Sayfadaki görseller
PDF
ePub

indefessæ solicitudinis qua rebus sacris, et fidei deposito nobis commisso, invigilamus. Jungamus, charissimi, dexteras, et curemus ut inter nos “ qui mysteriorum Dei dispensatores Ssumus, fidelis quis inveniatur:"* « Pascamus qui in nobis est gregem « Dei, providentes non coactè sed

spontaneè secundum Deum, neque .“ turpis lucri gratia, sed voluntariè :

neque ut dominantes in cleris, sed “ forma facti gregis ex animo, ut “ cum apparterit Princeps Pastorum, “percipiamus et nos, (servi quamvis « inutiles) immarcescibilem gloriæ -* coronam." tt

66

1.

* 1 Cor. iv. 2.

# 1 Pet. v. 2, 3, 4.

ܙ ܀

CAPITULUM PRIMUM.

DE VITA ET HONESTATE CLERICORUM.

“ Nihil est quod alios magis ad pietatem, et Dei cultum assiduè “instruat, quam eorum vita et exem“plum, qui se divino ministerio dedi. “ carunt. Cum enim a rebus seculi in “ altiorem sublati locum conspicisi antur, in eos, tanquam in specu“ lum, reliqui oculos conjiciunt, ex “ jisque sument quod imitentur. Qua

propter sic decet omnino clericos in " sortem Domini vocatos, vitam, mo

resque suos omnes componere, ut “ habitu, gestu, incessu, sermone, ali“ isque rebus omnibus, nil nisi grave, “ moderatum, ac religione plenum

præ se ferant: levia etiam delicta, quæ in iis maxima essent, effugi. " ant, ut eorum actiones, cunctis " afferant venerationem."*

Quaproptert moneant Episcopi " suos clericos, quocumque ordine “fiterint, ut, conversatione, sermone " et scientia, commisso sibi Dei po"pulo præeant, memores ejus quod " scriptum est: Sancti estote, quia " et ego sanctus sum ; et juxta Apos“ toli vocem, nemini dent ullam offen

sionem, ut non vituperetur ministe" rium eorum ; sed in omnibus ex«hibeant se sicut ministros Dei, ne illud Prophetæ dictum impleatur in “ jis : -- Sacerdotes ejus polluerunt " sanctum, injustè egerunt contra " legem.”

“ Hinc, Fratres et Filii in Christo “ charissimi," inquit S. Carolus, #

memores perpetuo estote vocationis quâ vos dignatus est Dominus noster.

* Conc. Trid. Sess. 22. de Ref. c. I. † Ibid. Sess. 14. de Ref. Proæm. | Mon. Conc. Med. iv.

Quâ assidua recordatione, memo

riaque excitati, eam vos virtutem in“ duite, ut videant alii quasi lumen ali« quod, vestram sanctitatem elucere. “ Quæ si magna, in aliis vitae christi“ana institutis requiritur, certè in “ vobis, qui mysteriorum Dei minis“ tri, divinæque gratiæ dispensatores “estis, major inesse debet. Et sicut “ ordine sacro à reliquis hominibus “ sejuncti estis, ita et à communis u fidelium vitae usu sejuncti, præci. « puum quoddam, atque hoc præs« tantius vivendi genus sequimini,

quo ordinis dignitate præcellitis. "Coelestem in terris vitam, tanquam Angeli Dei, moribus vestris expri“ mere usque adeo studete, ut a vo« bis, divinarum virtutum exempla ad " cæteros emanent. Una animi con“tentione, unoque spiritu in iis elabo“ rate, ut divino cultui, et coelestium “ rerum meditationibus, et orationi, “ et sacrarum ecclesiasticarumque li“ terarum studiis, vacetis ; tum de“positis sæcularibus vanisque solici“tudinibus, ab omni vitio alieni, in “ via Domini rectè ambuletis,

“ Caritatem imprimis, quæ semi“ narium est omnium virtutum, omni “studio amplectimini ; humilitatem, “ mansuetudinem, patientiam, jus“titiam, temperantiam, ; officiaque “ Christianæ pietatis reliqua, colite. “Quæcumque denique vera, quæ

cumque pudica, quæcumque sancta “ ac religiosa, ea cogitate, eaque

agite. Virtutes sanctorum Pa

trum, quas præcipuas, et quasi hæ“ reditarias vobis ad imitationem re

liquerunt, non adumbrare solum, “ sed omninò exprimere certatim " contendite. Utque illi, sic vos, ab“stinentiæ et jejuniis dediti, clerica"lis disciplinæ ac vitæ castissimæ stu“ diosi, tum patriæ coelestis sitientes, * Deo servire assiduis divinarum lau

« ÖncekiDevam »