St. Petersburg Mathematical Journal, 13. cilt,1-507. sayfalar

Ön Kapak
American Mathematical Society, 2002

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

EaiuKupoe E JI Tpynna Spin8 h HeKOTopbie noarpynribi yHHTapHoii
43
BacioHUH B KynuH C KpKTepmi noaoSHH flHCCHnaTHBHoro mrre
65
Be6ep K IlaotcumHoe A Pydojup JI Hhcjio MopcaHoBHKOBa
105
Telif Hakkı

19 diğer bölüm gösterilmiyor

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri