, qua possibile fuisset evangelium apprehendere, quia scilicet secreta voluntate omnibus ignota ordinavit et decrevit, (non habito inobedientiae seu peccati illorum respectu) ut non obediant, et evangelium nunquam ad eorum salutem efficax futurum sit, sed solummodo ad accumulandam et coacervandam condemnationem. Quod ad hanc, inquam, horribilem et blasphemam doctrinam negandam attinet, causa nostra cum aliis compluribus communis est, qui et sapienter et docte, secundum scripturas, rationem, et antiquitatem hanc doctrinam refutarunt. Dem gemäss wird die Widerstehlichkeit der von Gott dargebotenen Gnade wiederholt behauptet vgl. p. 80. Sicut (doctrina' Quaker.) totam hominis salutem ex deo solummodo pendere facit, ita condemnationem eius ex seipso totaliter et omni respectu efficit, quia restitit et recusavit illud, quod a deo illi communicatum fuerat cet. p. 90. Gratia et lumen omnibus datum sufficit omnes servare et ex natura sua vult omnes servare, et ita cum omnibus disceptat et operatur, ut illos servet. Qui resistit, suae condemnationis causa est, qui non resistit, fit illius salus.

[ocr errors]
[ocr errors]

10. Rechtfertigung (Glaube, Werke).

1. Differenzpunkt.

Die Folge der Rückkehr zu Gott unter Einfluss des heil. Geistes ist die Rechtfertigung. Dies geben alle christliche Parteien zu, weichen aber von einander ab theils in der Begränzung des Begriffs der Rechtfertigung, theils in der Bestimmung des Punktes, wo die Besserung dahin gediehen ist, dass als Consequens derselben_die Rechtfertigung eintritt, mithin der eigentlichen Bedingung, unter welcher dieselbe zu Theil wird (dés subjectiven Rechtfertigungsgrundes). Was den Begriff der Rechtfertigung anlangt, so verstehen die Protestanten unter R. die auf den Grund des Verdienstes Christi erfolgende Lossprechung des Sünders vor Gott (welche positiv Aufnahme unter die Kinder Gottes ist); die Katholiken dagegen ausser der Sündenvergebung auch die Heiligung, überh. die innerliche factische Umwandlung des Sünders in einen Gerechten, ein göttliches Eingiessen habitueller Gerechtigkeit (welche den Menschen fähig macht, sich durch gute Werke die Seligkeit zu verdienen). Jenen ist also R. ein actus Dei forensis, diesen ein actus physicus (hyperphysicus). Mit den Katholiken stimmen in diesem Punkte die Mennoniten und Quäker überein), wogegen die (Arminianer und) Socinianer die Rechtfertigung mit den Protestanten auf die Sündenvergebung beschränken.

1) Die griech. Symbole bestimmen nirgends den Begriff der Rechtfertigung. Nach Kirpinski aber compend. orthod. theol. p. 131. consistit forma iustificationis in remissione peccatorum et in mutatione hominis ex peccatore in iustum.

Stellen der Symbole.

Kathol., Mennonit. u. Quäkerische Symbole.

Conc. Trid. sess. 6. cap. 7. Justificatio non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susce ptionem gratiae et donorum, unde homo ex iniusto fit iustus et ex inimico amicus, ut sit heres secundum spem vitae aeternae iustitia dei, qua nos iustos facit, qua videlicet ab eo donati renovamur spiritu mentis nostrae et non modo reputamur, sed vere iusti nominamur et sumus, iustitiam in nobis recipientes. Quanquam nemo possit esse iustus, nisi cui merita passionis J. C. communicantur, id tamen in hac impii iustificatione fit, dum eiusdem sanct, passionis merito per spiritum s. caritas dei diffunditur in cordibus eorum, qui iustificantur, atque ipsis inhaeret, unde in ipsa iustificatione cum remissione peccatorum haec omnia simul infusa accipit homo per J. Ch., cui inseritur, fidem, spem et caritatem. Vgl. noch cap. 4.

Vgl. can. 11. Bellarmin de iustific. 2, 2 sqq. Bossuet expos. c. 6. Becan. man. controv. 1, 16. u. 17.

Ueber das Verhältniss der Sündenvergebung im kathol. Begriff der Rechtfertigung äussert sich Bellarmin a. a. O. so: non potest haec translatio (in statum adoptionis filiorum dei) fieri, nisi homo per remissionem peccati desinat esse impius et per infusionem iustitiae incipiat esse pius. Sed sicut aër cum illustratur a sole per idem lumen, quod recipit, desinit esse tenebrosus et incipit esse lucidus: sic etiam homo per eandem iustitiam sibi a sole iustitiae donatam atque infusam desinit esse iniustus, delente videlicet lumine gratiae tenebras peccatorum cet.

[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Kathol., Mennonit. u. Quäkerische Symbole. Protestant. u. Socinianische Symbole..

sive gratuita peccatorum omnium per veram fidem in Jes. Ch. obtenta remissio.

tum et productum in nobis, a quo bona opera naturaliter procedunt, sicut fructus ab arbore fructifera internus est partus in nobis, iustitiam in nobis producens et sanctitatem; ille est, qui nos iustificat, quocum contraria et corrupta natura, quae nobis dominabatur et nos in condemnationem induxit, remota et superata est; ipse primus omnium et super omnia in nobis regnat et gubernat. Qui igitur hoc modo Christum in ipsis formatum habent, integrum eum et indivisum possident. Ueberdies wird in dem ganzen Abschnitte darauf gedrungen, dass die iustificatio sei eine realis interna animae renovatio u. der declarative Sinn des iustificare ist unbedingt verworfen p. 135. Wie damit die Sündenvergebung zusammenhänge, sagt 7, 4. p. 129. Obedientia et passio Ch. illud est, quo anima remissionem peccatorum obtineat, cum sit causa procurans istius gratiae et seminis, cuius internis operationibus Ch. intus formatur et anima illi conformis fit ideoque iustus et iustificatus cet, Vgl. auch 7, 8. p. 140. 142.

[ocr errors]

Apol. Conf. Rem. pag. 112. a. Iustificatio est actio dei, quam deus pure pute in sua ipsius mente efficit, quia nihil aliud est, quam volitio aut decretum, quo peccata remittere et iustitiam imputare aliquando vult iis, qui credunt i, e. quo vult poenas peccatis eorum promeritas iis non infligere eosque tanquam iustos tractare et praemio afficere,

Cat. Racov. qu. 453. Iustificatio est, cum nos deus pro iustis habet, quod ea ratione facit, cum nobis et peccata remittit et nos vita aeterna donat.

Anmerk. 1. Nach dem protestant. Begriffe kann die Rechtfertigung nur eine (durch einen Act Gottes vollendete) u. für Alle gleiche sein Apol. p. 96.; nach dem katholischen findet ein Fortschreiten (in der Heiligung) u. ein Gradunterschied zwischen den iustificatis (alter iustior altero) statt Conc. Trid. sess. 6. cap. 10. can. 11. vgl. Bellarmin de iustific, 3, 16, Klee Dogmat. III. 68. Hierauf beruht die Unterscheidung einer iustific. prima u. secunda s. Bellarmin iustific. 2, 15, p. 1084.

tract. de iustific. (Opp. I. p. 602.) Ostorodt UnVergl. F. Socin. praelect. theol. c. 15. und

terricht. c. 36. S. 296.

Anmerk. 2. Das Verhältniss der Rechtfertigung zum (objectiven) Verdienste Christi bestimmt sich nach dem protestant. Begriffe dahin, dass die Rechtfertigung eine Zurechnung der Gerechtigkeit Christi ist (F. C. p. 584. 685. vgl. Apol. p. 125. Helv. II. c. 15. Conf. Gall. art. 18. Cat. Heid. 61, Declar. Thorun. 2, 4, 7.). Die Katholiken verwerfen consequent diese Bestimmung Conc. Trid. sess. 6. can. 11. Bellarmin de iustific. 2, 7 sqq. u lehren gemäss ihrem Begriffe von iustificatio Trid. sess. 6. cap. 7.: Chr. sua sanctissima passione nobis justificationem meruit (vgl. Becani manuale controv. 1, 16. 9.) u. die communicatio meriti Ch. geschieht in der iustific. eben, dum per sp. s. caritas dei diffunditur in cordibus eorum, qui iustificantur cet., oder wie Bossuet c. 6. sagt: iustitia Ch. non imputatur tantum fidelibus, sed actu ac reipsa sp. s. operatione communicatur, ut eius gratia non iusti tantum reputentur, sed fiant. Vgl. Bellarmin iustific. 2, 3. u. auch Dosithei Confess. c. 18. Der Gegensatz gegen die protestant. Imputationstheorie wird von den kathol. Theologen oft kurz so ausgedrückt: in iustificatione peccata non teguntur tantum, sed tolluntur vere s. Becani manual. 1. p. 225. In anderer Weise leugnen die Arminianer die imputatio iustitiae Christi. Curcell. rel. chr. instit. 7, 9. 6. nullibi docet scriptura, iustitiam Chr. nobis imputari. Et id absurdum est. Nemo enim in se iniustus aliena iustitia potest esse formaliter iustus, non magis, quam aliena albedine Aethiops esse albus vgl. 7, 1. 7. Apol. Conf. Remonstr. p. 112. b. Remonstrantes phrasin illam: Chr. iustitiam nobis imputari in declaratione sua non usurparunt, non, quod eam benigna interpretatione in commodum sensum flecti non posse credant, sed quod si rigide accipiatur, consistere non possit cum illa, quae propria est ecclesiarum reform, sententia, qua iustitia nobis imputari dicitur propter Chr. meritum et obedientiam. Nam si utramque in rigore velimus esse veram, necesse est ut dicamus, iustitiam Ch. nobis imputari propter iustitiam Ch., quae locutio

"

manifestam in sese habet absurditatem. Man soll blos sagen, imputatur nobis iustitia; diese aber besteht nach Limborch theol. chr. 6, 4. 17. eben darin, dass Gott credentem in filium suum, licet antea peccatorem et impium, nunc autem resipiscentem et per fidem opera poenitentia digna producentem eo loco reputat, ac si perfecte iustus esset, ac proinde eum ut talem tractare vult. Es ist zugleich hieraus klar, wie der arnin. Widerspruch gegen die imputatio iust. Chr. ausgehe von ihrer divergenten Ansicht (nicht über den Begriff der Rechtfertigung, sondern) über den Grund der Rechtfertigung.

Auch die Socinianer, da sie keine eig. satisfactio durch den Tod Chr. lehren (s. 7, 1.), verwerfen consequent die imputatio iustitiae Christi; die Rechtfertigung geht von freier Gnade Gottes ganz allein aus u. besteht darin, dass Gott die an Christus Glaubenden und seinen Geboten Gehorchenden aus Barmherzigkeit von ihrer Schuld und Strafe entbindet, mithin lediglich in Verzeibung vgl. Socin Opp. I. 602. Ostorodt Unterr. S. 295. 301 f. 804 Ziegler a: a. O. 255. Wie u. warum endlich die Quaker die imputatio iustitiae Ch. verwerfen, ist ersichtlich aus Barclaii Apol. 7, 2. p. 125.

« ÖncekiDevam »