Corpo diplomático portuguès contendo os actos e relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo desde o século XVI até os nossos dias

Ön Kapak
Imprensa Nacional, 1910
0 Eleþtiriler
Yorumlar doðrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadýðýný kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldýrýr
Vols. 1- "Relações com a curia romana."

Kitabýn içinden

Kullanýcýlar ne diyor? - Eleþtiri yazýn

Her zamanki yerlerde hiçbir eleþtiri bulamadýk.

Seçilmiþ sayfalar

Diðer baskýlar - Tümünü görüntüle

Kaynakça bilgileri