Bijdragen en mededelingen, 8. cilt

Ön Kapak
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Popüler pasajlar

Sayfa 151 - Quum iniquitatem meam ego cognosco : — et peccatum meum contra me est semper. Tibi soli peccavi et malum coram te feci: — ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: — et in peccatis concepit me mater mea.
Sayfa 151 - Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me, Deus; et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Sayfa 152 - Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique : holocaustis non delectaberis. Sacrificium Deo spiritus contribulatus : cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
Sayfa 153 - Domine exaudi orationem (meam): — et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.
Sayfa 151 - MISERERE mei Deus : secundum magnam misericordiam tuam. Et secundum multitudinem miserationum tuarum : dele iniquitatem meam. Amplius lava me ab iniquitate mea : et a peccato meo munda me.
Sayfa 152 - Fiant aures tuae intendentes * in vocem deprecationis meae. Si iniquitates observaveris Domine: * Domine quis sustinebit? Quia apud te propitiatio est : * et propter legem tuam sustinui te Domine. Sustinuit anima mea in verbo ejus: * speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad noctem, * speret Israel in Domino Quia apud Dominum misericordia ! * et copiosa apud eum redemptio.
Sayfa 12 - s Hertogenbosch. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Utrecht. Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, te Middelburg. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Batavia. Indisch Genootschap, onder de zinspreuk: Onderzoek leidt tot waarheid , te 's Gravenhage. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, te...
Sayfa xiii - Bij het afdrukken van keizerlijke en pauselijke oorkonden worden behouden de afbrekingen der regels van de onderteekening , — van de recognitie door kanselier , notaris enz. , — en van de dagteekening. Bij het monogram moet de zoogenaamde „ Vollziehungsstrich" worden opgegeven ; bij het teeken van de recognitie behoort men uit te maken, of van de persoonlijke medewerking van den kanselier of notaris blijkt; bij de dagteekening lette men op , of de latere bijvoeging van plaats of dag door schrift...
Sayfa 122 - Nos enim de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui eis ad id manum porrexerint adiutricem.
Sayfa vii - De schrijfwijze u met bovengeschrevene o moet door een bizonder teeken (u) teruggegeven worden (niet door uo). d. In Hollandsche teksten moet het onderscheid behouden worden tusschen ii en ij , tusschen ij en y. Wanneer men geene origineelen, maar afschriften voor den druk gebruikt, doet men wel door de letterteekens ij en y onafhankelijk van het handschrift te plaatsen zooals dat grammaticaal behoort : y in tweeklanken en in opene lettergrepen, ij in geslotene lettergrepen.

Kaynakça bilgileri