Sayfadaki görseller
PDF
ePub

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R
1910

L

Entered according to the Act of Congress, in the year 1840, by

FRANCIS PATRICK KENRICK, in the Clerk's Office of the District Court of the Eastern District of Pennsylvania. INDE X.

TRACTATUS IX.

DE BAPTISMO.

13 21

22 25 38 39 40 42 46 49

Prolegomena
C. I. De aqua ad baptismum necessaria
Propositio. Christus Dominus instituit aqua baptismum, perpetud, ad

finem usque mundi, ministrandum, qui proinde est novæ

legis Sacramentum
Objectiones solvuntur

Animadversio
C. II. De modo baptizandi

Propositio. Valet baptismus infusione vel aspersione collatus
Objectiones diluuntur

Animadversiones
C. III. De baptismi effectibus
Propositio. In baptismo gratia Jesu Christi Domini nostri confertur,

per quam tollitur totum id quod veram et propriam peccati

rationem habet, et Deo renascimur Objectiones diluuntur

Animadversiones C. IV. De Joannis baptismo Propositio. Baptismus Joannis non habuit eandem vim ac Christi bap

tismus
Objectiones
C. V. De baptismi necessitate

Propositio. Baptismus est necessarius ad salutem
Objectiones solvuntur

50 53 58 59

ib. 60 63 64 66 69 70 71 73

Animadversiones
C. VI. De Infantium baptismo

Propositio. Infantes baptizari possunt et debent

Objectiones
C. VII. De ministro baptismi
C. VIII. De charactere

C. IX. De cæremoniis

78 84 86

TRACTATUS X.
DE CONFIRMATIONE.

Prænotanda
C. I. De Sacramento

93 96

Propositio. Confirmatio est verum ac proprium Sacramentum
Objectiones

Animadversio
C. II. De chrismate

Animadversio
C. III. De Ministro Confirmationis
C. IV. De confirmandis

96
100
106
107
110
111
113

TRACTATUS XI.

DE EUCHARISTIA.

Pro-emium

117
Pars. 1. De Eucharistiae Sacramento.
C. I. De ritu Eucharistico

118
Propositio. Christus Dominus ritum instituit eucharisticum sub panis

et vini speciebus perpetuo in Ecclesia sua servandum 118
Objectiones solvuntur

119
C. II. De Re Eucharistiæ

122
C. III. De sexto Joannis capite

127
Propositio. Vera, realis et substantialis præsentia corporis et sanguinis

Domini nostri Jesu Christi in eucharistia invicte probatur
ex promissionis verbis relatis apud Joannem

127
Probatur I. ex Christi Domini verbis

127
Probatur II. ex patrum interpretatione

130
Objectiones

132
C. IV. De institutione Eucharistia

142
Propositio. Christi Domini eucharistiam instituentis verba simplici et

obvio sensu excipienda sunt, ideoque vera realis et substan-
tialis corporis et sanguinis ejus præsentia in hoc sacramen-
to invicte inde probatur

142
Probatur I. ex ipsis Christi verbis

142
Probatur II. ex Patrum interpretatione

146
Objectiones diluuntur

148
C. V. De usu Eucharistiæ

159
Propositio. Vera, realis, et substantialis præsentia corporis et sanguinis

Domini nostri Jesu Christi in eucharistia invicte probatur
iis Scripturæ testimoniis que usum hujus Sacramonti res-
piciunt

159
Probatur II. ex Patrum interpretatione

160
Objectiones diluuntur

162
C. VI. Patrum testimonia

166
C. VII. Objectiones contra realem præsentiam

174
C. VIII. De Transubstantiatione

183
Propositio. In Eucharistiæ Sacramento non remanet substantia panis

et vini, sed mirabilis et singularis conversio fit totius sub-
stantiæ panis in corpus et totius substantiæ vini in sanguinem,
manentibus dumtaxat speciebus panis et vini : quæ conversio

aptissime transubstantiatio a Catholica Ecclesia appellatur 185
Probatur I. ex Scripturis

185
Probatur II. Patrum testimoniis

185

[ocr errors]

C. IX. De Liturgiis

Probatur III. auctoritate Conciliorum

188
Probatur IV. ex Liturgiis

188
Probatur V. argumento præscriptionis

188
Objectiones diluuntur

189

208
Propositio. Vera, realis, et substantialis præsentia corporis et sanguinis

Domini nostri Jesu Christi in Sacramento eucharistiæ,
et transubstantiationis dogma invicte demonstrantur ex

liturgiis omnibus antiquissimis, toto orbe christiano usurpatis 210
C. X. De fide Orientalium sectarum

221
Propositio. Viget viguitque semper apud Græcos et Orientales omnes

fides de vera, reali et substantiali præsentia Domini nostri
Jesu Christi in Eucharistia, adeoque dogma transubstan-
tiationis

221
C. XI. De permanenti præsentia

227
Propositio. In hostiis seu particulis consecratis, quæ post communionem

reservantur, vel supersunt, remanet corpus Domini 227
C. XII. De adoratione Eucharistiæ

231
Propositio. Christus in eucharistiæ Sacramento etiam extra actionem

sacramentalem, cultu latriæ, tum interno, tum externo, ado:
randus est

232
Animadversiones

234
C. XIII. De Sacramenti ratione

235
C. XIV. De communione sub utraque specie

239
Propositio. Nullo Dei præcepto, nullaque necessitate salutis omnes

Christi fideles utramque speciem sanctissimi eucharistiæ
sacramenti sumere debent

241
Objectiones solvuntur,

244
Animadversio

247
C. XV. De suscipientibus eucharistiam

248

J

[ocr errors]

PARS II. DE MISSE SACRIFICIO

Prænotanda
C. I. De sacrificii veritate

Propositio. In Missa offertur Deo verum et proprium sacrificium
Probatur I. ex Christi sacerdotio secundum ordinem Melchisedech
Patres appellamus interpretes
Probatur II. ex vaticinio Malachiæ
Patres aappellamus intepretes
Probatur III. ex verbis Christi
Patres interpretes damus
Probatur IV. ex Apostoli verbis
Probatur V. ex traditione
Probatur VI. ex liturgiis
Probatur VII. argumento præscriptionis

Objectiones solvuntur
C. II. De sacrificii proprietatibus ·

Proposito. Missa est sacrificium propitiatorium
Objectiones solvuntur
Propositio. Missæ sacrificium est propitiatorium etiam pro defunctis

251
251
254
254
254
255
257
257
258
259
260
262
264
266
267
275
278
279
281

[ocr errors]

Objectiones solvuntur

282
C. III. De sacrificii proprietatibus

284
Propositio. Missæ in quibus solus sacerdos communicat, licitæ sunt 287
Objectiones solvuntur

288
Animadversiones

90
C. IV. De Lingua sacra

292
Propositio. Missa non potest lingua vernacula celebrari, obstante Ec-

clesiæ disciplina, quæ æquissimis fulcitur rationibus - 292
Objectiones solvuntur

294
Animadversio

296
C. V. De ritibus Missæ

298

TRACTATUS XII.

DE PENITENTIA.

Prænotanda

307
C. I. De potestate remittendi peccata -

309
Propositio. Concessa est a Christo Domino Apostolis, et per eos iis

qui ministerio sacerdotali funguntur, potestas vere judicialis
in peccatorum remissione

312
Probatur I. ex Scripturis

312
Probatur II. ex Patribus

313
Probatur III. ex Græcorum consensu

315
Probatur IV. præscriptionis argumento

316
Objectiones solvuntur,

316
Corollaria

324
C. II. De hæresi Novatiana

326
C. III. De contritione

331
Propositio. Contritio quæ paratur per discussionem, collectionem, et

detestationem peccatorum, ponderando eorum gravitatem,
multitudinem, fæditatem, amissionem æternæ beatitudinis,
et æternæ damnationis incursum, cum proposito melioris

vitæ, est verus et utilis dolor, et præparat ad gratiam 332
Objectiones solvuntur

334
Animadversiones

335
C. IV. De confessione

337
Propositio. Confessio omnium peccatorum mortalium quæ quis post

baptismum se patrasse recordatur, jure divino est necessa-
ria.

339
Probatur I. ex Scripturis

339
Probatur II. ex Patribus

340
Probatur III. conciliorum auctoritate

347
Probatur IV. ex veteribus libris pænitentialibus

347
Probatur V. exemplis

348
Probatur VI. ex Orientalium sectarum consensione

349
Probatur VII. præscriptione

350
Objectiones solvuntur

350
Animadversiones

356
C. V. De Satisfactione

358

« ÖncekiDevam »