Sayfadaki görseller
PDF
ePub

CORPUS

DOCUMENTORUM

INQUISITIONIS

HAERETICAE PRAVITATIS

NEERLANDICAE

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

DOCUMENTORUM

INQUISITIONIS

HAERETICAE PRAVITATIS

N EERLANI)ICAE

VERZAMELING VAN STUKKEN

betreffende de

PAUSELIJKE EN BISSCHOPPELIJKE INQUISITIE IN DE NEDERLAND EN

uitgegeven door

Dr. PAUL FREDERICO

GEWOON IIOOGLEERAAR AAN DE FACULTEIT VAN WIJSBEGEERTE EN LETTEREN

DER HOOGESCHOOL VAN GENT

EN ZIJNE LEERLINGEN

TWEEDE DEEL

STUKKEN TOT AANVULLING VAN HET EERSTE DEEL

(1077–1518)

GENT

'S GRAVENHAGE

J. VUYLSTEKE

MARTINUS NIJHOFF

GENT, DRUKKERIJ 1.-S. VAN DOOSSELAERE

1896

« ÖncekiDevam »