SURİYELİLERİN UYUM SÜRECİNDE SİVİL İLETİŞİM VE KOORDİNASYON PLATFORMU ÇALIŞTAY RAPORU - ANKARA

Ön Kapak
İbrahim Özhazar, Ahsen Ünlü
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 1 Mar 2022 - 46 sayfa
Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi kapsamında kanaat önderlerinin katılımıyla başlatılan bu çalışma, serinin üçüncü toplantısı olan Ankara İletişim ve Koordinasyon Çalıştayı’nın not ve analizlerini içermektedir.  Göçü zorunlu olarak deneyimlemiş Suriyeli göçmenlerin mevcudiyetinin en fazla olduğu ülke sürecin başından beri Türkiye olmuştur. Bu doğrultuda göç süreci boyunca öncelenen ve yapılması gereken çalışmaların temelini oluşturan sosyal uyum ve entegrasyon konularında, meselenin taraflarının bir araya gelmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Suriye meselesi bağlamında 2011 yılından günümüze kadar gelen süreçte farklı alanlarda aynı özveriyle çalışan, sahada görev alan ve bir kısmının meselenin akademik boyutuyla da ilgilendiği bilinen kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda hassasiyetle ele alınan birçok sorunun çözüm önerilerine yönelik istişareler gerçekleştirilmiştir. Suriyeli göçmen ve mültecilerin uyum kabul dengesi bağlamında eğitim faaliyetlerinin analizi, güvenli bölge stratejileri, meselenin hukuki zemini, sivil toplum örgütlerinin Suriye meselesindeki yeri ve önemi, konuyu çalışan tüm kurum, kuruluş ve bireysel çalışmacıların koordinasyonu, koordinasyonun sağlanması için oluşturulması gereken fiziki ve dijital platformların önemi gibi konuların irdelendiği çalıştayın, ilerleyen süreçlerde yapılacak birçok çalışmaya ve geniş çapta üretilmesi beklenen birçok politikaya katkı sunacağı ümit edilmektedir. BEKAM tarafından yürütülen bu projeyi destekleyen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, kıymetli fikirleriyle sürece katkı sunan tüm katılımcılara, elde edilen verilerin ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasında yoğun bir mesai harcayan değerli BEKAM Yönetim Kurulu üyelerine ve gönüllülerine teşekkürlerimizi sunarız.
 

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri