Lisan ve İnsan

Ön Kapak
Işık Yayıncılık Ticaret , 30 Mar 2015 - 255 sayfa
Lisan ve İnsan adlı eserde, “Metinlerin açık ve anlaşılır olması için dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bunun yanında eserde, okuma, yabancı dil tahsili, tercüme gibi sözlü ve yazılı iletişimde akla gelebilecek önemli hususlar üzerinde durulmuştur. Kitap, dilin kapsamlı ve tahlili oldukça zor sistemini ortaya koymaktadır. Yazar, dilin mahiyetinden başlayarak dilin kültürle, toplumla ilişkisini tahlil etmektedir.

Kaynakça bilgileri