Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler

Ön Kapak
Kemal Gözler, 12 Eyl 2020 - 580 sayfa

Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2012/49, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi Hukuk Dairesi E.2017/1161 ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2019/4047 sayılı dosyalarda görülen Kemal Gözler v. Ramazan Çağlayan davası hakkında inceleme ve eleştiri kitabıdır.

Kitapta ayrıca Dava Dilekçesi, Cevaba Cevap Dilekçesi, Beyan Dilekçeleri, Bilirkişi Ret Dilekçeleri, Bilirkişi Raporlarına İtiraz Dilekçeleri, Duruşma Tutanakları, Ara Kararlar ve Gerekçeli Kararlar gibi dosya evrakı ek olarak yayınlanmaktadır.  

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2020)

Kemal Gözler, 1966. Lisans: Ankara Ü. Hukuk F.; Yüksek Lisans: Ankürü Ü. SBE Kamu Hukuku, DEA: Universite de Bordeaux, Doktora: Universite de Bordeaux, Anayasa Hukuku Profesörü.

Kaynakça bilgileri