St. Petersburg Mathematical Journal, 14. cilt,1-534. sayfalar

Ön Kapak
American Mathematical Society, 2003

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Kumaee A B CneuHanbHbie cpyHKUnn H30MOHOApoMHoro THna
121
H Suae g KpHTepwH noJiyorpaHHHeHHocTH b oahom
158
riaoKumHoe A B O 3aMKHyrbix op6HTax rpaAHeHTHbix iiotokob oto
186
Telif Hakkı

7 diğer bölüm gösterilmiyor

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri