Sayfadaki görseller
PDF
ePub

1

eben dem Glauben angenommen werde, womit dieser gegen. wärtige Brief angenommen würde, wenn er vorgezeigt worden wäre.

Es sey also keinem Menschen erlaubt, dieres Blatt unserer Verdammung, Anathematization, Interdictes, &rneuerung, Verftridung, Erklärung, Protestation, Aufa bebung, Widerrufung, Commission, Be feb 18 und Willens i u brechen, oder ihm durch ein freches Unternehmen zus wider zu bande111. Wo aber jemand dieses zu thun wagen follte, ro möge er wissen, daß er in den Zorn des allmächs tigen Gottes und seiner seeligen Apostel Petrus und Paulus fallen werde.

Gegeben zu Rom beim heil. Petrus im Jahr nach der Mensdwers dung Christi, tausend sechs hundert zwanzig und sieben, den ersten April, im vierten Jahre unseres Pontificats,

Anmerk. 12. Cat. Rom. 1, 10. 16. Universalis etiam oh eam causam dicitur, quod omnes, qui salutem aeternam consequi cupiunt, eam tencre et amplecti debeant, non secus ac qui arcam, ne diluvio perirent, ingressi sunt.

Ibid. 1, 10. 18. Sed quemadmodum haec una ecclesia errare non potest in fidei ac morum disciplina tradenda, cum a Spiritu sancto gubernetur: ita caeteras omnes, quae sibi ecclesiae nomen arrogant, ut quae diaboli spiritu ducantur, in doctrinac et morum perniciosissimis erroribus versari necesse est.

Cat. Rom. 1. 10. 19. Quia in sola etiam Dei ecclesia, neque extra eam usquam, verus cultus verumquc sacrificium reperia tur, quod Dco placere ullo modo possit.

Concil. Trident. sess. 5. decr. de pecc. orig: Ut fides nostra catholica, sinc qua impossibile cst, placere Deo etc.

Profess. fid. Trid: Catholica fides, extra quam ncmo. sal. vus esse potest.

3

Anmerk. 13. 3. B. Conc. Trid. sess. 6. car: 1. Si quis dixerit, liberum hominis arbitrium nibil cooperari, quo ad obti, nendam justificationis gratiam se disponat ac praeparet, nihil om. nino agere mereque passive se habere, anathema sit!

Conc. Trid. sess. 6. can. 17. Si quis justificationis gra: tiam non nisi praedestinatis ad vitam contingere dixerit, reliquos vero omnes, qui vocantur, vocari quidem, sed gratiam non accipere, utpote divina potestate praedestinatos ad malum: anathema sit!

Conc. Trid. sess. 7. can. 8. Şi quis dixerit, per ipsa novae legis sacramenta ex opere operato non conferri gratiam, sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam consequendam suffi. cere: anathema sit!

Conc. Trid. se86. 13. can. 2. Si quis dixerit, in sacrosancto eucharistiae sacramento remanere substantiam panis et vini, una cum corpore et sanguine domini nostri Jesu Christi, negave. ritque mirabilem illam et singularem conversionem totius substan, tiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, manentibus duntaxat speciebus panis et vini; quam quidem conver. sionem catholica ecclesia aptissime Transsubstantiationem appellat: anathema sit!

Conc. Trid. sess. 7. can. 13. Si quis dixerit, receptos et approbatos ecclesiae catholicae ritus, in solenni sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni aut sine peccato a ministris pro libito omitti aut in novos alios per quemcunque ecclesiarum pastorem mutari posse; anathema sit! etc, etc.

Anmerk. 14. Diese Professio fidei Tridentin a lautet wortlich:

Ego N. firma fide credo, et profiteor omnia et singula, quaq continentur in Symbolo Fidei, quo S. R. E. utitur, videlicet: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem' coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saca cula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus de Spiritu sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pi. lato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scrip, turas, et ascendit in coelum, sedet, ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis; et in Spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui er Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui loquutus est per Prophetas ; et unam sanctam, catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto ressurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen. Apostolicas et ecclesiasticas traditiónes, reliquasque ejusdem ecclesiae observationes et constitu. tiones firmissime admitto et amplector.. Item sacram scripturam, juxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cu. jus est judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto; nec eam unquam, nisi juxta unanimem consensum Patrum accipiam, et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vera et proprio sacramenta novao legis, a Jesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria, scilicet baptismum, confirmationem, euchari

stiam, poenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium; illaque gratiam conferre et ex his baptismum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quo. que et approbatos ecclesiae catholicae ritus in supradictorum om. nium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia et singula, quae de peccato originali et de justificatione in Sacrosancta Tridentina Synodo definita et declarata fuerunt, am. plector et recipio. Profiteor pariter, in missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus' et sanguinem, una cum anima et divinitate Do. mini nostri Jesu Christi, fierique conversionem totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica ecclesia transsubstantiationem appellat. Fateor etiam, sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque Sacramentum sumi. Constanter teneo, purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffra. giis juvari. Similiter et Sanctos una cum Christo regnantes, venerandos et invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque corum reliquias esse venerandas. Firmiter assero, imagines Christi ac Deiparae semper Virginis, nec non aliorum Sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impertiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam catholicam et Apostoli. cam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romanoque Pontifici beati Petri Apostolo. rum principis successori ac Jesu Christi vicario ve. ram obedientiam spondeo ac juro. Cetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita et declarata indubianter recipio atque profi. teor: simulque contraria omnia atque haereses qua s. cumque ab Ecelesia damnatas et rejectas et anatbema: tizatas ego pariter damno, rejicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponto profiteor et veraciter. teneo, eamdem integram et immaculatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime, Deo adjuvante, retinere, et confiteri, atque a meis subditis, seu illis, quorum cura ad me in munere meo spec. tabit, teneri et doceri et praedicari, quantum in me erit, curatu, rúm, ego idem N. spondeo, voveo ac juro, sic mo Deus adjuvet et haeo sancta Dei Evangelia!

Nnmerl. 15. Van der Hardt in seiner Sammlung der Constanzer Concilienacten Fol. 522., und Mansi Fol. 791 im Tom. XXVII. der Conciliensammlung (Venedig 1784) geben zur Genes ralsession vom 23ten September 1415, ald Rechtfertigung wegen des nicht geachteten kaiserlichen Geleitsbriefs, über den deßwegen gelten: den Grundlag Folgendes.

De salvo Conductu Husson'i s.

Sacrosancta Synodus etc. Quia nonnulli nimis intelli. gentes, aut sinistrae intentionis, vel forsan solentes plus sapere, quam oportet, nedum Regiae Majestati, sed etiam sacro, ut fertur, Concilio, linguis maledicis detrahunt, publice et occulte, dicentes vel innuentes, quod salvus conductus, per invictissi. mum Principem Dominum Sigismundum, Romanorum et Ungariae etc, etc. Regem, quondam Johanni Huss haeresiarcha e damnatae memoriae datus, fuit contra justitiam aut honestatem indebite violatus. Cum tamen dictus Jobannes Huss, fidem orthodoxam pertinaciter impugnans, se ab omni conductu et privilegio reddiderit alienum, nec aliqu'a sibi fides aut promissio de jure naturali, divino vel humano, fuerit in praejudicium catholicae fidei observanda: idcirco dicta sancta syuodus praesentium tenore declarat, dictum invictissimum Principem circa praedictum quondam Johannem Huss, non obstante memorato salvo con. ductu; ex juris debito fecisse, quod licuit et quod decuit Regiam Majestatem: statuens et ordinans omnibus singulis Christi fidelibus, cujuscunque dignitatis, gradus, praeminentiae, conditionis, status aut sexus existant, quod nullus deinceps sacro Concilio, aut regia e Majestati de gestis circa pracdictum quondam Johannem Huss detrahat, sive quomodo libet obloquatur. Qui vero contrarium fecerit, tan. quam fautor haereticae pravitatis et reus criminis laesae Majestatis irremissibiliter puniatur.

Anmerk. 16. Die Bulle des Pabstes Urban VI. vom Jahre 1383, wodurd, alle Verträge mit Rebern für null und nidis tig erklärt werden, lautet, wie folgt.

Bischof Urban VI.,

A necht der Anechte Gottes. Unserem geliebtesten Sohne in Christus, dem erlauchten Könige der Römer und Böhmen, Wenzebla u s.

Neulich kam uns zu Gehör, daß einst sowohl deine Durchlauchtigkeit als auch rühmlichen Andenkens Karl IV., Kaiser der Römer und dein Erzeuger, auf ein Mal oder nach und nach einige Confoederationen und Verbindungen oder Liguen und Conventionen mit verschiedenen Köz

"nigen, Fürfien, Herzogen, Grafen, Magnaten,' deligen und anderen Großen geschlossen hat, die entweder damals oder bald nachher offenbare Schismatiker oder Reßer geworden sind und von der Einheit der heilis gen Römischen und allgemeinen Kirche Rich trennten, obgleich sie von uns nicht als solche declarirt wurden.

In Betracht dessen aber, daß dergleichen Conföderatios nen, Verbindungen und liguen oder Conventionen, die mit dergleichen Reßern oder Schismatikern, naodem fie solche geworden waren, gerolorfen wurden. Der wes gen, unerlaubt, und von Rechts wegen null find, selbst wenn sie vielleicht noch vor ihrem Falle in ein Schisma oder in eine Referei eingegangen oder gemadt wurden, und mit einem Eids dh wure, oder dnech gegebenes Wort befätigt, oder durch apoftolice Confirmation oder sonst durch was immer für eine Verwahrung verpanzert feyn rollen; und daß, nachdem sie einmal solche Seßer und Schismatiker geworden, sowohl Du, als Jene, welche vielleicht wie Du, dergleichen Conföderationen, Verbindungen, Liguen und Conventionen mit dergleis dhen Leuten eingegangen oder gemacht hatten, und auf welche dergleichen Conföderationen, Berbindungen, Liguen oder Conventionen wie immer ausgedehnt werden konnten, und die dabei betheiligt sind, oder betheiligt feyn konnten, von ihrer Beobachtung frei waret, und sie nicht mehr halten durftet, ja Du sogar jene Schismatiker und Keßer, in Hinsicht des Reiches, für weldjes du erwählt und von uns zum Besten der heil. Römischen und allgemeinen Kirche, deren Schuherr du bift, bestätigt wurdeft, nad Kräften zu verfolgen gehalten warft und gehalten bist, und weil jeder Verkehr mit dergleichen Répern oder Schismatikern allzu gefährlich ist, da das Licht mit der Finsterniß, : Christus mit Belial keine Gemeinschaft haben darf, wünschten wir hier. über für deiner und Anderer Seelen Wohl und für deine Ehre und deis nen und der übrigen Stand, wie gesagt, heilsame Fürsicht zu pflegen und den Gefahreu und Ärgernissen, welche dir und ihnen daraus entwachsen konnten, nüßlicher Weise vorzubauen. Daher erklären wir denn durch unser apostolisches Ansehen, daß du und alle, die dabei betheiligt sind und dabei betheiligt seyn konnten, von der Beobachtung dieser Confödes rationen, Verbindungen, Liguen und Conventionen gänzlich frei ges wefen bist' und noch seyeft, und daß du zu ihrer Beobachtung auf keine Weise gehalten regeft, und carsiren, vernichten und entkräften sie alle, in so fern sie wirklich Statt gefunden haben. Und um den Gefahren für die Seele vorzubauen, verbieten wir sowohl dir als Allen und anderen dergleichen, die dabei betheiligt sind, oder dabei betheiligt seyn können, strenge, daß sie keine Conföderationen, Perbindungen, Liguen oder Conventionen auf irgend eine Weise beob.

« ÖncekiDevam »